Ο ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

 • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

  Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

  Το ευρωπαϊκό έτος 2010 και η ελληνική πραγματικότητα...

  Από τον Δρ. Αναστάσιο Κουτσούκο
  http://www.koutsoukos-anastasios.gr/

  Το 2010 ορίστηκε ως ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα και μόνο σοσιαλιστικές κυβερνήσεις μπορούν να υλοποιήσουν τις εξαγγελίες! Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών συνεχώς διευρύνεται.
  «Έλληνες είναι οι της Ελληνικής παιδείας μετέχοντες». Ισοκράτης «Πανηγυρικός».
  Η υπογεννητικότητα δεν μπορεί να αντικατασταθεί με ανεξέλεγκτες ελληνοποιήσεις! Η αναλογία εισοδήματος του πλουσιότερου 20% προς το φτωχότερο 20% είναι περίπου 74 προς 1, το 2009 έναντι 30 προς 1 το 1960.
  Οι ληστρικοί τραπεζίτες και οι φεουδάρχες έχουν κάνει υπερβολική συσσώρευση πλούτου την τελευταία εξαετία, εις βάρος του συνόλου των πολιτών-νεοσκλάβων στους τραπεζίτες και φεουδάρχες!
  Η επανασύσφιξη των οικογενειακών δεσμών και...

  η επανεκτίμηση της επαρχίας θα είναι ένα φρένο στην οικονομική κρίση. Η πράσινη οικονομία, η νέα «σεισάχθεια» για τους υπερδανεισμένους, και η συμμετοχή του πολίτη μοναδική διέξοδος στα αδιέξοδα.
  Στην Ελλάδα, το 20% των πολιτών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, με υπερχρεωμένο το 65% των νοικοκυριών, με κλιμακωμένη ανεργία των νέων και με εξαθλίωση των πολιτών.
  Στην ΕΕ περίπου 78 εκατομμύρια άτομα (το 16% του πληθυσμού στην ΕΕ ) , μεταξύ των οποίων 19 εκατομμύρια παιδιά, εξακολουθούν να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Στον πλανήτη περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο τριακόσια εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν την απόλυτη φτώχεια και στέρηση. Η πείνα, ο αναλφαβητισμός, οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης, η έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό και φάρμακα, η εξαθλίωση ολόκληρων πληθυσμών, συνιστούν πρόκληση για την ανθρώπινη κοινότητα.
  Η αντιμετώπιση της φτώχειας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις ηγεσίες και τους Διεθνείς Οργανισμούς, Η φτώχεια, η ανισότητα και ο αποκλεισμός κοινωνικών ομάδων αλλά και ολόκληρων χωρών συντηρούνται από κερδοσκοπικές πρακτικές, την καταλήστευση και εκμετάλλευση των οικονομικά ασθενέστερων, την υπερχρέωση, τις εισβολές και τους πολέμους, την καταστροφή του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, τις κλιματικές αλλαγές, τις ενδημίες και την αποδοχή της φτώχειας ως «φυσικού» φαινόμενου. Οι λιγότερο εύπορες περιφέρειες, οι περιοχές με μόνιμα διαρθρωτικά μειονεκτήματα, οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τα νησιωτικά κράτη μέλη θα πρέπει να συγκαταλεχθούν μεταξύ των περιοχών που θα ευνοηθούν ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του 2010. Οι ληστρικοί τραπεζίτες και οι φεουδάρχες έχουν κάνει υπερβολική συσσώρευση πλούτου την τελευταία εξαετία εις βάρος του συνόλου των πολιτών νεοσκλάβων στους τραπεζίτες!
  H απόφαση για το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 ενάντια στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό δίνει μια νέα ώθηση στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση καταστάσεων που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και εμποδίζουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. H εξάλειψη της ένδειας και της περιθωριοποίησης είναι συλλογική ευθύνη και υπαγορεύεταιαπό το σεβασμό στις ευρωπαϊκές και ελληνικές αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.. Το Ευρωπαϊκό Έτος θα πρέπει επίσης να δρομολογήσει διαδικασία προβληματισμού σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με την ανάγκη επίτευξης συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους ως μέσου πρόληψης της φτώχειας και προώθησης την ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στο συγκεκριμένο τομέα, αναφέρει ακόμη η κοινοβουλευτική επιτροπή. Οι στόχοι και οι κατευθυντήριες γραμμές του έτους συνίστανται στην αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν σε κατάσταση φτώχειας, στην κοινή ευθύνη των δημόσιων υπηρεσιών και της κοινωνίας των πολιτών για μια ευρύτερη κοινωνική συνοχή και στην ανανέωση της δέσμευσης για την από κοινού εξάλειψη της φτώχειας.
  Η παγκοσμιοποίηση και η παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της παγκόσμιας «βιώσιμης και αειφόρας» ανάπτυξης, θα μειώσουν «αργά ή γρήγορα» τη φτώχεια και θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή. Παρόλα αυτά , ενώ ο παγκόσμιος πλούτος εξακολουθεί να αυξάνεται, την ίδια στιγμή ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε ολόκληρο τον πλανήτη στερείται ακόμα και των στοιχειωδέστερων μέσων επιβίωσης, ενώ οι ανισότητες συνεχώς διευρύνονται: Η αναλογία εισοδήματος του πλουσιότερου 20% προς το φτωχότερο 20% είναι σήμερα 74 προς 1, έναντι 30 προς 1 το 1960. Σε απόλυτη φτώχεια (οριζόμενη ως ημερήσιο εισόδημα κάτω από 1 δολάριο) βρίσκονται πάνω από 1 δις συνάνθρωποί μας (22,7% του παγκόσμιου πληθυσμού), με ποσοστά που φτάνουν το 46,7% στην Υποσαχάρια Αφρική, 36,9% στη Ν. Ασία, έναντι 3,6% στην Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία. Επίσης εάν υπολογίσουμε τη σχετική φτώχεια (με βάση το όριο φτώχειας που χρησιμοποιεί κάθε χώρα), το ποσοστό των φτωχών παγκόσμια αυξάνεται σε 32,1%, με τα αντίστοιχα ποσοστά να ανεβαίνουν σε 25,6% στην Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία το 1998 και σε 51,4% στη Λατινική Αμερική!
  Παρατηρείται, συχνά, περιστασιακή έξαρση «γενναιοδωρίας» περισσότερο λόγων και εκκλήσεων, παρά ουσιαστικής πρόθεσης για μεταφορά πόρων, πόσο μάλλον για δικαιότερη διανομή του παγκόσμιου πλούτου, ορισμένων ανεπτυγμένων χωρών, για τον περιορισμό της απόλυτης φτώχειας στις χώρες που παρουσιάζουν τις πιο ακραίες μορφές ένδειας. Αυτές οι φιλανθρωπικές παρεμβάσεις αποτελούν, στην καλύτερη περίπτωση, μόνο περιστασιακά μπαλώματα, αφήνοντας άθικτα τα γενεσιουργά αίτια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η αντιμετώπιση αυτών των αιτίων απαιτεί αντίθετα ισχυρό κοινωνικό Κράτος, ενιαίες και καθολικής εμβέλειας αναδιανεμητικές παρεμβάσεις, ευρύτερη κοινωνική ρύθμιση της παγκοσμιοποίησης και της παντοκρατορίας των αγορών και κοινωνική ευαισθησία τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η φτώχεια των μεταναστών έχει φτάσει σε όρια εξαθλίωσης. Πολλοί πιστεύουν ότι ενώ αναγνωρίζουμε τη διάσταση και το μέγεθος, είναι εξίσου σημαντικό να θυμόμαστε ότι η μετανάστευση μπορεί να λειτουργήσει και ως μηχανισμός ανάπτυξης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: τόσο για τις χώρες υποδοχής- προέλευσης όσο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους μετανάστες. Βέβαια ο μετανάστης πρέπει να σέβεται τις αξίες της χώρας υποδοχής του.
  Η πρόταση για την ανακήρυξη Ευρωπαϊκού Έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, εκτός από τους γενικούς στόχους, εστιάζεται και σε τέσσερις ειδικούς στόχους: α) Αναγνώριση του δικαιώματος των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού να ζουν με αξιοπρέπεια και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. β) Ενίσχυση της συμμετοχής περισσότερων πολιτών σε πολιτικές και δράσεις που αφορούν θέματα κοινωνικής ένταξης και επισήμανση της συλλογικής ευθύνης στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της περιθωριοποίησης. γ) Προώθηση μιας συνεκτικότερης κοινωνίας, μέσω της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης ως προς τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται για όλους μια κοινωνία στην οποία έχει εξαλειφθεί η φτώχεια και όπου κανείς δεν είναι καταδικασμένος να ζει στο περιθώριο. δ) Επανεπιβεβαίωση της σθεναρής πολιτικής δέσμευσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθησή της σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.
  Για την Ελλάδα μπορούμε να σημειώσουμε, ότι ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε ήδη - παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν - είναι ένα σημαντικό βήμα, μαζί με τα νομοσχέδια για τους δανειολήπτες, στην αφετηρία μιας μεγάλης και δύσκολης προσπάθειας να βγει η Ελλάδα από το τέλμα και το αδιέξοδο που την έφερε η συντηρητική κυβέρνηση την τελευταία πενταετία. Για την επιτυχία αυτού του προϋπολογισμού πρέπει να υπάρξει σύμπνοια πολιτών και κυβέρνησης και να πούμε όχι στον τέλειο αποκλεισμό των μεταναστών Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από πολλά μέλη της κυβέρνησης γιατί πολλοί πολίτες αισθάνονται περιθωριοποιημένοι την επαύριον των εκλογών. Η επανασύσφιξη των οικογενειακών δεσμών και η επανεκτίμηση της επαρχίας θα είναι ένα φρένο στην οικονομική κρίση. Η πράσινη οικονομία, η νέα «σεισάχθεια» για τους υπερδανεισμένους, και η συμμετοχή του πολίτη μοναδική διέξοδος στα αδιέξοδα. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης της φτώχειας από γενιά σε γενιά. Επίσης θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, της ανεργίας, της φτώχειας στις ευπαθείς οικογένειες, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολυμελείς, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τις οικογένειες που φροντίζουν εξαρτώμενο άτομο. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στους άπορους ηλικιωμένους (γατί τα γηροκομεία είναι λίγα και πολύ ακριβά, πλέον), στους άστεγους. καθώς και στα φτωχά των παιδιών που ζουν σε διάφορα ιδρύματα και τα παιδιά «των φαναριών».
  Οι έλληνες πολίτες και οι μετανάστες. Στην αρχαία Αθήνα οι μέτοικοι είναι εκείνοι που απαρτίζουν την πληθυσμιακή ομάδα των μη πολιτών. Πολιτικά δικαιώματα στην Αθήνα χορηγούνταν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες μη πολίτες πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην πόλη και μπορούσαν να γίνουν ισοτελείς, αλλά όχι πολίτες. Tη δυνατότητα να αποκτούν ελληνική ιθαγένεια όσοι μετανάστες δεύτερης γενιάς έχουν γεννηθεί ή έχουν φοιτήσει σε σχολεία της χώρας μας, δίνει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Ο μετανάστης δεν είναι εχθρός και η δημιουργία προϋποθέσεων αρμονικής συμβίωσης αποτελεί το καλύτερο αντίδοτο για το φόβο και την ανασφάλεια. Το μέτρο αφορά 250.000 μετανάστες που, αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο θα αποκτήσουν ελληνική υπηκοότητα ενώ σε 250.000 υπολογίζονται και όσοι αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. Παρόλα αυτά θα μπορούσε να μπει το κριτήριο «δύνανται να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια όταν συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και μετά από εισήγηση επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών ότι μετέχουν της ελληνικής παιδείας και κουλτούρας», όπως έλεγε και ο Ισοκράτης στον «Πανηγυρικό», ότι ««Έλληνες εισίν οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας». Για τους άλλους θα μπορούσε να παραχωρηθεί άδεια παραμονής - έστω με ισόβια δυνατότητα - αναθεωρημένη ανά πενταετία.
  Η «νέα σεισάχθεια». Με τη «νέα σεισάχθεια» και ο λαός θα ανακουφιστεί και μια σχετική ρευστότητα θα υπάρξει!!Πάγωμα των δανειακών υποχρεώσεων για τους ασθενέστερους οικονομικά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το τέλος του 2009!!! Γιώργος Παπανδρέου.Πρόταση: Αυτόματη ενοποίηση όλων των δάνειων του κάθε πολίτη σε ένα σε μια μόνο τράπεζα και μείωση δόσης στο ένα τρίτο της σημερινής με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής)!! Πρόταση: η μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο των μηνιαίων αποδοχών του κάθε πολίτη γιατί αυτομάτως ο πολίτης μετατρέπεται σε «νεο-σκλάβο» των τραπεζιτών Πρόταση: Δεν μπορεί να υπάρχει επιτόκιο δανεισμού πάνω από 2% του αντίστοιχου επιτοκίου καταθέσεων ανά τράπεζα! Σήμερα όποια και να είναι η κυβέρνηση σε κάθε χώρα (δεξιά – κεντρώα - αριστερή) αναγκαστικά θα ακολουθήσει σοσιαλιστική πολιτική. Ήδη η κυβέρνηση της Βενεζουέλας (αποφάσισαν να ελέγξουν 7 ιδιωτικές τράπεζες της χώρας, όλες ιδιοκτησίας του «επιχειρηματία» Ricardo Fernández (τώρα στη φυλακή για απάτες). Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος της χώρας Hugo Chávez εγγυήθηκε την ομαλοποίηση και κάλυψη των τραπεζικών αναγκών και υποχρεώσεων, με την νέα τράπεζα: την υπό ίδρυση Banco Bicentenario. Μάλιστα, απείλησε -στην κυριολεξία- με εθνικοποίηση όλες τις ιδιωτικές τράπεζες της χώρας, αν συνεχίζουν ν’ αρνούνται τη χορήγηση δανείων σε φτωχούς πολίτες. Έτσι η νέα σοσιαλιστική τράπεζα εγγυήθηκε για τις υποχρεώσεις των τραπεζών που κερδοσκοπούσαν σε βάρος του λαού και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, στις 16 Δεκέμβρη επέστρεψε στους 141.981 αποταμιευτές και συναλλασσόμενους με τις τράπεζες πολίτες, 228 εκατομμύρια bolívares (106 εκατομμύρια δολάρια). Η νεοϊδρυθείσα τράπεζα θ’ αποτελέσει μοντέλο «σοσιαλιστικής τράπεζας». Μια ιδέα στα πλαίσια της νέας σεισάχθειας.
  Σήμερα οι δημοκρατικοί πολίτες ζητούν να προχωρήσει γρήγορα το κυβερνητικό έργο, να διοριστούν αμέσως οι καλύτεροι σε θέσεις κλειδιά, να ανοίξουν οι πόρτες των υπουργείων στους πολίτες και να διορθωθούν οι αδικίες της τελευταίας εξαετίας. Επίσης να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια και η γέννηση νέων παιδιών. Δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια. Ο τολμών Νικά!
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  110 σχολια:

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:01:00 μ.μ.

  Για τον κύριο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

  Κύριε πρόεδρε θα έχετε την δύναμη ,το θάρρος και τα αρχίδια ,
  και να γραφτεί το όνομα σας , με χρυσά γράμματα και να μείνει ,
  σαν τον μεγαλύτερο Έλληνα πατριώτη , πρόεδρο των τελευταίων δεκαετιών , που όλοι η Έλληνες και οι απανταχού Ελλήνων
  θα μιλά για όσας .
  Θα μπορέσετε όταν ψηφιστεί από την βουλή , το νομοσχέδιο
  για την νομιμοποίηση ,την ιθαγένεια και το δικαίωμα ψήφου
  των μεταναστών , που με αυτό θα μπει η ταφόπλακα
  στην Ελλάδα μας , και έλθει προς επικύρωση σε εσάς
  να πείτε ΟΧΙ δεν το υπογράφω , παραιτούμε , πάω σπίτι μου ,
  άντε γεια , και να βρείτε άλλο πρόεδρο να τo υπογράψει .
  η θα επαληθευθεί , η κυρία Ψαρούδα Μπενάκη με αυτά που
  σας είπε τότε , όταν αναλάβατε την προεδρία ;;;;;;;;;;;;;;;;

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:03:00 μ.μ.

  ΑΣ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΚΟΛΟΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΤΩΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΠΟΣΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ ΑΦΗΣΕ Ο ΙΜΠΡΑΗΜ

  ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ

  Ο ΔΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΟΣ ΚΑΡ......(ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΟΣ)ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΙ ΕΠΙΔΕΞΕΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΣΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΧΟΝΟΙΑ.

  ΤΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΕΣ?
  ΝΑ ΔΙΩΧΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.

  ΛΑΕ ΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΤΟΥΣ ΦΑΛΑΓΓΙ.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:04:00 μ.μ.

  Κάθε μέρα από της 11 το πρωί μέχρι της 1 το μεσημέρι
  Και από της 5 μέχρι της 8 το απόγευμα συγκεντρώσεις
  Έξω από της βουλή , τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
  Το σπίτι του Γ.Α.Π.
  Να διαδηλώσουμε εμείς οι Έλληνες ΚΑΤΑ ΤΟΥ
  Νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση και
  Το δικαίωμα ψόφου των μεταναστών.

  Έλληνες και ελληνίδες
  Ήλθε η ώρα να βγείτε στους δρόμους
  Να πάτε έξω από τη βουλή , έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ . έξω από το σπίτι του Γ Παπανδρέου ,
  ΝΑ ΜΠΟΥΚΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΣΑ .
  Πρέπει να μαζευτούμε πάνω από 1.000.000
  Έλληνες .
  Πρέπει να επαναστατήσαμε να πάρουμε τα όπλα
  Διότι με ευγένειες αυτά δεν δίνονται
  Πλησιάζει η ώρα που οι απατεώνες στης βουλής θα
  Κάνουν Έλληνες τους μετανάστες από το
  Πακιστάν το Μπαγκλαντές τους Αφγανούς τους Αφρικανούς τους Μαύρους τους Αλβανούς
  Και όλες τις φυλές που μας φέρανε εδώ
  με σχέδιο .

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:05:00 μ.μ.

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
  ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑ.Ο.Σ
  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
  ΝΕΟΛΑΙΑ ΛΑΟΣ www.neolaialaos.gr

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:05:00 μ.μ.

  Από την τρώγλη . . . . . . . . στον παράδεισο .
  Πως θα φύγουν τα εκατομμύρια των τρωγλοδυτών ,
  Που ήρθαν να καταλάβουν , τον επίγειο παράδεισο που λέγεται Ελλάδα .
  Υπάρχει σχέδιο από τους πολιτικούς ,
  για τα τους διώξουμε αυτά τα αποβράσματα , παράσιτα ;;;;;;

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:06:00 μ.μ.

  Ο Έλληνας στην φτώχεια . . . . . . και ο μετανάστης
  στην οικονόμα και στα γλέντια .

  Φόροι , φόροι ,φόροι ,έκτακτες εισφορές ,
  για να μας παίρνουν , τα 5.000.000 μετανάστες –μουσουλμάνοι
  και οι άλλες φυλές .
  Που οι πολιτικοί ανέλαβαν την υποχρέωση , χωρίς να μας ρωτήσουν ,
  να τους ταΐζουμε να τους παρέχουμε , στέγη , ιατροφαρμακευτική
  περίθαλψη ,νοσοκομεία , επιδόματα , να τους δίνουμε επί πλέον χρήματα συντάξεις αργότερα και χρήματα να τα στέλνουν
  στις οικογένειες τους , στις πατρίδες τους .
  όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες .
  και επειδή δεν φτάνουν τα χρήματα δανειζόμαστε
  επί πλέον χρήματα για αυτούς , δηλαδή βάλτε π.χ.
  με το μυαλό σας 5.000.000 πόσο μας κοστίζουν ;;;;;
  Ας πούμε 5.000.000 μετανάστες από 1.000 ευρώ ο καθένας ,
  μας κάνουν 5.000.000.000 ευρώ τον μήνα το ελάχιστο.
  Βάλτε και τα 3.000 ευρώ δάνειο που παίρνει ,
  ο κάθε ένας από αυτούς μια και δυο φορές χωρίς έλεγχο δανεικά και αγύριστα που
  παίρνουν από τις κρατικές τράπεζες δάνειο , με χρήματα
  από τα μυστικά κονδύλια του υπουργείου εξωτερικών,
  τα όποια οι περισσότεροι τα στέλνουν στις οικογένειες τους .
  ΑΥΤΑ είναι τα ελάχιστα διότι έχουμε και ένα σωρό κόσμο ,
  που εργάζεται , για να περνούν καλά οι μετανάστες .
  Όλα αυτά χωρίς αντάλλαγμα .
  Και οι προδότες Έλληνες πολιτικοί θέλουν αυτά τα παράσιτα ,
  Να τους κάνουν ΕΛΛΗΝΕΣ πολίτες με δικαιώματα .
  Όλοι οι ΕΛΛΗΝΕΣ πολίτες να ξεσηκωθούμε να βγούμε στους δρόμους
  Ήρθε η ώρα να επαναστατήσει ο Έλληνας
  να γίνει γενικός ξεσηκωμός .
  Αν όμως θέλουν να τα προλάβουν όλα αυτά οιπολιτικοί
  και να μην επαναστατήσει ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ
  Όλα τα κόμματα να ζητήσουν δημοψήφισμα
  χωρίς να γίνει νοθεία και να ψηφίζουν
  ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΕΣ

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:07:00 μ.μ.

  1)Φορολόγηση στα εμβάσματα των λαθρομεταναστών
  2)Στοπ στα λεφτά για σποτάκια στο κανάλι που εργάζεται ο κύριος Τσίμας υπερ των λαθρομεταναστών
  3)Στοπ στη σίτιση τους και στην δωρεάν ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.
  4)Στοπ στο να ξοδεύουμε εκατομμύρια για τη διασωση αυτών που επιλέγουν να πνιγούν
  5)Άμεση κατάργηση όλων των πράσινων καρτών ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίες για τους Έλληνες και να μειωθεί η εισφοροδιαφυγή.
  6)Στοπ στο λαθρεμπόριο της μαφίας με τους παράνομους λαθρομετανάστες μικροπωλητές που ματώνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα έσοδα του κράτους.
  7)Ναι στα κίνητρα στους Έλληνες ώστε να αποκτήσουν τρίτο και τέταρτο παιδί

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:09:00 μ.μ.

  ΑΣ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΚΟΛΟΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΤΩΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΠΟΣΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ ΑΦΗΣΕ Ο ΙΜΠΡΑΗΜ

  ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ

  Ο ΔΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΟΣ ΚΑΡ......(ΤΟΥΡΚΟΣΠΟΡΟΣ)ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΙ ΕΠΙΔΕΞΕΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΣΠΕΡΝΟΝΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΧΟΝΟΙΑ.

  ΤΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΕΣ?
  ΝΑ ΔΙΩΧΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.

  ΛΑΕ ΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΤΟΥΣ ΦΑΛΑΓΓΙ.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:09:00 μ.μ.

  Για τον κύριο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

  Κύριε πρόεδρε θα έχετε την δύναμη ,το θάρρος και τα αρχίδια ,
  και να γραφτεί το όνομα σας , με χρυσά γράμματα και να μείνει ,
  σαν τον μεγαλύτερο Έλληνα πατριώτη , πρόεδρο των τελευταίων δεκαετιών , που όλοι η Έλληνες και οι απανταχού Ελλήνων
  θα μιλά για όσας .
  Θα μπορέσετε όταν ψηφιστεί από την βουλή , το νομοσχέδιο
  για την νομιμοποίηση ,την ιθαγένεια και το δικαίωμα ψήφου
  των μεταναστών , που με αυτό θα μπει η ταφόπλακα
  στην Ελλάδα μας , και έλθει προς επικύρωση σε εσάς
  να πείτε ΟΧΙ δεν το υπογράφω , παραιτούμε , πάω σπίτι μου ,
  άντε γεια , και να βρείτε άλλο πρόεδρο να τo υπογράψει .
  η θα επαληθευθεί , η κυρία Ψαρούδα Μπενάκη με αυτά που
  σας είπε τότε , όταν αναλάβατε την προεδρία ;;;;;;;;;;;;;;;;

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:12:00 μ.μ.

  Ηγέτη Δρ Κουτσούκο

  πάλι σαρώνεις!!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:13:00 μ.μ.

  ΔΡ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣΑ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΠΑΞΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΩΣ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΒΓΑΖΟΥΝ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!!!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:15:00 μ.μ.

  Η υπογεννητικότητα δεν μπορεί να αντικατασταθεί με ανεξέλεγκτες ελληνοποιήσεις

  ta lamogia oi dikhgoroi gtaine !!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:16:00 μ.μ.

  Η νεοϊδρυθείσα τράπεζα θ’ αποτελέσει μοντέλο «σοσιαλιστικής τράπεζας». Μια ιδέα στα πλαίσια της νέας σεισάχθειας.


  KAI STHN BENEZOUELA DIAVAZOYN DR KOUTSOUKO !!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:17:00 μ.μ.

  ποσΟ βιζιτουδες εχουν κανει τιςς ελληνιδες ΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΑΚΙΑ τα λαμογια του Παξινου??

  ποσα παιδια εχουν δολοφονησει οι ψευτοδικηγοροι?

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:18:00 μ.μ.

  Η επανασύσφιξη των οικογενειακών δεσμών και...

  η επανεκτίμηση της επαρχίας θα είναι ένα φρένο στην οικονομική κρίση.

  ΝΑΙ πεστα ΟΛΑ!!!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:22:00 μ.μ.

  Παρόλα αυτά θα μπορούσε να μπει το κριτήριο «δύνανται να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια όταν συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και μετά από εισήγηση επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών ότι μετέχουν της ελληνικής παιδείας και κουλτούρας»,

  ------
  ναι γιατί μερικοιί μπορεί να μην θελουν να γινουν ελληνες
  και αλλοι να ειναι πρακτορες κλπ..

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:23:00 μ.μ.

  Για τους άλλους θα μπορούσε να παραχωρηθεί άδεια παραμονής - έστω με ισόβια δυνατότητα - αναθεωρημένη ανά πενταετία.


  POL KALO!!!
  oxi oloi oi MPAGLANTES GREEKKKS

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:25:00 μ.μ.

  Ήδη η κυβέρνηση της Βενεζουέλας (αποφάσισαν να ελέγξουν 7 ιδιωτικές τράπεζες της χώρας, όλες ιδιοκτησίας του «επιχειρηματία» Ricardo Fernández (τώρα στη φυλακή για απάτες).

  ΒΑΛΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΙΑ
  ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

  ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ 0,5% ΚΑΙ ΤΙ ΜΕΤΑΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΣΕ ΕΜΑΣ ΜΕ 19% !!! ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΑΚΗ?
  ΜΟΝΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕς ΞΕΡΟΥΝ?

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:26:00 μ.μ.

  Πρόταση: Δεν μπορεί να υπάρχει επιτόκιο δανεισμού πάνω από 2% του αντίστοιχου επιτοκίου καταθέσεων ανά τράπεζα!

  πολυ σωστος!!!

  Κρεμαλα στους κλεφτες τραπεζητες

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:26:00 μ.μ.

  Ο τολμών Νικά!

  μετα το νυν υπερ παντων ο αγων


  ΔΡ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ΤΣΑΚΙΣΕ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!!!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:27:00 μ.μ.

  Πολιτικά δικαιώματα στην Αθήνα χορηγούνταν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες μη πολίτες πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην πόλη και μπορούσαν να γίνουν ισοτελείς, αλλά όχι πολίτες.


  ΒΕΒΑΙΑ

  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΜΑΛΑΚΕΣ!!!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:28:00 μ.μ.

  Ακόμα ν'αυτοκτονήσει αυτός ο ΔρΠουστούκος;

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:28:00 μ.μ.

  Επίσης να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια και η γέννηση νέων παιδιών.

  ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΛΕΦΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ ΝΑ ΤΑ ΔΟΣΕΤΕ ΣΤΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ!!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:29:00 μ.μ.

  να διορθωθούν οι αδικίες της τελευταίας εξαετίας.

  ===
  ΒΕΒΑΙΑ ΠΟΛΛΟΙ ΠΑΣΟΚΟΙ ΚΥΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΘΗΚΑΝ!!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:30:00 μ.μ.

  Οι ληστρικοί τραπεζίτες και οι φεουδάρχες έχουν κάνει υπερβολική συσσώρευση πλούτου την τελευταία εξαετία, εις βάρος του συνόλου των πολιτών-νεοσκλάβων στους τραπεζίτες και φεουδάρχες!


  Πεστα δρ κουτσουκο
  Τσε των Βαλκανιων

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:31:00 μ.μ.

  Στην Ελλάδα, το 20% των πολιτών ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, με υπερχρεωμένο το 65% των νοικοκυριών, με κλιμακωμένη ανεργία των νέων και με εξαθλίωση των πολιτών.


  -----
  ρε εδω πεινανε οι δικοι μας και παμε να κανουμε "μαγκες" τους αλβανοπακιστανους??

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:32:00 μ.μ.

  Βέβαια ο μετανάστης πρέπει να σέβεται τις αξίες της χώρας υποδοχής του.


  ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ??
  ΟΥΤΕ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ!! ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:35:00 μ.μ.

  Αναρτήθηκε από GateZ3ro στις 10:58 π.μ.
  1 σχόλια:
  Ανώνυμος είπε...

  ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

  ΣΚΑΝΔΑΛΟ
  Ευθύνες στον τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κον Δημήτρη Παξινό καταλογίζουν οι πολίτες

  ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
  ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΝΤΡΟΧΩΡΙΣΤΡΕΣ»…
  ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ…ΕΛΕΟΣ…

  Ο Δημήτρης Παξινός ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΙ ΛΕΕΙ??
  Ο Βερβεσός Δημήτρης ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΙ ΛΕΕΙ??

  ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ΑθηνώνΤΙ ΛΕΕΙ??

  Καθημερινά ειδικά πολλές γυναίκες καταφεύγουν στα δικαστήρια για αγωγή διαζυγίου…
  Υπάρχουν περιπτώσεις που πράγματι υπάρχει σοβαρός λόγος!!
  Στο μεγαλύτερο όμως ποσοστό οι χωρισμοί γίνονται για τους εξής λόγους:

  1. Μπλέκονται συγγενείς και «φίλοι» και ανακατεύουν τα ζευγάρια χρησιμοποιώντας συχνά την «υποβολή» και πολλά άτομα που είναι ψυχικά αδύναμα παρασύρονται. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει νομική προστασία των νεονύμφων από τις «υποβολές» τρίτων.
  2. Πολλές γυναίκες παρασύρονται από τις χωρισμένες «φίλες» τους με την υπόδειξη ότι αν χωρίσουν «θα είναι καλύτερα ή θα βρουν κάποιον άλλον»….(ενώ δεν πρόκειται στην ουσία να βρούν κανέναν)!!! Υπάρχει η παροιμία «μια χωρισμένη για να αισθανθεί καλά πρέπει να χωρίσει άλλες δέκα»
  3. Πολλοί δικηγόροι υπόσχονται «υψηλές αποζημιώσεις» στις πελάτισσες τους με την αγωγή διαζυγίου (ενώ γνωρίζουν ότι αυτό είναι ψέμμα)

  Επειδή οι αγωγές διαζυγίων έχουν πάρει χαρακτήρα χιονοστιβάδας λόγω και των ψευδών υποσχέσεων των επίορκων δικηγόρων επιβάλλεται να παρέμβουν οι εισαγγελείς και να πάνε μέσα το 1/10 των μελλών των δικηγορικών συλλόγων γιατί
  1.έχουν διαλύσει την ελληνική οικογένεια
  2. οδηγούν στον εξευτελισμό ευυπόλυπτους πολίτες με ψευδομάρτυρες κλπ..
  3. δημιουργούν οικογενειακές τραγωδίες με ανυπολόγιστα θύματα…
  4. τραυματίζουν ψυχικά τα παιδιά, αν υπάρχουν και πολλά από αυτά οδηγούνται κατόπιν στα ναρκωτικά
  5. εξαντλούν οικονομικά τους ανθρώπους όταν χωρίζουν και τους οδηγούν στον δανεισμό…
  6. τα κέρδη τους είναι στην ουσία παράνομα αφού βασίζονται στην εξαπάτηση των πελατών τους…

  7. οι δικηγορικοί σύλλογοι καλύπτουν τα μέλη τους με το ψευδές σκεπτικό ότι «λειτουργούν με υπόδειξη του εντολέα» ενώ ο εντολέας είναι στην ουσία ένας αδύναμος χαρακτήρας και θύμα απάτης…


  Περιμένουμε την αντίδραση των εισαγγελέων και των δικηγορικών συλλλόγων

  Πολίτες κατά της Διάλυσης της Οικογένειας

  στις 12/30/2007  31 Δεκέμβριος 2007 12:44 πμ
  Ανώνυμος είπε...
  εΕΧΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ!!!
  ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΜΕΡΗ ΥΠΟΓΕΝΝΕΤΙΚΟΤΗΤΑ!!
  ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΟΝΟΜΑΝΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΥΠΟΔΑΥΛΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΩΓΕΣ κλπ...
  ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΤΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΟ!!


  Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΛΕΙ ΠΑΙΔΙΑ!!!

  1 Ιανουάριος 2008 10:42 μμ

  18 Μαρτίου 2009 3:45 μ.μ.

  Ανάρτηση Σχολίου

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:38:00 μ.μ.

  ... Δημήτρης Παξινός, σχετικά με τη βούληση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης να ... ως και η διασύνδεσή του με «ρόζ σκάνδαλα» ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟς ΠΑΙΔΙΩΝ και παραδικαστικά κυκλώματα, ...
  www.hri.org/.../05-02-16_1.apegr.html

  Αγαμίδης είπε... 6 Ιαν 2010, 6:38:00 μ.μ.

  «Έλληνες είναι οι της Ελληνικής παιδείας μετέχοντες».


  Αντί να παπαγαλίζετε τις παπαριές του κάθε μαλάκα αγράμματου πολιτικάντη,η τις μαλακίες του κάθε εγκάθετου θολοκουλτουριάρη,καλό είναι να διαβάζετε τι λένε τα κείμενα,και όχι να κάνετε για τα 'πανηγύρια' τον Πανηγυρικό.Ο Ισοκράτης συνεχίζοντας λέει πιό κάτω ότι Έλληνες είναι όσοι έχουν εκτός της παιδείας το ''όμαιμον'', το ''ομόθρησκον'', το ''ομόγλωσσον'',το ''ομότροπον''.Οι παραπλανήσεις να λείπουν.Το ''ευκαριστώ το Ελλάντα'' και το ''εμένα το μαμά μου'' δεν μπορούν να εντάξουν στην φυλή κανέναν σκυλάραπα,κινέζο,Παπούα η ινδιάνο Αυμάρα,και αυτοί που τα λένε να πάνε να τα πουν σε άσχετους και όχι δημοσία στο διαδίκτυο.Γιατι και τα αυτιά....έχουν τοίχους.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:39:00 μ.μ.

  ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Ποια είναι η γενική γνώμη σας για την κυβέρνηση;
  06 Ιαν 2010

  Καλή 987 (35%)

  Μέτρια 612 (22%)

  Κακή 1145 (41%)

  Δεν μ' ενδιαφέρει


  ΜΟΝΟ Ο ΔΡ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΣΕΙ ΤΟ πΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ εΛΛΑΔΑ!!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:40:00 μ.μ.

  Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  ΔΡΑΓΩΝΑ

  Μέρες τώρα παρακολουθούμε τη χυδαία επίθεση που ξεκίνησε το ΛάΟΣ ενάντια στη Θ. Δραγώνα, κατηγορώντας τη για «ανθελληνισμό» (τι πρωτότυπο!), και ζητώντας την απομάκρυνσή της από τη θέση της γ.γ. του Υπουργείου Παιδείας. Κι από κοντά, και κάποιοι καλοθελητές της ΝΔ και «υπερπατριώτες αριστεροί».

  Η επίθεση εστιάζεται σε δύο σημεία. Η πρώτη βασίζεται σε ένα παλιότερο άρθρο της εφημερίδας «Το Παρόν» με ημερομηνία 16/9/2007, κατηγορώντας τη Δραγώνα για αναγνώριση του διδακτορικού της από το ΔΙΚΑΤΣΑ με αδιαφανείς τρόπους.


  Το κείμενο δίνει βάρος στη φράση «χωρίς να έχει βασικό τίτλο σπουδών». Τούτο είναι λάθος, διότι κανένα πανεπιστήμιο δεν χορηγεί διδακτορικό τίτλο χωρίς βασικό τίτλο σπουδών. Συμβαίνει όμως το εξής: η Δραγώνα είναι απόφοιτη του κολεγίου Deree, το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο ίδρυμα από την Ελλάδα, είναι όμως αναγνωρισμένο από πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής. Τα πανεπιστήμια αυτά με τη σειρά τους χορηγούν μεταπτυχιακούς τίτλους οι οποίοι αναγνωρίζονται από την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι παράξενο, ούτε μοναδική περίπτωση Ελλήνων με αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, αλλά χωρίς αναγνωρισμένο βασικό πτυχίο.


  ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ?

  ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΧΑΣΕΙ?

  06 Ιαν 2010 3:09:00 μ.μ.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:41:00 μ.μ.

  Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  ΔΡΑΓΩΝΑ 2
  «Μας έκαναν Έλληνες ενώ δεν ήμασταν!

  Ας δούμε τώρα μερικά απ΄ όσα γράφει στο κακογραμμένο βιβλίο της «Τι είν΄ η Πατρίδα μας;» η νέα βουλευτίνα Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ κ. Θάλεια Δραγώνα:

  1) Η Ελληνική Εθνική Ταυτότητα δεν υπήρχε πριν από τον 19ο αιώνα. Δημιουργήθηκε έξωθεν σε μια εποχή έντονου εθνικισμού, αποικιοκρατίας και επεκτατικού ιμπεριαλισμού (σελ. 16). Κοντολογίς, κάποιοι από το εξωτερικό μας είπαν τον 19ο αιώνα ότι είμαστε Έλληνες κι εμείς το δεχτήκαμε για να τα κονομήσουμε, πουλώντας το παραμύθι ότι είμαστε απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων.

  2) Όποιος αξιολογεί τους Πολιτισμούς σε κατωτέρους και ανωτέρους είναι ρατσιστής και δεν το ξέρει! (σελ. 16). Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με όποιον θεωρεί ανεπιθύμητους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες (σελ. 20).

  3) Εξίσου ρατσιστής είναι και όποιος αποσιωπά την σημασία, την τεράστια δύναμη, την έκταση και το κύρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας! Επίσης, όποιος αρνείται τις τουρκικές επιρροές στον Νεοελληνικό μας Πολιτισμό (σελ. 81), κι όποιος ισχυρίζεται ότι ο τουρκικός πολιτισμός έχει επιδράσει αρνητικά στους Έλληνες!... (σελ. 82).

  4) Ένδειξη ρατσισμού και στείρου εθνοκεντρισμού είναι και ο ισχυρισμός ότι οι Έλληνες ήσαν πάντα οι αδικημένοι της Ιστορίας (σελ. 84) κι ότι για τις ήττες και τις καταστροφές που υποστήκαμε, φταίνε πάντα οι Μεγάλες Δυνάμεις.

  5) Κλασική ένδειξη ρατσισμού είναι και η γνωστή ρήση «Όταν εμείς φτιάχναμε Παρθενώνες, αυτοί τρώγανε βελανίδια!» (σελ. 85). Ψιλορατσιμός είναι επίσης το να ισχυρίζεσαι πως είμαστε οι συνεχιστές του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού.

  6) Κατά την κ. Θάλεια Δραγώνα, εθνικιστικές τάσεις κρύβει και η επιθυμία να διδάσκεται στην μέση εκπαίδευση η αρχαία Ελληνική Γλώσσα (σελ. 86), ενώ το να μιλάμε για απόλυτη ομοιογένεια του πληθυσμού της Ελλάδος και να αποσιωπούμε την ύπαρξη χιλιάδων Εβραίων στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις επί 450 χρόνια είναι καθαρός ρατσισμός! (σελ. 95).

  7) Ρατσιστικό είναι και το να ανησυχούμε για την ύπαρξη πολλών ξένων μεταναστών στην χώρα μας, ή το να λέμε ότι «σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε Έλληνα στην Ελλάδα», ή ότι «πρέπει να κρατήσουμε την εθνική μας ομοιογένεια και να μην διαβρωθούμε εθνολογικά»! (σελ. 96).
  Εξίσου ρατσιστικό είναι το να λέμε ότι το κέντρο της Αθήνας αλβανοκρατείται ή ότι «οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές»! (σελ. 9. Το ίδιο συμβαίνει κατά την κ. Δραγώνα, αν τολμήσουμε να πούμε πως με την είσοδο των Ξένων Μεταναστών στην Ελλάδα αυξάνεται η εγκληματικότητα και η ανεργία των Ελλήνων! (σελ. 100). Στην σελίδα 105, η αυριανή βουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ μας προειδοποιεί ότι ο εθνικισμός εύκολα μπορεί να γλιστρήσει στην ξενοφοβία, στον ρατσισμό και στην μισαλλοδοξία.

  Το ελληνικό αίμα γίνεται και νερό»
  «Περιττεύει να συνεχίσουμε να καταγράφουμε τα αντιρατσιστικά «πιστεύω» της κ. Θάλειας Δραγώνα, όπως τα έχει εκφράσει πριν 10 χρόνια στο βιβλίο της «Τι είν΄ η Πατρίδα μας;». Η γυναίκα αυτή θέλει να μας πείσει ότι είναι ρατσιστικό και μόνο το να δηλώνουμε Έλληνες. Κι όμως: Σε λίγες ημέρες θα είναι βουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ και ασφαλώς θα διαπρέψει στους αντιρατσιστικούς αγώνες εντός και εκτός Βουλής.»


  ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΕΣ ΕΝΩ ΗΜΑΣΤΑΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΕΣ ΠΟΥΤΑΝΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΤΟ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΘΑ ΑΦΑΝΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

  ΣΑΣ ΘΑ ΣΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟYΣ!!

  ΑΥΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΗΔΑΓΑΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΗΔΑΝΕ!!

  06 Ιαν 2010 3:52:00 μ.μ.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:41:00 μ.μ.

  Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  ΣΚΑΝΔΑΛΟ

  ΤΙ ΕΓΙΝΕ Η ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΑΙ Η ΕΥΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΚΟΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ?

  ΜΑ ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ Η ΔΡΑΓΩΝΑ ΘΑΛΕΙΑ ?
  ΜΗΠΩΣ Ο ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΙΔΗΣ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΣΑΝ ΤΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑ?

  ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΜΑΤΙ?

  06 Ιαν 2010 3:24:00 μ.μ.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:43:00 μ.μ.

  Δεν πήγε στον Πειραιά ο Γ. Παπανδρέου... ΓΙΑΤΊ ΔΙΑΒΆΖΕΙ δΡ κΟΥΤΣΟΎΚΟ ΚΑΙ ΜΑΘΕΊΝΑΙ ΠΌΣΑ ΛΑΜΌΓΙΑ ΈΧΕΙ ΔΊΠΛΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΆΖΕΙ ΠΟΡΕΊΑ ΣΟΣΙΑΛΊΣΤΙΚΉ !!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:43:00 μ.μ.

  ΔΟΚΤΟΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ΜΑΣ ΤΗΝ Γ.Μ.Σ.Ν ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΜΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΑΣΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
  Η ΑΣΠΑΙΤΕ ΧΑΝΕΤΑΙ
  ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  Η ΥΠΟΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΓ ΠΑΙΔΕΙΑΣ [ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ] ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  Η ΕΥΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΗΣ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥΣΑΝ ΜΕ ΝΟΗΜΑ
  ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΔΟΚΤΟΡΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΣΤΕ ΠΙΕΣΗ
  ΣΩΣΕ ΜΑΣ.. ΣΕ ΕΚΛΙΠΑΡΟΥΜΕ .... ΣΕ ΣΕΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ...
  ΠΑΡΕ ΤΟ ΦΡΑΓΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΔΙΩΞΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝ ΓΑΠ
  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΟΥ
  ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ΖΕΙΣ ΕΣΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΣ
  ΜΟΝΟ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΟΥ ΘΑ ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΗΔΗΞΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΟ
  ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΚΑΙΡΟ ΟΙ 100 ΜΕΡΕΣ ΠΑΣΟΚ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΧΑΦΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ....

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:44:00 μ.μ.

  O Γ. Βαρδινογιάννης πρόεδρος του Mega...

  Μετά τον θάνατο του Χρήστου Λαμπράκη

  ΟΙ ΦΕΟΥΔΑΡΧΕΣ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΥΤΕ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΩ ΑΠΩ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ...

  ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥΣ


  ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

  06 Ιαν 2010 3:28:00 μ.μ.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:45:00 μ.μ.

  Αναστάσιος Κουτσούκος
  Υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ Β΄Αθήνας
  ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14/07/1962

  ΣΠΟΥΔΕΣ

  1.Πτυχίο του Φιλολογικού τμήματος της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987).
  2.Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης (DEA) στο Πανεπιστήμιο PARIS V - SORBONNE, τμήμα Επιστημών Αγωγής (1989).
  3.Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής (υπό τη διεύθυνση του Gérard Vergnaud, μαθητή του Jean Piaget) στο Πανεπιστήμιο PARIS V - SORBONNE, τμήμα Επιστημών Αγωγής με τίτλο «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» (21/05/2002).
  ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  •Αντιπρόεδρος του αρχαιοελληνικού θεάτρου ΔΗΜΟΔΟΚΟΥ στη Γαλλία.
  •Μέλος της ένωσης Γνωστικής Ψυχολογίας και Διδακτικής ARDECO στη Γαλλία.
  •Διευθυντής του Τομέα Παιδείας & Επικοινωνίας του Ομίλου UNESCO N. Πειραιά και Νήσων. Συμμετοχή σε πολυάριθμες εκδηλώσεις του Ομίλου UNESCO. Οργάνωση με τον Όμιλο UNESCO N. Πειραιά και Νήσων της θεατρικής παράστασης Αισχύλου ΠΕΡΣΑΙ από θέατρο ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ στο Θέατρο Πειραιά στις 29 /11/02 και της θεατρικής παράστασης ΚΙΡΚΗ στην Αίγινα στις 3/10/03.
  •Οργάνωση και συμμετοχή στον «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ» 5, 6 & 7 Μαρτίου 2005. Οργάνωση του Μαραθώνιου και στην Ελλάδα (Απρίλιος 2006). Οργάνωση και συμμετοχή στον «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 12, 13, 14 Μαΐου 2006.
  •Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδας.
  •Μέλος της ΕΛΕΣΥΠ (Εταιρείας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας) Ελλάδας.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:47:00 μ.μ.

  Η γερμανική νομοθεσία για την απόδοση ιθαγένειας

  Η γερμανική νομοθεσία για την απόδοση της ιθαγένειας τροποποιήθηκε τον Ιούλιο του 1999 με την εισαγωγή του νέου Νόμου περί υπηκοότητας (Staatsangeröhigkeitsgesetz), ο οποίος αντικατέστησε τον αρκετά παλαιότερο ισχύοντα νόμο του 1913 (Reichs- und Staatsangeröhigkeitsgesetz)
  Στην Γερμανία πολίτης καθίσταται κάποιος εάν:

  1. Έχει έναν γονέα Γερμανό πολίτη με τη γέννηση του (Abstammungsprinzip, κριτήριο προέλευσης. Πρόκειται για εφαρμογή της νομικής έννοιας του δικαίου του αίματος ήτοι της εθνοφυλετικής καταγωγής (jus sanguinis).
  Όσον αφορά στην διαδικασία της πολιτογράφησης, της ένταξης, δηλαδή, αλλοδαπών στην γερμανική κοινωνία, η γερμανική νομοθεσία προβλέπει πλέον ότι ένας μετανάστης αποκτά το δικαίωμα πολιτογράφησης (Einbürgerung) εάν έχει γεννηθεί στην επικράτεια του γερμανικού κράτους (Geburtsortprinzip, κριτήριο τόπου γέννησης. Πρόκειται για εφαρμογή της νομικής έννοιας του δικαίου του εδάφους (jus soli).
  Η πολιτογράφηση ενός αλλοδαπού μετανάστη πραγματοποιείται μόνον σε περίπτωση που ισχύουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α. Να είναι επί οκτώ (8) συνεχόμενα έτη μόνιμος και νόμιμος κάτοικος της Γερμανίας.
  β. Να έχει στην κατοχή του άδεια ή δικαίωμα διαμονής.
  γ. Να γνωρίζει την γερμανική γλώσσα σε ικανοποιητικό επίπεδο, ήτοι επάρκειας.
  δ. Να έχει λευκό ποινικό μητρώο.
  ε. Να αποδέχεται τις αρχές του γερμανικού Συντάγματος.
  στ. Να έχει την δυνατότητα οικονομικής συντήρησης τόσο του εαυτού του όσο και των μελών της οικογενείας του, χωρίς να λαμβάνει κρατικό επίδομα.
  ζ. Να αποποιηθεί της προηγούμενης ιθαγένειάς του. Εξαιρούνται οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μπορούν να διατηρήσουν την ιθαγένεια της χώρας προέλευσής τους.
  Τα τέκνα αλλοδαπών γονέων, τα οποία έχουν γεννηθεί στην Γερμανία, λαμβάνουν την γερμανική υπηκοότητα μόνον σε περίπτωση που έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/2000 και ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α. τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων του τέκνου πρέπει να διέθετε οκτώ (8) έτη νόμιμης και μόνιμης διαβίωσης στην Γερμανία προτού το τέκνο γεννηθεί.
  β. τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων του τέκνου πρέπει να διέθετε απεριόριστο δικαίωμα διαμονής (Aufenthaltsberechtigung) ή απεριόριστη άδεια διαμονής (unbefristete Aufenthaltserlaubnis) στην Γερμανία τουλάχιστον για τρία (3) έτη.
  Και πάλι η γερμανική ιθαγένεια δεν απονέμεται κατά τρόπο αυτόματο, αλλά κατόπιν σχετικής υποβολής αίτησης κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στη συμπλήρωση των δεκαοκτώ έως και τα είκοσι τρία έτη.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:48:00 μ.μ.

  Η ελβετική νομοθεσία για την απόδοση ιθαγένειας

  Η ελβετική νομοθεσία για την απόδοση της ιθαγένειας είναι από τις πλέον συντεταγμένες και προσεγμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χαρακτηρίζεται δε από σαφές αυστηρό και οριοθετημένο νομικό πλαίσιο, διαφυλάσσοντας την ευημερία και τον τρόπο ζωής του ελβετικού κράτους. Η Ελβετία ως κράτος διαθέτει ομοσπονδιακό πολιτειακό σύστημα και η απόδοση της ιδιότητας του Ελβετού πολίτη αφορά σε επίπεδο συγκεκριμένης κοινότητας και καντονιού.
  Κατ’ αρχήν σε ομοσπονδιακό επίπεδο πολίτης καθίσταται κάποιος Ελβετός εάν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Έχει έναν γονέα Ελβετό πολίτη με τη γέννηση του (Πρόκειται για εφαρμογή της νομικής έννοιας του δικαίου του αίματος ήτοι της εθνοφυλετικής καταγωγής (jus sanguinis).
  2. Εάν έχει υιοθετηθεί έως την ηλικία των 18 ετών, έως ότου ενηλικιωθεί, δηλαδή, από Ελβετό πολίτη.
  Η απόδοση της ελβετικής ιθαγένειας δεν συμβαίνει επ’ ουδενί κατά τρόπο αυτόματο, ήτοι απλώς με την γέννηση κάποιου εντός του ελβετικού κράτους.

  Όσον αφορά στην διαδικασία της πολιτογράφησης, της ένταξης, δηλαδή, αλλοδαπών στην ελβετική κοινωνία, η ελβετική νομοθεσία προβλέπει ότι σε ομοσπονδιακό επίπεδο ένας μετανάστης αποκτά το δικαίωμα πολιτογράφησης (Einbürgerung), σε περίπτωση που ισχύουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Ο ενδιαφερόμενος να πολιτογραφηθεί αλλοδαπός θα πρέπει:
  α. Να είναι επί δώδεκα (12) συνεχόμενα έτη μόνιμος και νόμιμος κάτοικος της Ελβετίας.
  β. Να έχει αφομοιωθεί από πολιτιστικής άποψης, ήτοι θα πρέπει να γνωρίζει τα ελβετικά έθιμα και τις ελβετικές πολιτιστικές παραδόσεις.
  γ. Να τηρεί το νομοθετικό πλαίσιο του ελβετικού κράτους. Να μην έχει καταδικαστεί σε κάποιο είδος φυλάκισης και να μην εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον του.
  δ. Να μη θέτει σε κίνδυνο την εσωτερική ή εξωτερική ασφάλεια του ελβετικού κράτους. Η διάταξη αυτή αφορά κυρίως στους μουσουλμάνους μετανάστες ισλαμιστικών πεποιθήσεων.
  Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης επί αίτησης πολιτογράφησης, δεν υφίσταται δικαίωμα άσκησης έφεσης κατά της ως ανωτέρω απορριπτικής απόφασης.
  Οι ανωτέρω (α-δ) προϋποθέσεις ισχύουν για την κατ’ αρχήν αποδοχή της αίτησης πολιτογράφησης του αλλοδαπού σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Κατόπιν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός λαμβάνει την άδεια να αιτηθεί πολιτογράφησης στο επίπεδο του καντονιού και της κοινότητας. Τα επιμέρους καντόνια του ελβετικού κράτους διαθέτουν ιδιαίτερη νομοθεσία για την διαδικασία πολιτογράφησης. Οι προϋποθέσεις ποικίλουν και το χρονικό διάστημα μόνιμης και νόμιμης διαβίωσης σε κάποιο καντόνι ποικίλλει από τα δύο (2) έως και τα δώδεκα (12) έτη. Το αυτό ισχύει και για τις κοινότητες του ελβετικού κράτους

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:48:00 μ.μ.

  Η δανική νομοθεσία για την απόδοση ιθαγένειας

  Η δανική νομοθεσία για την απόδοση της ιθαγένειας. Η δανική νομοθεσία είναι ιδιαίτερα προσεγμένη και θα ήταν δυνατόν να χρησιμεύσει ως πρότυπο για αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Στην Δανία πολίτης καθίσταται κάποιος εάν:
  1. Έχει έναν γονέα Δανό πολίτη με τη γέννηση του (Πρόκειται για εφαρμογή της νομικής έννοιας του δικαίου του αίματος ήτοι της εθνοφυλετικής καταγωγής (jus sanguinis).
  2. Εάν έχει υιοθετηθεί έως την ηλικία των 12 ετών από Δανό πολίτη.
  3. Εάν η μητέρα του παντρευτεί Δανό πολίτη πριν ο ίδιος γίνει 18 ετών.
  4. Με δήλωση για τους πολίτες των λεγομένων νορδικών χωρών (Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία). Πρόκειται ουσιαστικά για μια απλοποιημένη διαδικασία πολιτογράφησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ενδιαφέρον είναι ότι το σημείο αυτό, όπως και το (1) εισάγουν όρους εθνοφυλετικής καταγωγής και πολιτισμικής συνάφειας στην απόδοση ιθαγένειας.
  5. Με πολιτογράφηση.
  Στην περίπτωση της πολιτογράφησης, ο ενδιαφερόμενος μετανάστης οφείλει να προχωρήσει σε μία σειρά ενεργειών. Αυτές είναι οι κατωτέρω:
  α. Ένα είδος επίσημης δήλωσης πίστης στη Δανία.
  β. Πρέπει να αναφέρει όλες τις παραβάσεις που έχει κάνει ή για τις οποίες έχει κατηγορηθεί, ακόμα και για κάτι τόσο ασήμαντο όσο ένα πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα. Αν αργότερα διαπιστωθεί ότι ο μετανάστης είχε αποκρύψει κάποιο στοιχείο, είναι εφικτή η ανάκληση της απόδοσης ιθαγένειας.
  γ. Να αποποιηθεί την προηγούμενη ιθαγένειά του.
  δ. Να είναι επί εννέα (9) συνεχόμενα έτη μόνιμος και νόμιμος κάτοικος της Δανίας.
  ε. Να μην έχει καταδικαστεί σε κάποιο είδος φυλάκισης και να μην εκκρεμούν κατηγορίες εναντίον του. Για κάποια δε αδικήματα προστίθεται χρόνος τον οποίο πρέπει να περιμένει κάποιος για να μπορέσει να πολιτογραφηθεί.
  στ. Να μη χρωστά στο κράτος.
  ζ. Να συντηρεί τον εαυτό του, να μην έχει δεχτεί κανενός είδους κρατικής κοινωνικής βοήθειας ή επιδόματος για χρονικό διάστημα, το οποίο θα καλύπτει τα τεσσεράμισι (4,5 ) τουλάχιστον από τα τελευταία πέντε (5 ) έτη.
  η. Γνώση της δανέζικης γλώσσας είτε με ειδικό τεστ είτε έχοντας περάσει τις εξετάσεις μετά την τρίτη τάξη του Γυμνασίου.
  θ. Να περάσει από τεστ πολίτη που εξετάζει τις γνώσεις του για τη κοινωνία, κουλτούρα και ιστορία της Δανίας.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:48:00 μ.μ.

  .Το προτεινόμενο ελληνικό νομοσχέδιο

  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου, σε αντίθεση με την κυρίαρχη νομοθεσία στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, προβλέπει ιδαίτερα συνοπτικές και ευνοικές για τους μετανάστες και λαθρομετανάστες προϋποθέσεις πολιτογράφησης:
  1. Παρέχει την ελληνική ιθαγένεια κατά τρόπο αυτόματο, ήτοι χωρίς κάποια υποχρέωση υποβολής δήλωσης, με τη γέννηση, σε τέκνα μεταναστών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετία νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα και αυτό μάλιστα με μία απλή υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.
  2. Παρέχει την ελληνική ιθαγένεια κατά τρόπο αυτόματο, ήτοι χωρίς κάποια υποχρέωση υποβολής δήλωσης, με τη γέννηση σε τέκνα μεταναστών, τα οποία παρακολούθησαν έξι (6) έτη διδασκαλίας και μάλιστα όχι συνεχόμενα σε ελληνικό σχολείο, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος των γονέων τους, με μία απλή υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους. Σε περίπτωση δε που οι γονείς αμελήσουν να υποβάλουν την ανωτέρω δήλωση για ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, τα τέκνα αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια κατά τρόπο αυτόματο με μία απλή δήλωση κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στη συμπλήρωση των δεκαοκτώ έως και τα είκοσι ένα έτη.
  3. Παρέχει την ελληνική ιθαγένεια σε τέκνα μεταναστών, τα οποία παρακολούθησαν τα τρία (3) πρώτα έτη της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα άτομα αυτά θα αποκτούν, όπως και στην περίπτωση (2) την ελληνική ιθαγένεια κατά τρόπο αυτόματο με μία απλή δήλωση κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στη συμπλήρωση των δεκαοκτώ έως και τα είκοσι ένα έτη.
  4. Παρέχει την ελληνική ιθαγένεια κατά τρόπο αυτόματο, ήτοι χωρίς κάποια υποχρέωση υποβολής δήλωσης, σε τέκνα μετανάστη γονέα, ο οποίος γεννήθηκε και κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα από τη γέννησή του.
  5. Σε περίπτωση, κατά την οποία ένας ενήλικας μετανάστης δεν εμπίπτει σε κάποια εκ των ανωτέρω τεσσάρων κατηγοριών, θεωρείται προϋπόθεση πολιτογράφησης η απλή διαμονή στην Ελλάδα επί πέντε (5) από τα τελευταία δέκα (10) έτη.
  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο συνιστά νομική υποχώρηση και αναχρονιστικό πλαίσιο αναφοράς της πολιτογράφησης των μεταναστών, τελεί δε σε ριζική ασυμφωνία με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό διότι η διαδικασία της πολιτογράφησης πραγματοποιείται με ιδιαίτερα απλουστευμένο και πρόχειρο τρόπο για τους μετανάστες της δεύτερης γενιάς και εντελώς αυτόματα για τους μετανάστες της τρίτης γενιάς.
  Οι διαφορές ανάμεσα στο πρότυπο της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Δανίας και στις προτεινόμενες νομοθετικές μεταβολές στην Ελλάδα είναι πολυάριθμες και δεν αφορούν απλώς στους τύπους, αλλά και την ουσία του νόμου. Το προτεινόμενο ελληνικό πλαίσιο ουσιαστικά προχωρεί στην πολιτογράφηση όλων σχεδόν των μεταναστών και των λαθρομεταναστών. Ενώ στην Δανία απαιτείται η οικονομική αυτοσυντήρηση του μετανάστη και η επί εννέα έτη σταθερή παραμονή του και φυσικά η κατά το διάστημα αυτό άμεμπτη από νομικής άποψης συμπεριφορά του, στο προτεινόμενο ελληνικό νομοσχέδιο το διάστημα αυτό μειώνεται δραστικά στα πέντε έτη, χωρίς αυτό το χρονικό διάστημα να απαιτείται να είναι συνεχές, ενώ δεν υπάρχει ρήτρα για την ενδεχόμενη παραβατική συμπεριφορά του μετανάστη.
  Όσον αφορά δε στην εκπαίδευση των μεταναστών απαιτείται απλώς τριετής υποχρεωτική παρακολούθηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή ο μετανάστης να έχει φοιτήσει έως την Γ΄ Δημοτικού. Με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό κράτος θα καταστεί πόλος έλξης ενός ακατάρτιστου και χωρίς πολιτιστικό υπόβαθρο, πληθυσμού μεταναστών, ενώ στην Δανία και την Ελβετία το νομοσχέδιο λαμβάνει πρόνοια για την προσέλκυση μεταναστών με τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις. Σε γενικές δε γραμμές η απόδοση της ιθαγένειας πραγματοποιείται πολύ πιο επιμελημένα και έπειτα από αυξημένο χρονικό διάστημα παραμονής στην εκάστοτε χώρα σε σχέση με το προτεινόμενο ελληνικό νομοσχέδιο.
  Ενώ στην Δανία απαιτείται η ταυτόχρονη αποποίηση της προγενέστερης ιθαγένειας, στην Ελλάδα ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν εξετάζεται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ωστόσο, συντηρείται το ψυχικό και ιδεολογικό ρήγμα με το ελληνικό κράτος και δυσχεραίνεται η διαδικασία ομαλής αφομοίωσης των μεταναστών

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:50:00 μ.μ.

  Προταση δρ κουτσουκου

  Παρόλα αυτά θα μπορούσε να μπει το κριτήριο «δύνανται να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια όταν συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και μετά από εισήγηση επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών ότι μετέχουν της ελληνικής παιδείας και κουλτούρας», όπως έλεγε και ο Ισοκράτης στον «Πανηγυρικό», ότι ««Έλληνες εισίν οι μετέχοντες της ελληνικής παιδείας». Για τους άλλους θα μπορούσε να παραχωρηθεί άδεια παραμονής - έστω με ισόβια δυνατότητα - αναθεωρημένη ανά πενταετία.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:50:00 μ.μ.

  ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΡΚΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

  ΟΧΙ ΕΤΣΙ !!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:51:00 μ.μ.

  Δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια.

  κουνηθειτε ρεεεεεεεεεεεε

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:54:00 μ.μ.

  ΠΑΞΙΝΕ

  ΜΑΖΕΨΕ
  ΤΟΥΣ ΨΕΥΤΟΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΟΥ
  ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΡΕΨΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

  ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΠΟΡΝΟ-ΒΙΖΙΤΟΥΔΕΣ ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

  ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΧΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ κλπ..

  ΓΕΝΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 6:55:00 μ.μ.

  οΤΑΝ ΠΕΡΝΑΤΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 7:03:00 μ.μ.

  Ρε Κουτσούκο δεν φτάνει μόνο η λύπη
  πυ σε αισθανόμαστε για ένα μαλάκα ένθρωπο σαν εσένα που μας έπρηξε τα αρχίδια για το ΠΑΣΟΚ.
  * Με αποτέλεσμα Το ΤΣΟΚΑΡΟ Συλβάνα
  να γίνει Ευρωβουλευτής.
  * Τα ξενόδουλα Δραγουμένα πατσιαβούρια να καταλάβουν σε ορδές το Υπ.Αντεθνικής Παιδείας.
  * Η Εοκ και ΝΑΤΟ το ιδιο ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ. Να γίνει, ας πούμε ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
  * ο ΚΆΘΕ ΠΟΥΣΤΗΣ φίλος του NIKOS
  να γίνει Υπουργός.Γενικός Δερβέναγας. Γενική Γαμάω κ.λ.π.

  ΚΑΙ ΕΣΥ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ.
  ΑΙ ΣΙΧΤΙΡ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ
  Ή ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ.
  ΗΛΙΘΙΟΤΑΤΕ.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 7:04:00 μ.μ.

  ΣΤΗΝ ΧΑΦΙΕΔΟΦΩΛΙΑ... ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ....
  Στην πραγματικότητα μισούν την Ελλάδα.

  Δυστυχώς όσοι δεν μπόρεσαν να ξαναγράψουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο την Ιστορία, επιχειρούν τώρα, που ήρθαν στα πράγματα, να τη διαγράψουν.
  Και είναι μάλλον αφελές να νομίζετε ότι πρόκειται μόνο για τη γνωστή παρέα Ρεπούση, Λιάκου, Δραγώνα…

  Οι αγράμματοι ή έστω με τα «πλαστικά» πτυχία και ακαδημαϊκούς τίτλους που ανταλλάσσουν μεταξύ τους (και ο νοών νοείτω), που συγκρίνουν τις ΗΠΑ με την Ελλάδα δηλώνοντας οι αστοιχείωτοι ότι κάποτε έπαιρναν και έλληνες μετανάστες την αμερικανική ιθαγένεια στην Αμερική, επομένως γιατί να μην κάνουμε το ίδιο και εμείς… Και εκστομίζοντας τέτοιες μπαρούφες δηλώνουν και επιστήμονες…

  Και όλοι αυτοί που σήμερα δίνουν υποτίθεται μάχη για την εξαφάνιση της ελληνικότητας και που θεωρούν τη διατήρηση της κοινής εθνικής συνείδησης, των παραδόσεων και της ιδιαιτερότητας ως «εθνικισμό» και «ακροδεξιές θέσεις» είναι οι ίδιοι που αρθρογραφούν και… ακτιβίζονται (συνήθως με κρατικά κονδύλια) για να τα υποστηρίξουν όλα αυτά εφόσον αφορούν όμως τους ιθαγενείς του… κάτω Αμαζόνιου, τη… μελαψή φυλή του δυτικού Νεπάλ και ό,τι άλλο πιο εκκεντρικό μπορείτε να φαντασθείτε.

  Υπάρχει μία εξήγηση: μισούν την Ελλάδα γιατί δεν τους έκανε ακαδημαϊκούς, δεν τους έκανε υπερυπουργούς, γιατί δεν αναγνώρισε το ταλέντο τους. Και έτσι τώρα είναι η ώρα της εκδίκησής τους απέναντι σε καθετί ελληνικό.

  Έτσι μπορεί να αποσπάσουν και καμιά υποτροφία του Ιδρύματος Σόρος…
  ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ...ΠΑΣΟΚ.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 7:16:00 μ.μ.

  Ανήμερα των «Φώτων», μας άλλαξαν τα …φώτα
  - ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
  ΤΗΝ ΝΕΡΟΚΟΛΟΚΥΘΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΑ
  ΚΕΦΑΛΙ Ο ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ.
  ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΦΑΛΙΑΡΕΣ.
  ΣΑΝ ΤΙΣ ΞΕΡΟΚΟΛΟΚΥΘΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΟΥΓΟΥΕΙ ...ΤΗΣ ΜΑΜΗΣ ΤΟΥ -

  Η περίφημη οικονομική διπλωματία του κ. Παπανδρέου που τον έκανε να γίνει και υπουργός Εξωτερικών ώστε να δώσει την αξιοπιστία της χώρας, πήγε περίπατο.
  Η Κομισιόν έδειξε με τον πιο ωμό τρόπο ποιος είναι το αφεντικό.

  Αφενός έστειλε πίσω το Πρόγραμμα Σταθερότητας (έστω κι αν στην Αθήνα το «βαφτίζουν» μικρή αναβολή) κρίνοντάς το ανεπαρκές και αφετέρου διεμήνυσε ότι το έλλειμμα θα πρέπει να μειωθεί σε βάθος τριετίας κι όχι τετραετίας που ζητούσε η ελληνική κυβέρνηση.

  Αν αυτό δεν είναι πλήρης αποτυχία της διαπραγμάτευσης που δήθεν είχε ξεκινήσει πριν τις εκλογές τότε τι είναι;

  ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΞΕΡΑ.
  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ
  ΤΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΠΑΠΑΚΩΝΚΑΤΣΕΛΗΔΕΣ
  ΤΟΣΟ ΗΛΙΘΙΟΙ ΗΤΑΝ
  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ
  ΟΤΑΝ ΕΛΕΓΑΝ.
  ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η Ε.Ε. ΕΜΕΙΣ
  ΘΑ ΚΛΑΝΟΥΜΕ "ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ".
  Τωρα αντε να γαμηθούμε όλοι μαζί..
  ΠΑΜΕ ηλίθιοι. ΠΑΜΕ.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 7:57:00 μ.μ.

  Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009
  Η σύγχρονη «γενοκτονία των ελλήνων»....1.000.000 παιδιά θύματα ενός παράλογου «νομικού συστήματος».


  Η σύγχρονη «γενοκτονία των ελλήνων»....

  Κρίση στην οικογένεια, κρίση στην κοινωνία, κρίση στην πολιτεία!

  Περίπου 1.000.000 παιδιά θύματα ενός παράλογου «νομικού συστήματος».

  Άλλα 1.000.000 παιδιά δεν γεννήθηκαν ποτέ λόγω της «βιομηχανίας διαζυγίων».

  Λείπουν οι αρμόδιοι σύμβουλοι οικογένειας και σύμβουλοι γάμου.

  Ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2050 θα είναι 8.100.000 άτομα!!

  Τα παιδιά ήταν πάντα στο επίκεντρο της πολιτικής ολοκληρωτικών καθεστώτων.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 7:57:00 μ.μ.

  Σήμερα 800.000 μπαμπάδες και 200.000 μαμάδες έχουν περιέλθει στη φτώχεια και συχνά σε οικονομική καταστροφή εξ’αιτίας των διατροφών, δικαστικών εξόδων, πλάνης αποφάσεων, επακόλουθα εκτελέσεων αποφάσεων, κτλ αλλά και λόγω έλλειψης πρόνοιας από την Πολιτεία.

  Η ελληνική οικογένεια έχει αποδεκατιστεί ήδη και υπάρχει υπογεννητικότητα και «συστηματική γενοκτονία» με ευθύνη οργάνων της πολιτείας.

  Καλή είναι η υιοθεσία, αλλά γιατί να υιοθετούμε ξένα παιδιά και να έχουμε δικά μας?

  Να θεσμοθετηθεί ο «οικογενειακός δικαστής» με γνώσεις ψυχολογίας, συμβουλευτικής.

  Να θεσμοθετηθεί ο «διαμεσολαβητής οικογενειακών υποθέσεων».

  Το ελληνικό Σύνταγμα ορίζει ότι «η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. (Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 21. 1). Οι διατάξεις αυτές σκοπίμως δεν εφαρμόζονται από πολλούς επίορκους νομικούς προς οικονομικό όφελος μιας μερίδας επίορκων δικηγόρων.

  1. Ο έλεγχος γέννησης: Τα φασιστικά καθεστώτα προσέβλεπαν πάντα στον έλεγχο των γεννήσεων. Μάλιστα υπήρχε και το παιδομάζωμα που άνθισε και επί τουρκοκρατίας. Ίσως οι τρομερότερες πολιτικές ήταν εκείνες που εισήχθησαν για "να ωθήσουν" τον πληθυσμό.. Στην Ρουμανία του Τσαουσέσκου η άμβλωση και η αντισύλληψη καταργήθηκαν. Από το 1983 έγινε το καθήκον κάθε γυναίκας να παραγάγει ένα ελάχιστο 5 παιδιών. Οι άτεκνες και ανύπανδρες γυναίκες υποβλήθηκαν στους υψηλότερους φόρους ενώ οι γυναίκες που παράγουν τους μεγαλύτερους αριθμούς απογόνου δηλώθηκαν "μητέρες ηρωϊδες". Τα αποτελέσματα είναι ευρέως γνωστά - τα ανεπιθύμητα παιδιά των ορφανοτροφείων και των φρικιαστικών θανάτων ... Σήμερα η γεννητικότητα πέφτει, τα διαζύγια αυξάνονται στην Ελλάδα που πολλές φορές οφείλεται σε «παρεμβολές τρίτων» και σε «λάθος νομικές συμβουλές» που παρέχονται αφειδώς στους πολίτες λόγω της μη σωστής εκτίμησης όλων των παραμέτρων και έχουν τεράστια ευθύνη οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι νομικές υπηρεσίες. Υπάρχει επίσης, έλλειψη σύγχρονης νομοθεσίας που θα αγκαλιάσει την νέα οικογένεια και θα την στηρίξει. Η οικονομική και κοινωνική κρίση πλήττει σήμερα και την οικογένεια, η οποία θα μπορούσε να είναι η τελευταία σανίδα σωτηρίας στην «διάλυση των πάντων


  2. Ο έλεγχος των ΜΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ: Κάποιοι σήμερα πάνε πάρα πέρα στον έλεγχο των ΜΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ. Τα φασιστοειδή στοιχεία μπορεί και να έχουν το περίβλημα του «δημοκρατικού» για να είναι πιο πειστικά. Πολλοί νέοι σήμερα είναι θύματα τέτοιων ατόμων τα οποία δρουν με απύθμενη αναλγησία αφού «καμιά δικαιοσύνη δεν θα τους δικάσει ποτέ» αφού έχουν «νομική κάλυψη». Καθημερινά η σύγχρονη γυναίκα ωθείται από πολλούς (διαφημίσεις, προπαγάνδα, αποτυχημένοι «φίλοι – φίλες», πεθερικά, συγγενείς οικονομικά προβλήματα κλπ) στο να μην κάνει παιδία και να «χρίσει». Στην συνέχεια, αν είναι παντρεμένη, επίορκοι δικηγόροι αναλαμβάνουν «εργολαβικά» να βγάλουν το διαζύγιο μεταχειρίζοντας πέραν των ηθικών πλαισίων την «δήθεν εντολή» του/της πελάτη του. Οι επίορκοι αυτοί δικηγόροι οδηγούν σε ατέλειωτη έχθρα τα ζευγάρια και τα ωθούν σε διαρκείς αγωγές και μηνύσεις εναντίον τους «δήθεν να αποδυναμώσουν τον αντίπαλο», ενώ στην ουσία και οι δύο διάδικοι είναι θύματα των επίορκων δικηγόρων. Επικρατεί παντελής ανυπαρξία κοινωνικών υπηρεσιών στα δικαστήρια.. Πρέπει να υπάρχει ποινική δίωξη εναντίον των δικηγόρων που προσυπογράφουν ανυπόστατα στοιχεία εις βάρος της προσωπικότητας των αντιδίκων. Τέλος η νέα αφού έφτασε στα σαράντα ωθείται να υιοθετήσει παιδία αγνώστου προέλευσης. Η ελληνική οικογένεια έχει αποδεκατιστεί ήδη και υπάρχει υπογεννητικότητα και «συστηματική γενοκτονία» με ευθύνη οργάνων της πολιτείας που δεν διαδραματίζουν σωστά τον ρόλο τους. Λείπουν οι αρμόδιοι σύμβουλοι οικογένειας σύμβουλοι γάμου κοινωνικές υπηρεσίες προστασίας νέων ζευγαριών, κοινωνικοί λειτουργοί και όλα έχουν αφεθεί στην τύχη και στους δικηγόρους που τα βλέπουν όλα από νομική σκοπιά.».

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 7:58:00 μ.μ.

  3. Η τραγωδία των διαζευγμένων: Δεδομένης της άθλιας κατάστασης στην οποία οδηγούν δικηγόροι, δικαστές και Ελληνική Πολιτεία, τους διαζευγμένους και κυρίως όσους διεκδικούν την επιμέλεια των παιδιών τους, αποξενώνοντάς τους πολλές φορές από τα παιδιά τους (ένα εκατομμύριο στην Ελλάδα). Πολλοί γονείς αξιώνουν: α) Να υπάρχει ίση αντιμετώπιση στα φορολογικά. Δηλαδή, να μπορεί ο πατέρας να δηλώνει τον αριθμό τέκνων στη φορολογική δήλωση ώστε να έχει την φοροαπαλλαγή και να μην αναγκάζεται να αποποιείται της γονικής του ιδιότητας. β) Να μπορεί ο μη έχων την επιμέλεια γονέας να δηλώνει το ποσό διατροφής που καταθέτει ώστε να του αφαιρείται από το εισόδημα. γ) Να μπορούν και οι δύο γονείς να έχουν ίσες ευκαιρίες & διευκολύνσεις στα επιτόκια δανείων δηλώνοντας τον αριθμό τέκνων. δ) Να έχουν και οι δύο γονείς επιδόματα, άδειες και ασφαλιστικές παροχές έστω και διαζευγμένοι ε) Στα ποσά που επιδικάζονται ως διατροφές, να υπολογίζονται τα δάνεια και άλλα φορολογικά στοιχεία με γνώμονα την ισότητα των φύλων. στ) Να υπολογίζονται τα έξοδα ταξιδιού, επικοινωνίας, κτλ στη διατροφή ζ) Να υπάρχει απαλλαγή δικαστικών εξόδων στα οικογενειακά δικαστήρια, μειωμένες παραστάσεις, να μην είναι εκτελέσιμες άμεσα δικαστικές αποφάσεις διατροφών κατά του μη έχοντος την επιμέλεια όταν είναι άπορος. η) Να είναι δωρεάν οι πραγματογνωμοσύνες για επιμέλεια. θ) Να μη δίδονται διαταγές κατασχέσεων και πλειστηριασμών στην πρώτη κατοικία που αγοράστηκε από γονέα για τα παιδιά του. ι) Να παύσουν οι ποινικές καταδίκες για μη καταβολή διατροφής και αυτή (η διατροφή) να δίδεται από το κράτος. ια) Η διαμονή-κατοικία (καθώς και όλα τα έξοδα) να επιβαρύνουν ισάξια τους δύο γονείς. ιβ) Οι ανάπηροι γονείς να τυγχάνουν ειδικών οικονομικών ωφελειών. ιγ) Οι γονικές άδειες να δίδονται εξ’ίσου. ιδ) Ισος χρόνος επιμέλειας – ίσα έξοδα για τα παιδιά. ιε) Να λαμβάνεται υπόψη στις διατροφές, η έρευνα του ΙΝΚΑ που αναφέρει ότι στην Ελλάδα μία οικογένεια ζει με λιγότερο από 600 ευρώ, συνεπώς ένα παιδί μικρότερο των 4 ετών μπορεί να ζήσει, μέσα στην οικογένεια, με 80 ευρώ.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 7:59:00 μ.μ.

  Σήμερα στην Ελλάδα περίπου 800.000 μπαμπάδες και 200.000 μαμάδες έχουν περιέλθει στη φτώχεια και συχνά σε οικονομική καταστροφή εξ’αιτίας των διατροφών, δικαστικών εξόδων, πλάνης αποφάσεων, επακόλουθα εκτελέσεων αποφάσεων, κτλ αλλά και λόγω έλλειψης πρόνοιας από την Πολιτεία. Το νομικό σύστημα στη χώρα μας βρίσκεται σε μεσαιωνική μορφή και δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή του με αρνητικούς αποδέκτες τα παιδιά αποτελεί άμεση ανάγκη η αναθεώρηση Νόμων όσον αφορά την οικογένεια, το γάμο, την επιμέλεια των παιδιών και τα οικονομικά θέματα. Τα θύματα σε κάθε περίπτωση όλων των οικογενειακών προβλημάτων είναι τα παιδιά. Τα παιδιά χωρισμένων γονιών θα έχουν στην πλειοψηφία τους ψυχολογικά και άλλα προβλήματα. Αυτό όμως δεν σταματά τον κάθε «νομικό σύστημα» να διαλύσει την ελληνική οικογένεια φτάνει να υπάρχουν πινάκια δικών ενώ τα πιο πολλά προβλήματα θα μπορούσαν να είχαν επιλυθεί αν υπήρχαν επαρκείς συμβουλευτικές υπηρεσίες και σωστά λειτουργώντας συμβουλευτικοί σταθμοί υποστήριξης της ελληνικής οικογένειας.

  Ο μηδενισμός, σχεδόν σήμερα, της φυσικής αύξησης του πληθυσμού οφείλεται από τη μια μεριά στη μείωση κατά 33,7/% (!) των γεννήσεων. Ήδη άρχισε μια σταδιακή μείωση του ελληνικού πληθυσμού, η οποία θα προέλθει κυρίως από την ελάττωση της νεανικότητας και την αντίστοιχη αύξηση που θα σημειώσει η γήρανση. Οι προβλέψεις του World Almanac (1998) : θεωρεί ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2050 θα είναι 8.100.000 άτομα. Η νομοθεσία πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να υπάρχει συμβούλιο ψυχολόγων κοινωνικών λειτουργών που θα αποφαίνονται πριν το δικαστήριο αν το ζευγάρι πρέπει να χωρίσει και με ποιες προϋποθέσεις. Γιατί να υιοθετούμε ξένα παιδιά και να έχουμε δικά μας? Στα δικαστήρια επικρατεί παντελής ανυπαρξία κοινωνικών υπηρεσιών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κλπ. Πρέπει να υπάρχει ποινική δίωξη εναντίον των δικηγόρων που προσυπογράφουν ανυπόστατα στοιχεία εις βάρος της προσωπικότητας των αντιδίκων με στόχο το ίδιον κέρδος. Η πολιτεία οφείλει το συντομότερο να ψηφίσει ένα νέο οικογενειακό δίκαιο όπου θα υπάρχει ειδική μέριμνα για την οικογένεια την μητρότητα, το δικαίωμα στην απόκτηση παιδιού, το δικαίωμα και στους δύο γονείς στη επιμέλεια των παιδιών τους, το δικαίωμα στην ζωή, για το καλό της Ελλάδας.

  Δρ

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 8:00:00 μ.μ.

  οι δικηγοροι τα κανουν ολα!

  στηνουν δικες ματαξυ τους

  οδηγουν στην πορνεια διαζευγμενες

  ειναι παιδεραστες των παιδιων της χωρισμενης

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 8:01:00 μ.μ.

  Τελικά, ούτε αυτή ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ...

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 8:02:00 μ.μ.

  ΑΛΗΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΩΝΩΝ
  Η ΩΡΑ ΣΑΣ ΗΡΘΕ!!

  ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΣΔΟΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΠΟΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΜΠΙΝΑ ΠΟΛΛΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΛΕΦΤΑ

  ΑΛΗΤΗ ΠΑΞΙΝΕ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 8:04:00 μ.μ.

  Διαδηλωση

  Διαδηλωση στο Συνταγμα θα κανουν γονεις θυματα επιορκων δικηγορων

  Η ασυλια των αλητοδικηγορων τελειωνει
  Αν οι εισαγγελεις δεν προστατεψουν την ελληνικη οικογενεια θα καθαιρεθουν

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 8:11:00 μ.μ.

  Masone Ragkoysh eisai germanosporopolvnezos?

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 8:12:00 μ.μ.

  ε ε ερχεται

  η δικαιοσυνη ερχεται

  ολοι οι δολοφονοι δικηγοροι και ψευτοδικαστες των παιδιων των νεοελληνων στο σκαμνι

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 8:15:00 μ.μ.

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΤΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ?/ ΧΑ ΧΑ!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 8:24:00 μ.μ.

  ΙΣΤΟΡΙΑ - για να μη ξεχνουμε!
  ======================
  ΜΕΤΑ τη μεταπολιτευση με τον Καραμανλη, τον θειο, πρωθυπουργο, ολοι ελπιζαμε σε μια καλυτερη εποχη απο την δικτακτορια και ώ του θαυματος ακουστηκε η μαγικη λεξη ΛΙΤΟΤΗΣ για ολους ταχα δηθεν.
  Περασαν 7 χρονια και ηρθε ο Ανδρεας που βρηκε ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ ξανα λιτοτης ταχα δηθεν.

  Το 89 επεσε το ΠΑΣΟΚ εν μεσω οικονομικων σκανδαλων και ηρθε η κυβερνηση εθνικης ενοτητας με την ιστορικη συμφιλιωση του Φλωρακη με την δεξια και προθυπουργο τον Τζανετακη και τον Ζολωτα.
  Ελα ομως που δεν μπορουσαν να πληρωσουν ουτε μισθους ουτε συνταξεις. Εκλογες και στην εξουσια ερχεται ο Μητσοτακης που αρχιζει να πουλαει οτι εβρισκε μπροστα του, τα τσιμεντα, ιδιωτικοποιηση οτε, πουλημα δεκο και παει λεγοντας.
  Τον ριχνει ο Σαμαρας με τον Συμπιλιδη για το θεμα διαλυσης της Γιουγκοσλαβιας και κατ' επεκταση των Σκοπιων και ερχεται παλι ο Ανδρεας χειρουργημενος και βρισκει αδεια ταμεια.
  Με την επιδεινωση της αρρωστιας του αναλαμβανει ο Σημιτης και εξαγγελει νεο προγραμμα ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ.
  Αυτο το εργο παιχθηκε μεχρι το 2004 οπου αφου πηραν (οτι ειχε ο λαος αποταμιευσει με χρονια δουλειας) στο χρηματιστηριο και φαγανε τον αμπακα καταχρεωσαν με δανεια την χωρα για την αναληψη των ολυμπιακων αγωνων και μοιραια πεσανε σαν ωριμα φρουτα.

  Ηρθε ο Καραμανλης ο νεωτερος, φρεσκος και με ονειρα επανιδρυσης του κρατους απο την σηψη και την διαφθορα. Παρελαβε ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ οικονομια με σωρεια σκανδαλων με υπευθυνους και υπαιτιους. Ομως ουδεις ποτε τιμωρηθηκε και αντ αυτου εβαλε τον αλογοσκουφη να μοιραζει και να χαριζει δισεκατομμυρια στους τραπεζιτες που σακατεψαν την κοινωνια ως νομιμοι τοκογλυφοι μαζι με μια καστα οικογενειων που εδω και χρονια ρουφανε το αιμα του δημοσιου.
  Εδω αρχιζει ο χορος των σκανδαλων ομολογα βατοπεδια siemens κουμπαροι sex και βια βαρθολομαιος αυτοκτονιες dvd,δικηγοροι σε καταθλιψη,της πουτανας δηλαδη εν μεσω κρισης.
  Το επανιδρυση εγινε επανα-χαλασμα και ο φρεσκος εφυγε ηρωικα νυχτα!
  Ηρθε ο ευγενικος ΓΑΠ να παραλαβει κι αυτος(!) ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και να χτυπησει την διαφθορα και να φτιαξει εκ νεου το κρατος που πλεον δεν υφισταται.
  Αυτη περιπου ηταν διαδρομη των τελευταιων 35 ετων με τα προσωπα αυτα πρωταγωνιστες.
  ΜΗΠΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΦΤΑΙΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΙΑΣΟ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ;
  Για εμας οι φοροι και η λιτοτητα και για καποιους ακρατος πλουτισμος, χλιδη, προκληση και σταρχιδισμος.
  Μηπως πρεπει κατι να κανουμε πλεον σαν Λαος και οχι σαν μαλακες υπηκοοι φεουδαρχων;
  Μηπως πρεπει να απαιτησουμε την δημευση των περιουσιων ολων των πολιτικων που εμπλεχτηκαν σε σκανδαλα έμμεσα ή αμεσα;
  Μηπως καποιοι κυριοι μεγαλοσχημοι πρεπει να βλεπουν την ζωη τους πισω απο τις μπαρες;
  Ρωταω μηπως ειναι ωρα να ξυπνησουμε απο τον ληθαργο των συντεχνιακων και κομματικων συμφεροντων μας. Μηπως ηρθε η ωρα να γραψουμε στα αρχιδια μας τον fits mits morgan stanley και ολα τα αρχιδια τυπου νομισματικο ταμειο και ολα τα συναφη μπου@λα; Γιατι και ο βαθυς υπνος εχει το ξυπνημα του!..

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 8:39:00 μ.μ.

  Ματαναστευτικη πολιτικη...

  Μετά την πτώση του κουμμουνισμού στην ανατολική Ευρώπη, τους πολέμους, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στην Ασία, την οικονομική κρίση κτλ τόσο η χώρα μας όσο και οι υπόλοιπες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, κυρίως οι μεσογειακές, βρεθήκαν αντιμέτωπες με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών.
  Τα πρώτα χρόνια η ροή των μεταναστευτικών ρευμάτων ήταν εντελώς ανεμπόδιστη και κατά συνέπεια ανεξέλεγκτη. Στο σύνολο τους «οι μετανάστες» ήταν ανειδίκευτοι εργάτες και απασχολήθηκαν σε γεωργικές και οικοδομικές εργασίες, σε δημόσια έργα από εργολάβους, κτλ.
  Από εκείνα τα δύσκολα χρόνια της αθρόας εισόδου τα προβλήματα ήταν πολλά, μεταξύ των σοβαρών προβλημάτων το γεγονός ότι στη χώρα μας ποτέ δεν υπήρχε ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης και ισχυρή νομική βάση που να καθορίζει με σαφήνεια τι είναι νόμιμη και τι είναι παράνομη μετανάστευση. Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε και επικρατεί με τις άδειες παραμονής - χορήγηση της ! πράσινης κάρτας είναι το παράδειγμα του δήμου Βουπρασίας στην Ηλεία, για χρόνια γίνονταν παράνομη τακτοποίηση άδειας παραμονής χιλιάδων αλλοδαπών εργατών από όλη την χώρα, παρόμοια ή και χειρότερα φαινόμενα είναι σίγουρο ότι έχουν συμβεί και αλλού.
  Αξίζει εδώ να υπογραμμιστεί ότι η παράνομη μετανάστευση άνοιξε το δρόμο για την άγρια εκμετάλλευση χιλιάδων ανθρώπων. Πορνεία, εξαναγκαστική εργασία και άλλες παρόμοιες μορφές όμοιες με δουλεία καταστρατήγησαν θεμελιώδη δικαιώματα, υποτίμησαν και εξευτέλισαν αθώους με ότι αυτό προϋποθέτει και συνεπάγεται για τις κοινωνικές δομές. &n! bsp; Από την άλλη πλευρά η συμβολή της μετανάστευσης στην οικονομία και γενικότερα στην κοινωνική αναβάθμιση της χώρας έχει αμφισβητηθεί έντονα από πολλούς, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία που να φανερώνουν ότι η χώρα και γενικότερα οι πολίτες της έχουν ωφεληθεί από τον ερχομό (με λαθραίο τρόπο)&nbs! p; με σαπιοκάραβα και μέσα από δύσβατα περάσματα εκατομμυρίων μεταναστών. ( για παράδειγμα, κατά πόσο ωφελείται ο καταναλωτής ή η τοπική οικονομία αν ένα συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων στην Εύβοια χρησιμοποιεί καθημερινά 200 ανασφάλιστους και χαμηλά αμειβόμενους αλλοδαπούς εργαζόμενους;)
  Μετά από όλα αυτά, ως φυσικό επακόλουθο, θα περίμενε κανείς η χώρα να περιορίσει καταρχήν τη μεταναστευτική ροή ( οι μετανάστες (στη χώρα) είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολλοί) να καταγράψει τις ανάγκες στην αγορά εργασίας και να δημιουργήσει ισχυρή νομική βάση που να καθορίζει με σαφήνεια τι είναι νόμιμη, τι είναι παράνομη μετανάστευση, τι είναι παροχή ασύλου με βασικό στόχο το συνυπολογισμό των επιπτώσεων της μετανάστευσης αλλά και την ενεργότερη συμμετοχή των νόμιμων μεταναστών στην κοινωνία και την οικονομική ζωή της χώρας.
  Συνοψίζοντας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εάν σήμερα η κυβέρνηση της χώρας θέλει τη δημιουργία αποτελεσματικής μεταρρύθμισης σχετικά με το ζήτη! μα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο τρόπο με τον οποίο οι προτάσεις της «παίζουν» στον πραγματικό στίβο της κοινωνίας και όχι να προσπαθούν να μας πείσουν με επικοινωνιακά τεχνάσματα και πλασματικά στοιχεία σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των μεταναστών ότι δεν υπάρχει τίποτα λάθος .. Με λίγα λόγια, το προτεινόμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη χορήγηση ιθαγένειας είναι πρόχειρο, διακυβεύει την κοινωνική συνοχή, δημιουργεί, δεδομένης της υπογεννητικότητας, δημογραφική εκτροπή και δεν αντιμετωπίζει σφαιρικά τα προβλήματα των μεταναστών. Μια λύση θα ήταν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε να υιοθετήσουν κοινή πολιτική διαχείρισης στο ζήτημα της χορήγησης ιθαγένειας με βασικό κριτήριο την ισορροπημένη ( με ποσόστωση) ενσωμάτωση, νοουμένου ότι αποδεδειγμένα το ποσοστό αυτό δεν θα υπερβαίνει σε βάθος χρόνου το 5% του συνόλου των μόνιμων κατοίκων της κάθε περιοχής.

  http://vasiliostsamis.wordpress.com/

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 8:43:00 μ.μ.

  ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟ "ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΟΙΟΣ..." ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΜΠΛΟΓΚΣ. ΠΟΥ ΖΕΙΤΕ; ΧΑΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ. ΜΗΝ ΠΕΦΤΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ.
  ΕΡΑΣΜΙΑ, ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

  Kostas Fragos είπε... 6 Ιαν 2010, 8:45:00 μ.μ.

  κ Καθηγητά Χρόνια Πολλά.
  Συγχαρητήρια και πάλι ένα απόλυτα τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο άρθρο όπως κάθε φορά.
  Εύχομαι επίσης Χρόνια Πολλά σε όλους τους αναγνώστες και μέσα το 2010 να χαράξουμε μια νέα πορέια για την σωτηρία της χώρα μας προς την σωστή κατεύθυνση!!

  και πάλι Χρονια Πολλά
  Δρ Κώστας Φράγγος

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 9:03:00 μ.μ.

  Αλβανοπασοκικό αγράμματο αγγούρι, κάνεις λάθος για το τι είπε ο Ισοκράτης.
  Επίσης ξέρουμε ότι αυτό το «λάθος» το κάνετε επίτηδες, άθλια τομάρια!


  ΠΑΣΟΚΟΙ, άδικα προσπαθείτε:

  ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΠΟΤΕ!
  Πασοκοι, ραους!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 9:12:00 μ.μ.

  ttp://www.scribd.com/doc/24549106/ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ-ΜΙΚΗ-ΠΡΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟ-ΛΗΝΑΙΟ

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 9:14:00 μ.μ.

  Κάθε μέρα από της 11 το πρωί μέχρι της 1 το μεσημέρι
  Και από της 5 μέχρι της 8 το απόγευμα συγκεντρώσεις
  Έξω από της βουλή , τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ
  Το σπίτι του Γ.Α.Π.
  Να διαδηλώσουμε εμείς οι Έλληνες ΚΑΤΑ ΤΟΥ
  Νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση και
  Το δικαίωμα ψόφου των μεταναστών.

  Έλληνες και ελληνίδες
  Ήλθε η ώρα να βγείτε στους δρόμους
  Να πάτε έξω από τη βουλή , έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ . έξω από το σπίτι του Γ Παπανδρέου ,
  ΝΑ ΜΠΟΥΚΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΣΑ .
  Πρέπει να μαζευτούμε πάνω από 1.000.000
  Έλληνες .
  Πρέπει να επαναστατήσαμε να πάρουμε τα όπλα
  Διότι με ευγένειες αυτά δεν δίνονται
  Πλησιάζει η ώρα που οι απατεώνες στης βουλής θα
  Κάνουν Έλληνες τους μετανάστες από το
  Πακιστάν το Μπαγκλαντές τους Αφγανούς τους Αφρικανούς τους Μαύρους τους Αλβανούς
  Και όλες τις φυλές που μας φέρανε εδώ
  με σχέδιο .

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 9:44:00 μ.μ.

  ***** Εσύ ο απλώς άνθρωπος
  θα συνεχίσεις μα πληρώνεις αυτά τα
  καθάρματα του πασοκ ; ******

  ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΟΥΝ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ
  ΚΑΙ ..ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΝΕΟΙ
  ΠΑΙΛΑΙΟΤΑΤΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ.

  _____ Φορολογική Αντίσταση._____

  Δείχνουν δόλο, ή βαριά αμέλεια σε εθνικά θέματα.
  Δόλο, ή βαριά αμέλεια σε ενεργειακά θέματα.
  Δόλο και βαριά αμέλεια σε φορολογικά και δημοσιονομικά θέματα

  Εισπράττουν χωρίς να μειώνουν τα έξοδα. Εξακολουθούν και σπαταλούν σαν να μην τρέχει τίποτα. Μας κοροϊδεύουν με επικοινωνιακά τρυκ.

  Τα λεφτά υπάρχουν; Φυσικά και υπάρχουν. Έχουμε ό,τι έχουμε, και θέλουν να μας το πάρουν κι αυτό. Για να το πετάξουν στην μαύρη τρύπα.

  Μιλάνε για παραοικονομία. Παραοικονομία είναι οι σκοτεινές και άνομες συμφωνίες σε βάρος μας. Ο εθνικός και οικονομικός μας ευτελισμός.
  Φτάνει. Φορολογική αντίσταση.______

  Αν 100.000 Έλληνες, αρνηθούμε να πληρώσουμε για 6 μήνες, θα πέσουν. Αν 200.000, αρνηθούμε να πληρώσουμε, θα πέσουν σε 3 μήνες. Αν 800.000 αρνηθούμε να πληρώσουμε, θα πέσουν σε ένα μήνα.

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:08:00 μ.μ.

  ΤΟ ΠΑΣΟΚ

  ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ
  ΔΡ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!!

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟ
  ΜΕΤΑ ΤΑ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΤΙ "ΜΕΤΕΧΕΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ" ΔΗΛ. ΤΕΣΤ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤAΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΠ...

  ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ

  Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΠΕΙ "ΣΥΓΓΝΩΜΗ" ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ !
  ΠΑΣΟΚΟΙ

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:24:00 μ.μ.

  ΝΑΙ

  (γατί τα γηροκομεία είναι λίγα και πολύ ακριβά, πλέον),

  ΤΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΚΡΙΒΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΟΥ ΚΥΝΗΓΑΕΙ ΤΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΟΥΞ ΔΗΛ. Ο ΓΕΡΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 1500 ΕΥΡΩ !!

  ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΔΗΘΕΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΕΟΚ ...ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΑΓΑΝ..

  ΠΟΙΟΙΣ ΓΕΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 1500 ΕΥΡΩ ΣΗΜΕΡΑ?

  Η ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΗΣΥΧΑ ΤΑ " ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ " ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΖΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΜΙΖΕΣ ΘΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ !!

  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ....

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:26:00 μ.μ.

  Η υπογεννητικότητα δεν μπορεί να αντικατασταθεί με ανεξέλεγκτες ελληνοποιήσεις!

  πεστα δρ κουτσουκο

  σωζεις το πασοκ και την ελλαδα απο τις βλακειες εβραιομασονων των ηλιθιων τη ιπποκρατους !!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:27:00 μ.μ.

  Οι ληστρικοί τραπεζίτες και οι φεουδάρχες έχουν κάνει υπερβολική συσσώρευση πλούτου την τελευταία εξαετία, εις βάρος του συνόλου των πολιτών-νεοσκλάβων στους τραπεζίτες και φεουδάρχες!


  ΠΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΤΣΗ???

  ΣΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΤΕΣ
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΤΕ

  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΙΑ??

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:30:00 μ.μ.

  Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από πολλά μέλη της κυβέρνησης γιατί πολλοί πολίτες αισθάνονται περιθωριοποιημένοι την επαύριον των εκλογών

  ΚΑΠΟΙΟ ΕΒΑΛΑΝ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΝΑ ΠΕΕΙ

  "ΔΕΝ ΣΑΣ ΘΕΛΩ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΝΑΤΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ !!

  - ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑ ΞΑΝΑΠΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ "ΣΥΓΝΩΜΗ" ΠΟΥ ΑΠΟ ΒΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΧΑΡΙΣΤΕΙΑ ΓΥΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ !!

  ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΙ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ?? ΔΕΞΙΟΙ ΕΙΝΑΙ

  ΞΥΠΝΑ ΒΛΑΚΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ !!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:32:00 μ.μ.

  η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, στις 16 Δεκέμβρη επέστρεψε στους 141.981 αποταμιευτές και συναλλασσόμενους με τις τράπεζες πολίτες, 228 εκατομμύρια bolívares (106 εκατομμύρια δολάρια).

  αντε και στα δικα μας

  να βρουμε ποσα εκλεψαν οι λατσηδοβαρδηνογιαννηδες τατελευταια χρονια απο τα παρανομα επιτοκια και να επισταφουν ολα

  να επιστραφουν ολα τα σπιτια που κατασχθεθηκα
  εδω και τωρα

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:34:00 μ.μ.

  Δεν μπορεί να υπάρχει επιτόκιο δανεισμού πάνω από 2% του αντίστοιχου επιτοκίου καταθέσεων ανά τράπεζα!

  χΑ ΧΑ

  ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙς ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝΤΑ @@ ΤΟΥΣ

  ΟΤΑΝ ΣΕ ΔΑΝΕΙΖΟΥΝ ΣΕ ΠΗΔΑΝΕ
  ΜΕ 20 % !!!

  ΞΥΠΝΑΤΕ ΕΛΛΗΝΕς ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΑΣ ΠΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ..

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:35:00 μ.μ.

  Ο τολμών Νικά!

  ΔΡ κΟυΤΣΟυΚΟ

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:37:00 μ.μ.

  ΚΟΥΙΖ

  ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΕΛΝΟΥΝ 5.000 ΤΟΥΡΚΑΛΕΣ ΝΑ ΓΕΝΝΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ!!

  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΡΙΕ ΒΛΑΚΟ-ΡΑΓΚΟΥΣΗ??

  ΑΝΤΕ ΜΑΖΕΨΟΥ ΗΛΙΘΙΕ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ

  ΤΑ "ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΡΑΚΙΑ..."

  ΟΥΣΤ

  ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:38:00 μ.μ.

  ΜΑΔΗΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΨΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΙΕΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ.

  Όχι μόνο δεν καταργούν Οργανισμούς, αλλά κάνουν και τα μη αμειβόμενα ΔΣ, αμειβόμενα!!!

  Χθες κατατέθηκε σε δημόσια λογοκρισία και ένα Νομοσχέδιο της Τίνας... δεν λέει κάτι φοβερό για το περιβάλλον και την κοινωνία. ΛΕΕΙ ΟΜΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΟΛΕΥΤΕΙ ΑΚΟΜΑ...

  Με το Νόμο Ν.2939/01 δημιουργήθηκε ΝΠΙΔ (δηλ. κάτι σαν τα επιμελητήρια) που ονομάζονταν Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.). Ο Οργανισμός άρχισε να λειτουργεί μόλις το 2008 επί ΝΔ με το ΠΔ 99/2008.

  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΗΤΑΝ ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΑ
  όπως προέβλεπε το άρθρο 24 του Νόμου του 2001...

  Η ΜΠΙΡΠΙΛΩ ΕΠΑΝΙΔΡΥΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΛΕΨΕΙ
  και καμιά 10 άτομα έκανε σύμφωνα με το Άρθρο 7

  ΤΟ ΔΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟ!!!

  Αυτά για όσους πίστεψαν ότι θα καταργούσαν Οργανισμούς...

  Όχι μόνο δεν τους καταργούν αλλά κάνουν και
  τα μη αμειβόμενα ΔΣ, αμειβόμενα!!!

  ΥΓ. Εντύπωση μου έκανε και η προχειρότητα και η ασυνταξία αλλά αυτό είναι αναμεν

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:40:00 μ.μ.

  Αποκαλυψη

  ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΕΣ ΕΝΩ ΗΜΑΣΤΑΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΕΣ ΠΟΥΤΑΝΕΣ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΤΟ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΘΑ ΑΦΑΝΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

  ΣΑΣ ΘΑ ΣΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑ ΧΩΡΙΣΟΥΜΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΝΕΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟYΣ!!

  ΑΥΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΗΔΑΓΑΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΗΔΑΝΕ!!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:44:00 μ.μ.

  Φόρτσα Κουτσούκο, άρ' τους τα σώβρακα, κυβέρνησης και αντιπολίτευσης! Σε θέλουμε μονοκράτορα, παλικάρι μου!
  Αύριο για καπουτσίνο στο Κολωνάκι!

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:47:00 μ.μ.

  ΕΠΕΙΓΟΝ


  "ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑ ΤΟ ΖΟΡΙ"

  ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 100 ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΕΙΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΑ ΣΚΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΒΑΝΟΙ " !!

  ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΟΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΡΚΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

  ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΦΟΙΛΟΞΕΝΕΙΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ !!

  ΟΣΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝΕ ΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ??

  ΑΝ ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΟΥΛΙ ΗΤΑΝ ΓΑΜΙΑΔΕΣ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΟΥΡΔΕΛΑ

  ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΟΥ
  ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:49:00 μ.μ.

  Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ

  "ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΓΝΩΜΕΣ""

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:49:00 μ.μ.

  ΕΠΕΙΓΟΝ


  "ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑ ΤΟ ΖΟΡΙ"

  ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ 100 ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΕΙΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΑ ΣΚΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΒΑΝΟΙ " !!

  ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΟΝ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΡΚΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

  ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΦΟΙΛΟΞΕΝΕΙΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ !!

  ΟΣΟΙ ΚΡΑΤΟΥΝΕ ΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ??

  ΑΝ ΟΣΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΟΥΛΙ ΗΤΑΝ ΓΑΜΙΑΔΕΣ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΟΥΡΔΕΛΑ

  ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΟΥS
  ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

  Ανώνυμος είπε... 6 Ιαν 2010, 10:50:00 μ.μ.

  ο Ραγκουσης π'ως έχει ελληνική ταυτότητα?

  για ψαχτε

  μηπως ειναι γερμανοσπορος?

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 4:20:00 π.μ.

  1. Έχει έναν γονέα Ελβετό πολίτη με τη γέννηση του (Πρόκειται για εφαρμογή της νομικής έννοιας του δικαίου του αίματος ήτοι της εθνοφυλετικής καταγωγής (jus sanguinis).
  ---------

  Οι Ελβετοί ΔΕΝ μπορεί να μιλάνε για το Δικαιο Αίματος, επειδή είναι ανάμεικτοι.
  Επομένως και ο όρος «Εθνοφυλετική Καταγωγή» είναι λανθασμένος, αφού είναι τριών διαφορετικών φυλών.

  Ο Ραγκούσης είναι γερμανοκροάτης.

  Οι άλλοι, οι περισσότεροι είναι κανονικοί αλβανο-γερμανοί.. Παπαντρεου, Μπενιζελος, Λοβέρδος κλπ. χωρίς να λείπουν και οι βενετσιανοι.

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 5:01:00 π.μ.

  § 1. Όποιος πασόκος μπαίνει στη χώρα για να εξεταστεί στην Ιστορία των Ελλήνων και να πάρει Ελληνική Ιθαγένεια, και στις εξετάσεις απαντήσει ότι είναι ελληνοπρεπές να χορεύει μπροστά σε τούρκους,

  κόβεται αμέσως και στέλλνεται πίσω είτε στη Δανία, είτε στις ΗΠΑ είτε στη Γερμανία είτε στην Μικρά Ασία ή στο Ισραήλ.


  § 2. Επαναθεώρηση των εξετάσεών του, θα γίνεται μετά παρέλευση 100 ετών!

  § 3. Κάθε πασόκος που θα κουβαλάει στη χώρα κι άλλους πασόκους και επιβαρύνει το Ελληνικό Έθνος με αλμπάν-σκουπίδια, θα απελαύνεται με ταυτόχρονη δήμευση περιουσιακών του στοιχείων, κατά το 50%.

  § 4. Όποιος πασόκος αποδεικνύεται ηλίθιος και αδικαιολόγητα εποφθαλμιά τον πρωθυπουργικό θώκο στην Ελλάδα, θα τίθεται σε υποχρεωτικό περιορισμό και ιατρική παρακολούθηση, ώσπου να σταλεί πάλι στη χώρα του χωρίς γυρισμό!

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 10:25:00 π.μ.

  06 Ιαν 2010 6:03:00 μ.μ.
  TΗΝ ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΓΑΜΑΝΕ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ.

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 12:19:00 μ.μ.

  Προς ΠΑΛΙΟΠΟΥΣΤΑ που αναπαράγει παντού τη μ@λ2κία-κείμενο "να βουλιάξει η Πελοπόννησος κλπ κλπ":


  Άντε πνήξου.

  Οι πελοποννήσιοι κυβερνάνε γιατί αυτοί έδιωξαν τους Τούρκους προγόνους σου και δημιούργησαν το Ελληνικό κράτος (με τα όποια στραβά του).

  Οπότε να πλένεις πολλές φορές το στόμα σου από τα χύσια πριν μιλήσεις για την Πελοπόννησο.

  Καριoλάκo.

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 12:54:00 μ.μ.

  Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έφερε στο φως της δημοσιότητας η χθεινοβραδυνή τηλεοπτική εκπομπή του δημοσιογράφου Άρη Σπίνου στο Extra3.

  Έγγραφα-φωτιά αποδεικνύουν πως με μια απλή υπεύθυνη δήλωση Αλβανοί και Πακιστανοί λαθρομετανάστες με ελάχιστη χρονικά παραμονή στη χώρα λαμβάνουν παρανόμως το επίδομα αλληλεγγυης των 800 ευρώ, δηλώνοντας ως διευθυνση διαμονής σκηνές ή ..δεντρα, την ώρα που το 20% των ελληνων βρισκεται κάτω από το όριο της φτωχιας…

  ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΚΡΕΜΑΣΟΥΜΕ ΡΕ ΑΛΗΤΕΣ ΠΑΣΟΚΟΙ.

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 12:56:00 μ.μ.

  ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ, ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΓΙΝΟΜΑΙ ΚΟΨΟΧΕΡΗΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΝΕΝΟΗΜΕΝΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΝΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΩ, ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ.
  ΑΥΤΟΣ ΤΗ ΜΟΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΧΘΡΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ.
  Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΚΑΙ ΑΣ ΕΜΠΟΔΙΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΕΤΣΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΟΥΤΟΙ).

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 1:20:00 μ.μ.

  Μυστικο

  Δε ξερω τι λετε αλλα ακουγεται οτι τελευταια η Δαμανακη και
  ο Δρ Κουτσουκος τα εχουν βρει..."οι τριτοι" φταιγανε....

  Τελος καλο, ολα καλά?

  Μαλλον..

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 1:21:00 μ.μ.

  ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΟΤΙ Ο ΔΡ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΛΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΣΠΑΙΤΕ

  ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ
  ΕΚΑΝΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 1:22:00 μ.μ.

  ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ, ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΓΙΝΟΜΑΙ ΚΟΨΟΧΕΡΗΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΚΑΙ ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΝΕΝΟΗΜΕΝΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΝΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΩ, ......

  ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΔΡ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ !!

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 1:23:00 μ.μ.

  Οι ληστρικοί τραπεζίτες και οι φεουδάρχες έχουν κάνει υπερβολική συσσώρευση πλούτου την τελευταία εξαετία,
  PARTA TOUS OLA PISO DR kOUTSOUKO!!

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 1:23:00 μ.μ.

  Η επανασύσφιξη των οικογενειακών δεσμών

  ante kai kaloys apogonoys!!

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 1:26:00 μ.μ.

  ΤΟ ΠΑΣΟΚ

  ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ
  ΔΡ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!!

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟ
  ΜΕΤΑ ΤΑ 18 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΤΙ "ΜΕΤΕΧΕΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ" ΔΗΛ. ΤΕΣΤ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤAΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΡΑΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΠ...

  ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ

  Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΠΕΙ "ΣΥΓΓΝΩΜΗ" ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ !
  ΠΑΣΟΚΟΙ

  06 Ιαν 2010 10:11:00 μ.μ

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 1:27:00 μ.μ.

  επανασύσφιξη των οικογενειακών δεσμών


  telos ta diazygia typou paxinou pseytodikhgoron !!

  Ante kai kaloys apogonoys!!

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 2:05:00 μ.μ.

  ο τολμων νικα

  νεε Μιλτιαδη δρ Κουτσουκο
  τσακισε την κρυφη επλαση των απογονων του Ξερξη

  "οσοι εχουν ελληνικη κουλτούρα είναι ελληνες"

  Η νεα ναυμαχια Σαλαμινας πλησιαζει!!

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 2:08:00 μ.μ.

  οι μεταναστε ψηφιζουν μονο στις δημοτικες

  ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ!!

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 7:23:00 μ.μ.

  ο τολμων νικα

  Νεε Θεμιστοκλη δρ Κουτσουκο
  τσακισε την κρυφη επλαση των απογονων του Ξερξη

  "οσοι εχουν ελληνικη κουλτούρα είναι ελληνες"

  Η νεα ναυμαχια Σαλαμινας πλησιαζει!!

  07 Ιαν 2010 2:05:00 μ.μ.

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 7:23:00 μ.μ.

  Σχέδια των Αντιπάλων
  Ο Ελληνικός στόλος, μετά την κατάληψη της Αττικής απ' τους Πέρσες, συγκεντρώθηκε σε τρία σημεία: ο κύριος όγκος του στα σημερινά Αμπελάκια, απ' όπου φαίνονταν η Αθήνα παραδομένη στης φλόγες, ένα μικρότερο τμήμα αποτελούμενο από αιγινήτικα πλοία έμεινε να φυλάει την Αίγινα και ένα τρίτο τμήμα κατευθύνθηκε στον Πώγωνα, τον σημερινό Πόρο.
  Απ' την άλλη πλευρά ο Περσικός στόλος έπρεπε να βρίσκεται πάντοτε κοντά σε λιμάνια κατεχόμενα από τον Περσικό στρατό, για να τα χρησιμοποιήσει ως βάσεις. Έτσι ο Ξέρξης στάθμευσε στη νότια παράλια της Αττικής έχοντας το στρατηγείο του στο Φάληρο. Οι Πέρσες, στην προσπάθεια τους να επιτύχουν ευνοϊκή έκβαση του αγώνος, συνέβαλαν το σχέδιο να καταστρέψουν αιφνιδιαστικά τα ελληνικά πλοία που ήταν συρμένα στις αμμουδιές ή αγκυροβολημένα στους κόλπους της ΒΑ ακτής της Σαλαμίνας και σε μια δεύτερη φάση να καταλάβουν τη Σαλαμίνα, που την υπεράσπιζε ένα πολύ μικρό τμήμα του Αθηναϊκού στρατού. Ενδεχόμενη επιτυχία σ' αυτό το σχέδιο θα τους άνοιγε ασφαλώς το δρόμο για τον Ισθμό και την κατάληψη έπειτα της υπόλοιπης Ελλάδας.
  Από την ελληνική πλευρά ο Θεμιστοκλής αντιλήφθηκε αμέσως τα μεγάλα πλεονεκτήματα της θαλάσσιας αμυντικής γραμμής και ιδιαίτερα της Σαλαμίνας. Το νησί αυτό, το μόνο εδαφικό τμήμα του Αθηναϊκού κράτους που δεν υποδουλώθηκε στους Πέρσες, χρησίμευε ως καταφύγιο για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Αττικής, ως στρατιωτική βάση στα νώτα του Περσικού στρατού σε περίπτωση προελάσεως από τον Ισθμό και αποτελούσε, με τις προφυλαγμένες από τους ανέμους ακτές του απέναντι από την Αττική, ιδεώδη βάση για το Ελληνικό ναυτικό που κάλυπτε από τη Θάλασσα τον Ισθμό. Σε μια ή περισσότερες συσκέψεις των αρχηγών των στόλων των πόλεων ο Θεμιστοκλής, επιδεικνύοντας την εξαιρετική μεγαλοφυΐα και το απαράμιλλο σθένος του, κατόρθωσε να κάμψει τις αντιρρήσεις του Κορίνθιου στρατηγού Αδείμαντου και την αναποφασιστικότητα του Λακεδαιμόνιου Ναυάρχου Ευρυβιάδη πείθοντας τους για την καταλληλότητα της θέσεως στη Σαλαμίνα.

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 7:23:00 μ.μ.

  Η Διεξαγωγή της Ναυμαχίας
  Η ναυμαχία διεξήχθη στις 28 ή 29 Σεπτεμβρίου (21-22 Βοηδρομιώνος) του 480π.Χ. Τη νύχτα μιας από αυτές τις μέρες ο Περσικός στόλος απέπλευσε από το Φάληρο με κατεύθυνση προς τα Δυτικά, ενώ τμήμα του Περσικού στρατού αποβιβάσθηκε και κατέλαβε την Ψυτάλλεια με σκοπό, κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, την περισυλλογή των Περσών ναυαγών και την εξόντωση των Ελλήνων ναυαγών. Γύρω στις δύο μετά τα μεσάνυχτα τα Περσικά πλοία προχωρούσαν κατά μήκος των ακτών της Αττικής με την εξής σειρά: Φοινικικά και Αιγυπτιακά προς το μέρος της Ελευσίνας, κατόπιν τα πλοία της Κύπρου, της Λυκίας και της Παμφυλίας και τέλος προς τον Πειραιά, τα Καρικά και τα πλοία της Ιωνίας.
  Οι Έλληνες πληροφορήθηκαν εγκαίρως τις κινήσεις του Περσικού στόλου από τον Αριστείδη, που ήλθε νύχτα από την Αίγινα. Έτσι οι Πέρσες έχασαν το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού όταν, σύμφωνα με την περιγραφή του Αισχύλου, άκουσαν ξαφνικά, με την ανατολή του ηλίου, τους ήχους της σάλπιγγας και τον Παιάνα να αντηχεί από όλα τα Ελληνικά πλοία:

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 7:24:00 μ.μ.

  Ω, παίδες Ελλήνων, ίτε Ελευθερούτε πατρίδ' ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας,
  θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων, νύν υπέρ παντών ο αγών


  δρ Κοτσουκος

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 7:25:00 μ.μ.

  Ύστερα λοιπόν από την καταβύθιση των πρώτων Φοινικικών πλοίων, η πρώτη γραμμή του Φοινικικού στόλου αποδιοργανώθηκε και τα πλοία άρχισαν να τρέπονται σε φυγή, άλλα προς τις απέναντι ακτές της Αττικής κι άλλα προς τα ανατολικά, πολλά όμως δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν γιατί στην προσπάθεια τους αυτή συγκρούσθηκαν μεταξύ τους και βυθίστηκαν. Σε λίγο η ταραχή και η σύγχυση μεταδόθηκε στο κέντρο και το αριστερό μέρος του Περσικού στόλου, διότι οι Αθηναϊκές τριήρεις, διαθέσιμες μετά την κατανίκη των Φοινίκων άρχισαν να επιτίθενται προς τα εκεί. Η ναυμαχία εξελίχθηκε τότε ραγδαία σε βάρος των Περσών και σε λίγο και ο υπόλοιπος Περσικός στόλος, που είχε συνθλιβεί στην Περιοχή του στενού προς την Κυνόσουρα και τη ΝΑ έξοδο, άρχισε, να τρέπεται σε φυγή με κατεύθυνση το Φάληρο, ενώ καταδιώκονταν από τον Ελληνικό στόλο. Η καταδίωξη εξακολούθησε, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος, "μέχρι δείλης".
  Προς το τέλος της Ναυμαχίας, ο Αριστείδης, με Αθηναίους οπλίτες από τους παρατεταγμένους στην ακτη της Σαλαμίνας, αποβιβάσθηκε στην Ψυτάλλεια και εξόντωσε την εκεί απομονωμένη Περσική φρουρά.

  ΦΑΣΗ IV
  Ο Περσικός στόλος φεύγει καταδιωκόμενος και υφίσταται μεγάλη καταστροφή
  στο στενό μεταξύ Κυνοσούρας και Κερατσινίου. Το εχθρικό τμήμα που είχε αποβιβαστεί
  στην Ψυτάλλεια εξοντώνεται από τους οπλίτες του Αριστείδη  Κατά τον Έφορο οι Πέρσες έχασαν 200 πλοία και οι Έλληνες 40, η αναλογία όμως απωλειών σε άνδρες ήταν βαρύτερη για τους Πέρσες γιατί αυτοί, καθώς δεν ήξεραν να κολυμπούν, πνίγονταν μετά τη βύθιση των πλοίων τους.

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 7:27:00 μ.μ.

  Οι Πέρσες υποτίμησαν τον αντίπαλο και εκτίμησαν εσφαλμένα τις μαχητικές δυνατότητες και τις προθέσεις του.

  Η κατάλληλη στρατηγική του Ελληνικού στόλου στη Ναυμαχία, όπως τον συνέλαβαν και εφήρμοσαν ο Θεμιστοκλής και οι λοιποί Έλληνες Ναύαρχοι.

  Τέλος, ο ζήλος και η ανδρεία όλων των Ελλήνων που αγωνίσθηκαν στη Σαλαμίνα.

  Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας έληξε με θρίαμβο των Ελλήνων, πέρασε γρήγορα στο θρύλο, έγινε θέμα για τους ρήτορες και τους μεγάλους τραγικούς (οι Φοίνισσες του Φρυνίχου και οι Πέρσες του Αισχύλου έχουν ως σημείο αναφοράς τη νίκη των Ελλήνων), αποτέλεσε δίδαγμα για τους λαούς και καθιερώθηκε ως η αφετηρία όχι μόνο της Ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας Ναυτικής ιστορίας. Εκείνο που έγραψε ο Πλούταρχος στο βίο του Θεμιστοκλή, "Ουθ Έλλησιν ούτε βάρβαρος ενάλιον έργον είργασται λαμπρότερον", μπορούμε ανεπιφύλακτα να το επαναλάβουμε και σήμερα.

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 9:27:00 μ.μ.

  Η επανασύσφιξη των οικογενειακών δεσμών

  ante malakes phdate
  na kanete paidia!!

  Ανώνυμος είπε... 7 Ιαν 2010, 9:49:00 μ.μ.

  ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΗΤΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΣΟΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ.
  πριν μας τελειώσουν σαν λαό και σαν χώρα.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ
  ΣΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ.
  ΤΟ ΧΡΗΜΑ.ΤΟ ΧΡΗΜΑ.ΤΟ ΧΡΗΜΑ.ΤΟ ΧΡΗΜΑ

  ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ ΜΙΑ ΖΩΗ ΝΑ ΒΟΥΤΑΝΕ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ Ή ΝΑ ΔΑΝΕΙΖΟΝΤΑΙ.
  ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ. ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕΝΑ.

  ΤΕΛΟΣ.
  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΧΟΝΤΡΑΔΕΣ ΤΟΥΣ
  ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
  ΘΑ ΚΑΤΑΡΕΥΣΟΥΝ ΤΑΧΥΤΑΤΑ.
  ΤΕΛΟΣ.
  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΥ.

  ΚΑΙ
  Εάν ο ΓΑΠ δεν βάλει χοντρό χέρι στο δημόσιο,
  θα αναλάβει η Ε.Ε. και το ΔΝΤ,
  και μετά η μόνη επιλογή που θα έχει ο Γιωργάκης είναι άν θα παραιτηθεί άμεσα ή εάν θα αιμορραγίσει σταδιακά μέχρι πολιτικής εξάντλησης (burn out or fade away).

  ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ -ΒΛΑΚΑ ΑΣΧΕΤΟ- ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΗΤΑΡΙΑ ΤΟΥ.

  Ανώνυμος είπε... 8 Ιαν 2010, 12:23:00 μ.μ.

  Βρε κολαούζε Κουτσουκο, Ο Ισοκράτης αυτά λέει;;;;;

  "Ελλην ΚΑΛΕΙΤΑΙ οστις της ημετέρασ παιδείας...." Λέει ο άμοιρος!

  εντάξει ρε ΚουτσουροΚουτσούκο, να καλούνται Έλληνες και "οι αυτοί", οι μελαχροινούτσικοι ανίδεοι της Ελληνικής παιδείας εισβολείς!
  Αλλα γιατί ο αργυρώνυτος συρφετός των Δραγώνων και των ημιόνων, εμας, με την 170χρονη Ελληνική παιδεία, μας θεωρούν ανίκανους να καλούμαστε και υπάρχουμε σαν Έλληνες;;;; Γιατί;;;;;;

  Γιατί το δικό μας "Αίσθημα" –animus-, που λέει και ο Ανικανότερος Αίσχιος Παυλα-Πούλος, ως κριτήριον Εθνικότητας, αμφισβητείται από το «οργανωμένο έγκλημα» που έχει βάλει την μπότα του στην χώρα μας;
  Γιατι αμφισβητούν το δικό μας "θέλω" να λεγόμαστε και να είμαστε Έλληνες, των Ποντίων, των Βορειοημπειρωτών, των Κυπρίων, που από τον Κίμωνα, τουλάχιστον, ώς τις μέρες μας μιλούν και αισθάνονται Ελληνες;
  Γιατί επιβάλλουν με την βία, την χειραγώγηση, την παραμόρφωση των ειδήσεων από τους καλοπληρωμένους φορείς τους και τους ιδιοκτήτες των βοθρων που ονόμασαν κανάλια, την αίσθηση ενοχής απέναντι στους εισβολείς;
  Εκτός από το παιδί της φωτογραφίας που "χρησιμοποιείς" ΚουτσουροΚουτσούκο, που το "πουλάς", το "αγοράζεις" και το «εκμεταλλεύεσαι», υπάρχει και το Ελληνόπουλο, που το εκφοβίζεις, το ενοχοποιείς, το στοχοποιείς, του στερείς ό,τι οι πρόγονοί του -έστω και "κεκλημένοι Έλληνες"-, πολέμησαν να έχει!
  Μειώνεις την δυνατότητα μάθησης υποβιβάζοντας τα σχολεία και τους δείκτες τους για να τα κουτσοφτάσουν «οι άλλοι», αντί να βοηθήσεις τους «άλλους» να πάνε ψηλότερα.
  Του στερείς την γνώση της γλώσσας τους και της ρίζας της, αυτή που του χάρισε την επαφή με το παρελθόν του και την γνώση της ιστορίας του, για να μη έχουν
  δυσκολία οι « δούλοι, απεσταλμένοι των κυρίων τους!

  Ξυπνάτε αν είστε ηλίθια Κουτσουράκια, γιατί σας περιμένει βρεγμένη σανίδα!
  Και ως γνωστόν «κούτσουρο είναι το ξύλο το απελέκητο!»

  Ανώνυμος είπε... 8 Ιαν 2010, 3:36:00 μ.μ.

  Ω, παίδες Ελλήνων, ίτε Ελευθερούτε πατρίδ' ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας,
  θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων, νύν υπέρ παντών ο αγών


  δρ Κουτσουκος

  Item Reviewed: Το ευρωπαϊκό έτος 2010 και η ελληνική πραγματικότητα... Rating: 5 Reviewed By: Press- gr