GRID_STYLE

NONE

ΡΟΗ:

latest

Χρεωκοπία – Πτώχευση...

Από τον Αθανάσιο Τζώρτζη Πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ Tzathan@hotmail.com Απόσβεση επί μέρους δανείου: με τον όρο αυτό εννοούμε την αποπληρωμή ενός δ...

Από τον Αθανάσιο Τζώρτζη
Πτυχιούχο ΑΣΟΕΕ
Tzathan@hotmail.com
Απόσβεση επί μέρους δανείου: με τον όρο αυτό εννοούμε την αποπληρωμή ενός δανείου δια της λήψεως άλλου δανείου, το οποίο διατίθεται για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε μείωση του χρέους του κράτους αλλά απόσβεση επί μέρους δανείων. Αυτή η διαδικασία σαν σκοπό μπορεί να έχει την αντικατάσταση των δανείων που εξοφλούνται με νέα, κίνηση που σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και κάτω από επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, μπορεί να διευκολύνει ευεργετικά την οικονομία του δανειζόμενου κράτους.
Εμφανής χρεωκοπία του κράτους: με τον όρο αυτό εννοούμε την μονομερή από...
 μέρους του κράτους μερική ή ολική διακοπή των πληρωμών προς τους δανειστές του, η οποία δεν προήλθε από λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, αλλά οφείλεται σε δόλια προαίρεση.
Συγκεκαλυμμένη χρεωκοπία του κράτους: με τον όρο αυτό εννοούμε την κατόπιν συμφωνίας διακοπή για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα της πληρωμής των τόκων και χρεωλυσίων των δανείων ή την διακοπή μόνο των τόκων ή την αναγκαστική μετατροπή του δημοσίου χρέους ή την θέση εκτός ισχύος ορισμένης ασφαλιστικής ρήτρας που είχε συνομολογηθεί για τη διασφάλιση των δανειστών από νομισματική υποτίμηση.
Πτώχευση χωρίς δόλο: αυτή διαφέρει από τις μορφές της εμφανούς ή συγκεκαλυμμένης χρεοκοπίας αλλά και της νομισματικής απόσβεσης κατά το εξής: Η διακοπή της πληρωμής των τοκοχρεολυσίων του δημοσίου χρέους είναι, εις την περίπτωσιν της πτώχευσης, αποτέλεσμα πραγματικής αδυναμίας του Κράτους που οφείλει, να πληρώσει τα χρέη του (χρεολύσια και τόκους). Η αδυναμία αυτή πιθανόν να οφείλεται σε υπερχρέωση του κράτους, ή σε επαχθείς όρους κατά τη σύναψη του δανείου, ή σε διάθεση του ληφθέντος δανείου στην κατανάλωση αντί σε επένδυση, ή σε συναλλαγματικές δυσχέρειες προκειμένου περί συναφθέντος σε ξένο νόμισμα δανείου, ή σε δυσχέρειες εγγενείς της οικονομίας του κράτους (ύφεση, μείωση των εσόδων κ.λ.).
Η Ελλάδα έχει πτωχεύσει στο παρελθόν τέσσερις φορές.
Πτώχευση μετά το τέλος της Επανάστασης του 1821, το 1826: τότε και μπροστά στον κίνδυνο να καταρρεύσει το κράτος που μόλις είχε ελευθερωθεί, χρειάστηκε εκτός από την αναδιοργάνωση και μεγάλη δανειοδότηση. Το χάος που βρήκε ο Καποδίστριας φαίνεται από την έκθεση του Γραμματέα των Οικονομικών Π. Λιδωρίκη προς τον Κυβερνήτη: «Το Θησαυροφυλάκιο είναι κενόν χρημάτων, έτι δε δεν υφίσταται Θησαυροφυλάκιον… δεν υπάρχουν χρήματα δια να πληρωθώσιν οι οικοδόμοι και οι ξυλουργοί δια τας γενομένας επισκευάς αυτής ταύτης της διαμονής σας…». Ο Καποδίστριας πήρε μέτρα όπως: 1. καθιέρωσε την ισότητα του φόρου (μέτρο δικαιοσύνης), 2. επέβαλλε αυστηρές ποινές στους καταχραστές δημοσίους υπαλλήλους, 3. κατεδίωξε τους ληστές και επέφερε ασφάλεια στις απομεμακρυσμένες περιοχές, 4. άρχισε οικονομία από την ιεραρχία του κράτους περιορίζοντας τα 7 υπουργεία και τους 185 αρχιγραμματείς της κεντρικής διοίκησης σε 11 υπαλλήλους και 1 γενικό γραμματέα. Το έλλειμμα όμως ήταν τεράστιο και ενώ τα έξοδα ήσαν 25,6 εκατομ. γρόσια,τα έσοδα ήσαν μόλις 8,5 εκατομ. γρόσια. Τα δύο δάνεια που ήδη είχαν ληφθεί είχαν σπαταληθεί και τα χρεολύσια ανεστάλησαν. Έτσι η πίστη προς το ελληνικό κράτος χάθηκε και παρά τις προσπάθειες του κυβερνήτη να έρθει σε συνεννόηση με τους δανειστές και να πάρει νέο δάνειο από 60 εκατομ. γρόσια, αυτό δεν κατέστη δυνατό και το μόνο που πέτυχε ο εκλεγείς ως βασιλιάς της Ελλάδος Λεοπόλδος ήταν να πάρει υπόσχεση για 37 εκατ. γρόσια μόνο και αυτά για δαπάνες του στρατού. Έτσι ο Λεοπόλδος αναγκάστηκε να παραιτηθεί στις 23 Ιουλίου 1830. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, η Αγγλία προσέφερε δάνειο 5 εκατομ. φράγκων και η Ρωσία μεταξύ των ετών 1828-1830 προσέφερε 3,5 εκατομ. ρούβλια και πολεμοφόδια. Ο Καποδίστριας παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλε (ακόμη και της έκδοσης ακαλύπτου νομίσματος) τελικά άφησε στο ταμείο 30-40.000 γρόσια. Όταν ο Όθωνας ήρθε στην Ελλάδα η κατάσταση ήταν κρίσιμη. «Πήρε» το δάνειο των 60 εκατομ. χρυσών φράγκων με ετήσιο επιτόκιο 5% το οποίο εγγυήθηκαν οι Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία. Η Ελλάδα όμως αντί των 60 εκατομ. εισέπραξε μόνο 469.682 φράγκα, αφού τα υπόλοιπα διατέθηκαν σε οφειλέτες: 11.222,598 χρυσά φράγκα στην Τουρκία για εξαγορά της Φθιώτιδος και της Φωκίδας, 1.215.947 χρ. φρ. στη Ρωσία για εξόφληση προκαταβολών προς την Ελλάδα, 333.333 χρ. φρ. στη Γαλλία για τον ίδιο σκοπό, 249.825 στον φιλέλληνα Eynard για ποκαταβολές προς την Ελλάδα, 14.167.282 για δαπάνες του στρατού των Βαυαρών στην Ελλάδα, 341.333 σε δανειστές της Ελλάδος και σ’ αυτά πρέπει να προστεθούν και 2.760.910 χρ. φράγκα που κράτησε ο οίκος Rothschild, που έδωσε το δάνειο, για εξόφληση των πρώτων ομολογιών του δανείου που κληρώθηκαν. Μετά την κατάληξη αυτή ο λαός υποβλήθηκε σε θυσίες και η λειτουργία του κράτους υπήρξε δυσχερής. Οι κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση ανέστειλαν την εξυπηρέτηση του δανείου και κατέβαλαν μέρος των υποχρεώσεων κάτω από την πίεση των ξένων δυνάμεων.
Πτώχευση του 1843: Τότε ο Κωλέττης πήρε δάνειο από τη Βαυαρία για την πληρωμή τοκοχρεωλυσίων και το 1845 τον ανάγκασαν να πληρώσει 2.667.771 δρχ. τα οποία είχε δανειστεί.
Πτώχευση του 1893: Ήταν η ισχυρότερη κάθε άλλης, αλλά φυσική, αφού τα ελλείμματα ήσαν διαδοχικά και το μεγάλο χρέος απορροφούσε τα έσοδα, ενώ η Ελλάδα και τότε ήταν έρμαιο των ξένων δανειστών της. Την ανήγγειλε επίσημα ο Τρικούπης στη βουλή το 1893 με την ιστορική φράση «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν». Είχε μόλις διαδεχθεί την κυβέρνηση Σωτηροπούλου η οποία είχε διαδεχθεί την κυβέρνηση Τρικούπη η οποία είχε διαδεχθεί την κυβέρνηση Δεληγιάννη (Μάρτιος 1892) στην οποία ο λαός απέδωσε οικονομική και πολιτική κακοδαιμονία παρ ότι είχε βελτιώσει τα οικονομικά και είχε πετύχει κάποια νομισματική σταθερότητα. Είχαν προηγηθεί δυσβάσταχτες οικονομικά επιστρατεύσεις για απελευθέρωση πατρίων εδαφών καθώς και η επέκταση του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου.
Την πτώχευση αυτή ακολούθησαν τρεις νόμοι με τους οποίους κηρύχθηκε άκυρο το Β.Δ. 30.4.1893 του δανείου των 100 εκατομ. σε χρυσό που είχε ζητήσει η κυβέρνηση και στο οποίο δεν ανταποκρίθηκε αρκετά ο λαός και στη συνέχεια περιορίστηκαν τα τοκομερίδια όσων κατείχαν ομολογίες των δανείων σε χρυσό των ετών 1881, 1884, 1887, 1889 και 1890. Ανεστάλη η εξυπηρέτηση του χρεολυσίου, περιορίστηκε στο 30% το συμβατικό ποσό της υπηρεσίας των τόκων και τα εσωτερικά δάνεια σε δραχμές έμειναν άθικτα. Αυτό επιτεύχθηκε με τον Διεθνή Οικονομικό έλεγχο που επιβλήθηκε στην Ελλάδα. Ο έλεγχος αυτός εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα πέντε χρόνια μετά την πτώχευση του 1893, αφού το 1898 προηγήθηκε συμβιβασμός μετά των δανειστών της Ελλάδος που ήταν πολύ βαρύτερος σε σχέση με άλλους που μέχρι τότε είχαν επιβληθεί σε άλλα κράτη.
Πτώχευση 1932: Αυτή κατά κύριο λόγο οφειλόταν στην διεθνή οικονομική κρίση που ξέσπασε το 1929 και την ύφεση. Αυτή έπληξε και την Ελλάδα και τον Απρίλιο του 1932 είχαν μειωθεί τα φορολογικά έσοδα και οι συναλλαγματικοί πόροι και η χώρα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χρυσή βάση με συνέπεια να αυξηθούν απότομα και πάρα πολύ οι δαπάνες του εξωτερικού δημοσίου χρέους που υπολογιζόταν σε δραχμές και απετέλεσαν το 70% των τακτικών εσόδων. Έτσι η κυβέρνηση μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση προέβη σε αναστολή εξυπηρέτησης εσωτερικών και εξωτερικών δανείων, μείωσε κατά 25% την εξυπηρέτηση των τόκων, δηλαδή απεφάσισε την καταβολή του 75% των αρχικών τόκων των εσωτερικών δανείων σε δραχμές και ανέγραψε στον προϋπολογισμό ποσό που αντιστοιχούσε στο 25% του αρχικού ετησίου τόκου των δανείων σε χρυσό και ξένα νομίσματα, χωρίς να μεταφέρει αυτό το ποσό στο εξωτερικό. Είχε προηγηθεί μείωση των μισθών των υπαλλήλων του δημοσίου και μείωση κρατικών δαπανών για αύξηση των δημοσίων εσόδων. Το 1933 καταβαλλόταν το 27% του συμβατικού ονομαστικού τόκου, το 1934 το 35%, το 1935 το 40%, το 1936 το 40%. Τα υπόλοιπα ποσά των τόκων συμφωνήθηκε να αναδανειστούν από το ελληνικό κράτος με μορφή εκδόσεως Γραμματίων σε δραχμές. Από το 1937 διακόπηκε κάθε καταβολή τόκων για δάνεια σε ξένο νόμισμα επειδή οι κάτοχοι ομολογιών αρνιόντουσαν να δεχθούν το υπό της Ελληνικής κυβερνήσεως προσφερόμενο σε αυτούς ποσοστό του αρχικού τόκου. Από το 1941 (Κατοχή) διακόπηκε εντελώς η εξυπηρέτηση των εξωτερικών δανείων και νομιμοποιήθηκε με τον Α.Ν. 1318 το 1949 με αναστολή επ’ αόριστον, διακοπή που συνεχίστηκε μέχρι την πενταετία 1962 – 1967 οπότε έγινε διακανονισμός του προπολεμικού χρέους σε ξένο νόμισμα και σε δραχμές με διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των ξένων ομολογιούχων. Με τον διακανονισμό αυτό αναγνωρίστηκε στο 100% το οφειλόμενο κεφάλαιο των δανείων και συμφωνήθηκε η καταβολή κάποιων τόκων παλαιών. Ενώ για τους νέους, μετά τον διακανονισμό τόκους συμφωνήθηκε χαμηλότερος τόκος του αρχικού κατά την σύναψη συμβατικού, χωρίς το ποσοστό αυτού να μπορεί, αυξανόμενο μέχρι του 1970, να υπερβεί το 2%-3%. Για το σε δραχμές δημόσιο προπολεμικό χρέος της χώρας καθορίσθηκε το 1962 με διακανονισμό να διαγραφούν οι οφειλόμενοι τόκοι και να γίνει ουσιαστική περικοπή του κεφαλαίου.

Χρεωκοπία: Η κατάλυση, η μη απότιση των χρεών, η διαγραφή των χρεών άνευ πληρωμής. Η κατάλυση των χρεών ή πτώχευση και κυρίως η εκ προθέσεως ή υπαιτιότητας του πτωχεύσαντος.

Πτώχευση κράτους: με τον όρο αυτό εννοούμε την αναστολή των πληρωμών των τοκοχρεολυσίων του δημοσίου χρέους αυτού του κράτους. Με τον όρο Πτώχευση εμπόρου: εννοείται η κατάσταση στην οποία περιήλθε ο οφειλέτης έμπορος που σταμάτησε τις πληρωμές του ή η κηρυχθείσα με δικαστική απόφαση χρεοκοπία.

20 σχόλια

 1. Ακούστε Ελληνικό Ραδιόφωνο και δείτε Ελληνική τηλεόραση, εντελώς δωρεάν από τη διεύθυνσή www.EMAX.GR !

  Όλοι οι ελληνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, και τα κυριότερα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτα μας τα εχει πει ο δρ κουτσουκος με τη νεα Σεισαχθεια

  ποτε θα ψηφιστει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κλέφτη Γιώργο Παπανδρέου,
  μας έκλεψες την ψήφο μας,
  μας έκλεψες τα όνειρά μας,
  μας έκλεψες τις συντάξεις μας,
  μας έκλεψες τους μισθούς μας,
  μας έκλεψες τη βενζίνη μας,
  μας έκλεψες τα δώρα μας,
  μας έκλεψες τις διακοπές μας,
  μας έκλεψες την ηρεμία μας.
  Μας έπρηξες στα ατέλειωτα προεκλογικά ψέμματα και στα παραμύθια, που μάλιστα τα συνεχίζεις και μετά τις εκλογές.
  Εμείς όμως δεν θα ξεχάσουμε.
  Σύννεφο θα πάει οι πέτρα και το γιαούρτι.
  Συνένοχοι και οι βουλευτές σου, που εάν τολμήσουν να μας ξαναπλησιάσουν θα βλαστημήσουν την ώρα και τη στιγμή.
  Φύγε παλιάνθρωπε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο λαός ψηφίζει ένα πρωθυπουργό για να εφαρμόσει το προεκλογικό του πρόγραμμα. Δεν έλεγε ΤΕΤΟΙΑ πράγματα το προεκλογικό πρόγραμμα του Παπανδρέου.

  Ο σημερινός Πρωθυπουργός της Ελλάδος κάνει τα εντελώς αντίθετα από αυτά που έλεγε προεκλογικά.

  ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΘΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

  Η Ελλάδα χρειάζεται ΝΟΜΙΜΟ πρωθυπουργό.

  Εκλογές τώρα ρε αλήτη Παπανδρέου να δούμε πόσες ψήφους θα πάρεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΓΩ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ ,ΟΤΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ,ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΜΥΑΛΑ ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΗΘΕΝ ,ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΣΧΟΛΕΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ,ΕΧΟΥΝ ΤΡΕΛΑΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ .  ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ,ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΑΘΕ ΤΙΠΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ .


  ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΩΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ.


  ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΓΩ ΚΡΑΤΗΣΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΟΙΕΣ ,ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΣΟΥ ΤΑ ΨΑΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ .  ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ,ΣΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ,ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 1-1,5 % ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ(!) ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 16-17% συν 1,5-2% ΚΑΤΙ ΨΗΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ;  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΑ ΤΟ ΓΡΑΨΕΙΣ ΚΑΙ BOLD.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Φαντάσου να μην είχε και "σχέδιο" το τσογλάνι.
  Χιλιάδες γραπτά αδιόρθωτα,
  απλήρωτοι εκπαιδευτικοί,
  απλήρωτες υπερωρίες στα νοσοκομεία,
  με ομόλογα θα πληρωθούν οι προμηθευτές νοσοκομείων,
  δεν υπάρχουν πιστώσεις για επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις,
  πεθαίνουν -κυριολεκτικά- οι συνταξιούχοι πριν πάρουν εφ'άπαξ, κλπ, . . .
  θάθελα νάξερα, αυτοί οι (πρώην έστω) οπαδοί του Παπανδρέου δεν αισθάνονται ηλίθιοι;
  Δεν ντρέπονται για την κατάντια μας;
  Δεν τη νιώθουν την ανέχεια και την κακομοιριά;
  Ο εγκέφαλός τους έχει μέσα τίποτε άλλο εκτός από σκατό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Να βάλει τέλος στις κόντρες υπουργών θέλει ο Πρωθυπουργός. Πρώτα αυτό και μετά θα επιχειρήσει τον τετραγωνισμό του κύκλου

  Κι εγώ θέλω να πάρει το μουντιάλ η εθνική αλλά δεν το λέω και δημοσίως ώστε να γίνομαι ρεζίλι

  Ο Γιώργος απορεί με την ανευθυνότητα όσων διαδίδουν φήμες. Εμείς πάλι με την ανευθυνότητα όσων τον ψήφισαν.

  Ανοίγει για το κοινό το κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά. Να είναι ο κόσμος προπονημένος γιατί θα τραβήξει πολύ “κουπί”.

  Ωπ, κάναμε διάβημα διαμαρτυρίας για την Τουρκική παρενόχληση στη φρεγάτα. Και τους τρομάξαμε πολύ, ε;

  Αν θέλει πάντως το υπουργείο να δικαιωθούμε επί του θέματος ας βαφτίσει την παρενόχληση σεξουαλική. Αλλιώς τύχη δεν έχει

  Ο Παπακωνσταντίνου διαβεβαίωσε για το οικονομικό, αν διαβεβαιώσει κι ο Λοβέρδος για το ασφαλιστικό, κλείστε θέση για το εξωτερικό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τήν προηγούμενη εβδομάδα,θέλησα νά προβώ σέ ανάληψη 20.000 ευρώ,από τά διαθέσιμα τού λογαριασμού μου στήν ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
  Επί τρείς ημέρες μέ ""τρενάριζαν"" καί τήν τρίτη ημέρα πού μού αρνήθηκαν έκ νέου τήν ανάληψη,μέ τό επιχείρημα,ότι δέν διαθέτουν διαθέσιμα,έφυγα εκνευρισμένος.
  Σήμερα επισκέφθηκα άλλο υποκατάστημα,σέ άλλη περιοχή τής Πόλεως μου,αλλά κι εκεί παρ΄ ολο πού ετηλεφώνησε ή υπάλληλος καί σέ άλλο υποκατάστημα,ή απάντηση ήτο αρνητική,αφού μέ ενημέρωσαν ότι θά πρέπει νά περιμένω δύο ακόμη ημέρες.
  Αυτήν τήν φορά επισκέφθηκα τόν εισαγγελέα (μία καριόλα-γεροντοκόρη),διά νά παραπονεθώ ότι παραβιάζονται κατάφωρα προφανή κι αυτονόητα δικαίωματά μου.
  Ή κυρία-καριόλα λοιπόν,ακόμη καί στόν πρόλογο τού αιτήματός μου,άρχισε νά υλακτεί καί νά μού λέει αυστηρά μεταξύ άλλων,""....απασχολείς τόν εισαγγελέα επειδή δέν σού δίνει τό ΑΤΜ χρήματα???...".
  Τής απάντησα,ότι δέν πρόκειται διά βλάβη τού ΑΤΜ,αλλά διά άρνηση υπαλλήλου-ταμία τής Τράπεζας,νά μού ΔΩΣΗ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΟΥ.
  Αυτή όμως,συνέχιζε νά γκαρίζη πλέον κι αφού τής είπα ένα ειρωνικό συγγνώμη έφυγα,
  διαολοστέλνοντάς την,ψιθυριστά.
  Εάν αυτό,δηλαδή άρνησης τράπεζας νά χορηγήση αιτούμενο ποσό καταθέτη από διαθέσιμα αλλά καί σχετική καταγγελία πρός εισαγγελέα,είχαν συμβή στήν ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ,θά είχαν κινητοποιηθή όλοι οί θεσμοί σύν τήν Μέρκελ,διά νά διαφυλαχθή/προστατευθή ό ΠΟΛΙΤΗΣ!!!!!
  Φυσικά στήν Ελλάδα τής απόλυτης παρακμής ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ού τόπος εστί(ν).
  Πώς τό έλεγε άλλωστε ό ΕΘΝΑΡΧΗΣ???
  Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ!!!!!
  Θά έλθη ή ώρα σας όμως ΚΑΡΙΟΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΤΕ ΑΠΑΞΑΠΑΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ!!!!
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ-ΑΦΕΝΤΙΚΑ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ-ΜΠΟΥΡΔΕΛΩΝ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΚΑΤΑ ΑΡΧΗΝ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΑΡΧΙΣΑΝΕ ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΠΑΠΑΓΑΑΛΑΚΙΑ ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ .ΟΥΣΤ ΦΑΣΙΣΤΑΡΙΑ !!!!ΣΤΗΝ ΑΣΟΕ ΜΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ ΒΓΗΚΕΣ!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. #

  *

  Και η ύφεση …πουφ στο 11%
  Reply

  #
  Νίκος says:
  16/06/2010 at 20:44

  Οπως λεω παντα, τα ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ. Και τωρα ο φαυλος κυκλος: και υφεση και πληθωρισμος. Συγχαρητηρια κ. κ. Παπανδρεου και Παπακωνσταντινου. Ο,τι κανατε τους τελεταιους 8 μηνες θα διδασκεται ως παραδειγμα προς αποφυγην στα πανεπιστημια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ρε αλήτες,

  εδώ κόσμος χάνεται, οι εργασιακές σχέσεις τινάζονται στον αέρα και εσείς μας περιγράφετε όλες της μαλακίες αυτού του κόσμου;

  Αλλάζουν τα πάντα στα εργασιακά,

  μειώνονται οι αποζημιώσεις απόλυσης,

  μειώνονται οι κατώτατες αμοιβές,

  καταργείται στην ουσία η διαμεσολάβηση για την επίτευξη συμφωνίας στις συλλογικές συμβάσεις,

  με δυό λόγια, βομβαρδίζονται οι εργαζόμενοι και άνεργοι μισθωτοί, έχουμε κοσμοϊστορικές αλλαγές στα εργασιακά

  και όλα αυτά, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τα περνάει με Προεδρικά Διατάγματα και όχι με νόμους, για να μην κουράζεται με εξηγήσεις στη Βουλή.

  Ντροπή σας ρε, πώς τολμάτε και κυκλοφορείτε ελεύθεροι εκεί έξω ρε παλίοφασίστες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ !!!!
  ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ.
  Ούτε η Θάτσερ δεν θα είχε σκεφθεί τέτοια εργασιακά μέτρα

  Βόμβα στα θεμέλια των εργασιακών σχέσεων και λάδι στη φωτιά της κοινωνικής έκρηξης, βάζει το προεδρικό διάταγμα Λοβέρδου για τις αποζημιώσεις, τα όρια απολύσεων και τον κατώτατο μισθό για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

  Ο Λοβέρδος και η κυβέρνηση εμφανίζονται βασιλικότεροι του Βασιλέως βάζοντας ακόμη πιο σκληρούς όρους από αυτούς που ζητά το ΔΝΤ, ενώ δεν τολμούν να πάνε το νομοσχέδιο στην Βουλή και επιχειρούν να το περάσουν με Προεδρικό Διάταγμα

  Για αιτία πολέμου μιλά η ΓΣΕΕ και δρομολογεί προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

  Το πιο δραματικό είναι το καθεστώς που θα ισχύσει για τις απολύσεις και τις αποζημιώσεις σε μια χρονική στιγμή που είτε υπάρχει πρόβλημα είτε όχι οι εταιρείες προχωρούν σε απομακρύνσεις υπαλλήλων. Πλέον η… σοσιαλιστική κυβέρνηση τους κάνει ένα ακόμη δώρα, δίνοντάς τους ελευθερία κινήσεων σε όλα.

  Αυξάνει από 2% σε 5% το όριο των απολύσεων, οπότε δίνει το πράσινο φως για υπερδιπλάσιες απολύσεις κάθε μήνα, απ’ ότι ίσχυε μέχρι σήμερα.

  Δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να πληρώνουν μέχρι και το μισό (50%) της αποζημίωσης που θα κατέβαλαν μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, εργοδότης που προειδοποιεί τον εργαζόμενο 4 μήνες πριν ότι θα τον απολύσει, μπορεί να του καταβάλει το 50% της αποζημίωσης που θα λάμβανε κανονικά. Αν δεν τους προειδοποιήσει, δηλαδή η απόλυση είναι ξαφνική τότε θα τους πληρώσει όλη την αποζημίωση. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

  1, Σύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δύο μηνών, δύναται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούμενης έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη, ως εξής:

  α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) μήνες ως δέκα (10) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση ένας (1) μήνας πριν την απόλυση,

  β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) χρόνια συμπληρωμένα ως δεκαπέντε (15) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση

  γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δεκαπέντε (15) χρόνια συμπληρωμένα ως είκοσι (20) χρόνια , απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.

  δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από είκοσι (20) χρόνια συμπληρωμένα και άνω, απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν τη λύση της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας.

  Μαύρα τα μαντάτα και για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας αφού θα πληρώνονται με ποσοστό από 70% έως 85% του βασικού μισθού, ήτοι από 515 ευρώ έως 629 ευρώ. Φτηνή εργασία δηλαδή για χιλιάδες νέους οι οποίοι…. υποβιβάζονται από “γενιά των 700 ευρώ” σε “γενιά των 500”. Φυσικά τα λιγότερα χρήματα θα λαμβάνουν όσοι εντάσσονται στις ειδικές συμβάσεις μαθητείας τις οποίες θα έχει την ευχέρεια να βγάζει ο εργοδότης.

  Το συμπέρασμα είναι ότι ανατρέπονται όλα για χάρη δήθεν της φθηνότερης εργασίας και ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται καθαρά για δωράκι στους εργοδότες οι οποίοι θέτουν σε ομηρεία χιλιάδες εργαζόμενους και τους θέτουν διλήμματα όπως “σκάσε και δούλευε” αφού έτσι κι αλλιώς τα μισά λεφτά θα πάρεις για αποζημίωση και ο αντικαταστάτης θα πληρώνεται με 500 ευρώ.

  Εύγε, ούτε η Θάτσερ δεν το είχε σκεφτεί.

  !!!!!Φλερτάρουν επικίνδυνα με την Λαϊκή έκρηξη…δεν θέλω να πιστέψω το ενδεχόμενο..πως το επιδιώκουν κιόλας…
  ------------------------------
  Κινδυνεύει η Δημοκρατία στον Ευρωπαϊκό νότο…από τα οικονομικά μέτρα…είπε ο Μπαροζο..
  χτες στην Ισπανία.

  Ερώτηση: δηλαδή αυτά τα σαΐνια που τα προτείνανε….δεν το σκεφτήκανε καθόλου αυτό..?
  εκτός και αν τεσταρουν τα όρια…!.. για να κανουν την επομενη κίνηση..?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Απευθύνομαι σε σένα: «16 Ιουν. 2010 6:03:00 μ.μ.». Όσο και να βρίζεις δεν μπορείς να κρύψεις ό,τι φαίνεται. Αν εσύ έχεις κάτι να πεις, να το ακούσω. Εκφράσεις όπως: «ΚΑΠΟΙΑ ΜΥΑΛΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΗΘΕΝ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΣΧΟΛΕΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ…», καθώς και η λέξη «ΙΣΟΡΡΟΠΟΙ-ΕΣ» προσδιορίζουν την παιδεία σου και την προσωπικότητά σου. Επειδή φαίνεται πώς εσύ τα του άρθρου τα γνωρίζεις, αυτό γράφτηκε για ενημέρωση και μόνο όσων τυχαίνει να μην γνωρίζουν ό,τι πραγματεύεται. Όχι για σένα! Αλλά: αν θέλεις απάντηση στο θέμα που βάζεις (το οποίο δεν έχει σχέση με το άρθρο αυτό εδώ) δηλ. για το «ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ (Κατάθεσης θα ήθελες να πεις;) στείλε μου το mail σου και θα σου απα-ντήσω και πάλι επώνυμα.
  Και κάτι ακόμα που απευθύνεται και στον «16 Ιουν. 2010 8:58:00 μ. μ.»: Πάνε κοντά 40 χρόνια που αποφοίτησα από αυτή τη σχολή και της οφείλω πολλές ευχαριστίες. Τότε το πτυχίο το έπαιρνες με βαθμό 5 το λιγότερο. Αν ήξερα ότι θα ήσουν ικανοποιημένος αν σου έλεγα ότι το πήρα με 5, θα το έκανα. Όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημα και δεν έχει νόημα… Προσθέτω δε ότι ουδε-μία σχέση έχω με «ΦΑΣΙΣΤΑΡΙΑ» ούτε με σταλινικού τύπου χαρακτηρισμούς. Αυτά και σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με διαβάσετε. (Tzathan@hotmail.com).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Εσείς που μιλάτε για φασισμό, παπαγαλάκια και δήθεν καπιταλιστές-καταπιεστές, αναρωτιέμαι εσείς απο τι σχολή βγήκατε; Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς απολαμβάνετε το φραπεδάκι σας και παίζετε με το κομπολογάκι σας. Όπως και εσείς είστε ανελαστικοί και μη δεκτικοί στη σκέψη ότι κάποιοι ΟΝΤΩΣ είναι επιστήμονες και ΟΝΤΩΣ παραθέτουν στοιχεία χωρίς πολιτική πρόθεση, έτσι και εγώ είμαι ανελαστικός στο γεγονός ότι οι πιο εμπαθείς σχολιαστές τέτοιων άρθρων είναι κυρίως φραπεδόμαγκες και δήθεν-του-λαού τύποι! Βγάλτε λοιπόν τη κασετούλα από το μυαλό σας, ρίξτε και μια ματιά γύρω γύρω και να ξέρετε ένα πράγμα, σχολές σαν την ΑΣΟΕΕ μη τις πιάνετε καν στο στόμα σας γιατί σας πέφτει υπερβολικά πολύ. Τέτοιες σχολές μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα.

  Τώρα όσον αφορά τον κύριο που αποκαλεί "φασισταριό" τον συντάκτη, να πω το εξής : εσείς κύριε αποκαλείτε φασίστες όλους τους συγγραφείς, επιστήμονες, λογοτέχνες οι οποίοι είτε παραθέτουν ιστορίκά στοιχεία είτε γράφουν ένα κείμενο; Μάλλον το λεξιλόγιό σας θα περιορίζεται είτε σε αυτό που μάθατε στο καφενείο είτε σε αυτό που το κόμμα στο οποίο ανήκετε σας έμαθε να λέτε...

  Καλό απόγευμα λοιπόν και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν ακόμα οι αυθεντικοί Ελληναράδες με τα βαθυστόχαστα σχόλιά τους! Μπράβο μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. 17 Ιουν 2010 8:36:00 π.μ.


  ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ "Ο" ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ,ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ .


  ΚΑΙ ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΤΑΝ "ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ" ΣΟΥ ΛΙΓΑΚΙ ΤΟ ΑΥΤΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΑΙ ΚΑΤ'ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ.


  ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΩ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ !
  ΑΥΤΟ ΠΙΘΑΝΟΝ ΔΙΝΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΜΑΣ

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ» ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΣΚΩΠΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ , ΑΛΛΑ ΑΠ’ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΥΤΕ ΧΙΟΥΜΟΡ ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ .

  ΤΕΛΙΚΑ Η ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΙΟ.

  Σ’ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Για τον "16 Ιουν 2010 6:03:00 μ.μ." (τελευταίο): Σου ζήτησα το mail σου, αλλά τίποτα... Δώστο να δεις αν τα ξέρουμε ή όχι... Γιατί κρύβεσαι; Βγάζει καλούς θεωρητικούς και πρακτικούς η ΑΣΟΕΕ, ίσως κάτι μάθεις... πίστεψέ με! Βέβαια αυτό χρειάζεται και σοβαρούς και οξυδερκείς μαθητές... Θα σου έλεγα: Μη συνεχίζεις τη μεμψίμοιρη κριτική σου, μη χάνεις τον καιρό σου. Δεν αξίζει...Είσαι τόσο θετικό μυαλό... Τέλος θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε εσύ από τι σχολείο πέρασες; Θέλεις να μας πεις; (Tzathan@hotmail.com).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. 17 Ιουν 2010 10:50:00 μ.μ.

  ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΚΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Μ'ΕΣΕΝΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ,ΑΛΛA ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ .

  ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΟΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΣΜΟΥ.


  ΚΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΕΙΜΑΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ, ΚΑΝΩ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΚΙ ΟΧΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΙΛΟΥΝ ,ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ.

  ΣΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ,ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΑΠΟΤΕ ΝΑ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΠΟΛΙΤΗ .

  ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΟΤΙ ,ΠΟΤΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΥΒΡΙΣΑ ΟΥΤΕ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΟΥ .
  ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΜΟΥ ΟΜΩΣ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΖΩΗ , ΟΠΩΣ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΩ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Πάλι για σένα,16 Ιουν 2010 6:03:00 μ.μ.: Πρέπει να επανέλθω, παρ’ ότι είπα να μην ξαναασχοληθώ με το ανούσιο τελικά αυτό θέμα.

  1. Αγαπητέ, λές: «ΚΑΠΟΙΑ ΜΥΑΛΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΗΘΕΝ, ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΣΧΟΛΕΣ ΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ…» και σήμερα λες: «ΚΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Μ’ ΕΣΕΝΑ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΛΛΑ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ…». Σε ρωτώ: είσαι «ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ»; Γιατί αυτοαναιρείσαι;

  2. Λες: «ΚΡΑΤΗΣΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ…. ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΘΑ ΣΟΥ ΤΑ ΨΑΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ…’. Γιατί φίλτατε; Έθιξα κάποιον; Πρόσβαλα εσένα; Έκανα προσηλυτισμό; ΓΙΑΤΙ;

  3. Λες για το «Ο» ότι «ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΕΊΣΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ». Άκουσε φίλε: Το «Ο» και οποιοδήποτε λάθος δεν προσδιορίζει προσωπικότητα (και θα ήμουν ανόητος αν υποστήριζα κάτι τέτοιο) αλλά αποτελεί συνισταμένη της μόρφωσης που είναι συστατικό στοιχείο της προσωπικότητας. Πάντως εγώ δεν θα αναφερόμουν σε αυτό αν δεν ήσουν προκλητικός…

  4. Λες: [«ΤΡΑΒΩΝΤΑς» ΣΟΥ ΛΙΓΑΚΙ ΤΟ ΑΥΤΙ], «ΟΥΤΕ ΧΙΟΥΜΟΡ ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ». Έχω να σου πω ότι: Δεν δέχομαι διδαχές αυτού του είδους ούτε νουθεσίες τέτοιας μορφής. Και μένω εδώ…

  5. Οι διδαχές : «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΑΠΟΤΕ ΝΑ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΠΟΛΙΤΗ», όχι σε μένα. Σέβομαι όλους όσους μου συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και λογική. Πιστεύω να κατάλαβες αν τα παραπάνω δικά σου γραπτά αποτελούν ή όχι ύβρεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Αν όχι, ξανασκέψου το….

  6. Τέλος, χαίρομαι που, όπως ισχυρίζεσαι, έχεις σπουδές προγραμματιστή, γιατί είναι η επιστήμη που μου αρέσει και τη σπούδασα σε προηγούμενα χρόνια, όταν ήμουν νεότερος και με μία μικρή βιβλιογραφική συμβολή μου στο εμπόριο, πιστεύω ότι την υπηρέτησα.

  7. Σε ότι αφορά το φαινόμενο που ζήτησες να σου προσδιορίσω, λέγεται «ΛΗΣΤΕΙΑ», αλλά: οι τράπεζες σαν κύρια δραστηριότητα έχουν την αγορά, τη δημιουργία και πώληση χρήματος. Αποτελούν κερδοσκοπική μονάδα και μεταχειρίζονται κάθε θεμιτό και αθέμιτο τρόπο να αυξήσουν τα κέρδη τους, «σκοτώνοντας» ακόμη και τον πελάτη με τις ευλογίες του κράτους… Αλλά και ο πληρωμένος δολοφόνος δε σκοτώνει για το χρήμα; Η πόρνη δεν εκδίδεται για το χρήμα, ο τοκογλύφος δε «γδέρνει» για το χρήμα; Αυτούς δεν τους ανεχόμαστε; Σε κοινωνία αγγέλων ζούμε; Πρώτη φορά ακούς ότι ο καλός πωλητής θα πουλήσει ψυγείο στον Εσκιμώο; Όμως σκέψου αν σε ανάγκασε κάποιος να πιεις τον καφέ σου στο Χ in μαγαζί πληρώνοντας 10 και 15 ευρώ… Ο επιστήμονας φταίει γι’ αυτό ή η ηλίθια νοοτροπία που μας έχει κυριεύσει; Τον καταναλωτισμό, που υπαινίσσεσαι, ο επιστήμονας τον επέβαλλε και μάλιστα με τη βία; Σταματώντας εδώ και θεωρώντας ότι είναι πράγματι ανούσιο να συνεχιστεί αυτή η ιδιότυπη «επικοινωνία» με τους χαρακτηρισμούς που παραπάνω ανέφερα, και όλα αυτά σαν αποτέλεσμα μάλιστα μιας «άχρωμης» παράθεσης και μόνο ιστορικών στοιχείων, θέλω να σου πω ότι θα ήμουν χαρούμενος αν μάθαινα ότι έγινες καλός προγραμματιστής, γκουρού στο αντικείμενο (αν δεν είσαι ήδη) και ότι έκανες το μηχάνημα να «καταλαβαίνει» και όχι να αισθάνεται ή να εκνευρίζεται (Τzathan@hotmail.com).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. 18 Ιουν 2010 1:35:00 μ.μ

  ΘΑ ΞΑΝΑΕΠΑΝΕΛΘΩ ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΕ ΚΑΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥ.

  ΕΑΝ ΑΓΑΠΗΤΕ ΘΕΩΡΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΠΛΕΟΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΩ .
  Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΥ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΙΣΤΗ (ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΜΩΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .
  ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ .

  ΓΙΑ ΤΟ 2. ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ;

  ΤΟ 3 . ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΑΣΩ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΕ ΣΤΕΝΟΧΩΡΗΣΩ ΑΦΑΝΤΑΣΤΑ ,ΘΑ ΠΩ ΑΠΛΑ ΟΤΙ ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΔΑΙΔΑΛΩΔΕΣ .

  ΓΙΑ ΤΟ 4 ΚΑΙ 5. ΘΑ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ ΟΤΙ Ο ΕΓΩΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑ.

  ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ(ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΘΕΤΕΙΣ ) ,ΕΙΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ.

  ΚΑΙ ……..ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ , ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΠΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ Σ’ΕΜΕΝΑ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ.
  ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΜΟΥ ΟΜΩΣ ,ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ (ΑΠ,ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΟΥ) ΝΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Νο 7. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΩ ΟΤΙ ΑΝ ΕΣΥ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙΣ ΕΙΣΑΙ ΑΠΛΑ ΘΕΑΤΗΣ ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ .
  ΑΝ ΕΠΕΛΕΞΕΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗ .

  ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΠΟΨΗ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΛΑΝΘΑΣΤΟ.

  Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΠΙ ΓΗΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση