Ο ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

 • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

  Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

  Ο Μετα-εθνικισμός, το Όνειδος, ο Μίκης και Εμείς...

  Του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
  Το φαινόμενο του εθνικισμού υπήρξε ιστορικά η ηθική μήτρα των μοντέρνων κρατών και κοινωνιολογικά ο νομιμοποιητικός μηχανισμός της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Γενικά θα συμφωνήσω στην τυπολογική διάκριση μεταξύ πολιτισμικού-εθνικισμού και αστικού-εθνικισμού, θα διαφωνήσω όμως ως προς τον διαχωρισμό μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού εθνικισμού, καθώς πουθενά δεν συναντά κανείς μια καθαρή διχοτόμηση μεταξύ πολιτισμικού και αστικού. Ασφαλώς χώρες όπως είναι η Ελλάδα ή ακόμη η Γερμανία διακρίνονται περισσότερο από πολιτισμικό-εθνικισμό παρά από αστικό, ενώ χώρες όπως η Γαλλία, ο Καναδάς ή οι ΗΠΑ χαρακτηρίζονται εντονότερα από τον αστικό τύπο. Ο πρώτος παραπέμπει σε μια μορφή κληροδοτούμενης πολιτισμικής ταυτότητας που...
   ιδεατά ενοποιεί έναν λαό, ενώ ο δεύτερος αντανακλά την συνειδητή επιλογή ατόμων να κοινωνικοποιούνται σεβόμενοι και υποστηρίζοντας μια συγκεκριμένη πολιτική κοινότητα. Με άλλα λόγια στην συγκρότηση ταυτοτήτων στην πρώτη περίπτωση (πολιτισμικός-εθνικισμός) κυριαρχεί περισσότερο το συναίσθημα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση μια μορφή ρασιοναλισμού συνδεδεμένη με την πολιτική συμμετοχή και την θεσμική διάρθρωση του κράτους. Αυτά γενικά, για να πάρετε μια ιδέα πώς γίνεται αντιληπτό το συμφέρον σε μια κοινωνία σε συνδυασμό με την αναφερόμενη εθνική ταυτότητα των ατόμων, στο βαθμό που παραγνωρίζεται (veil of ignorance) η ταξική συγκρότηση του κοινωνικού εαυτού.
  Σήμερα και οι δύο αυτές μορφές εκδήλωσης εθνικισμού, μοιάζει να ξεπερνιούνται, ή καλλίτερα να μεταλλάσσονται, μέσω κρίσεων ασφαλώς, αλλά ελάχιστοι στον κόσμο αυτό δείχνουν να το αντιλαμβάνονται. Οι πιέσεις της παγκοσμιοποίησης (οικονομικής, πολιτικής, πολιτισμικής) οδηγούν σε μια μορφή μετα-εθνικισμού ως αποτέλεσμα της διολίσθησης των κρατών την εποχή της μετα-νεωτερικότητας, σε μια μορφή κρατών περιορισμένης κυριαρχίας, υπό την ηγεμονία μιας διεθνούς χρηματοπιστωτικής ελίτ.
  Τα κράτη σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, χάνουν την αυτονομία στην διακυβέρνησή τους, όχι απλώς μέσω της συνειδητής και συμπεφωνημένης κοινωνικά εκχώρησης μέρους της κυριαρχίας τους σε διεθνείς ή υπερεθνικούς οργανισμούς όπως είναι η ΕΕ, για παράδειγμα, αλλά επειδή τους επιβάλλονται μηχανισμοί διακυβέρνησης, ώστε να μην ξεφύγει (ξεστρατίσει) το κράτος από αυτές τις δομές. Και επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης μια παγκόσμιας διακυβέρνησης, υπό το κράτος μιας ολιγαρχίας που κατασκευάζει και ελέγχει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Πιο απλά, αυτοί που είχαν βάλει το ένα πόδι στην διακυβέρνηση μικρών και μεσαίων κρατών, τώρα επιχειρούν να βάλουν και το άλλο, αλλού με πρόσκληση του καθεστώτος, όπως στην Ελλάδα, και αλλού με μια γενικότερη πίεση από τους συνωμότες των χρηματοπιστωτικών αγορών που ελέγχουν μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ) ή μπορούν να ποδηγετούν μικρότερες, αλλά πάντως ισχυρότατες όπως η Γερμανία.
  Οι πολίτες βλέποντας αυτή την κατάσταση αρχίζουν και αναπτύσσουν ένα νεο-πατριωτισμό, στη βάση μιας νέας μορφής εθνικισμού που τον αποκαλώ «μετα-εθνικισμό». Αυτός ο εθνικισμός είναι μίγμα των δύο μορφών που περιέγραψα, ενσωματώνοντας όμως παράλληλα στοιχεία ταξικής συνείδησης. Είναι πολύ πιο σύνθετη μορφή που τείνει να κατασκευάσει μια νέα μορφή «Imagined Community» κατά Β. Anderson. Εδώ πλέον δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ πολιτισμικού και αστικού εθνικισμού ή μεταξύ έθνους και Δήμου, αλλά αυτά συγχωνεύονται σε μια νέα μορφή στην οποία κυριαρχεί το κοινωνικό, η κοινωνική ταυτότητα. Πρόκειται για την αναγέννηση της κοινωνικής συνείδησης που συμπεριλαμβάνει την ταξική και την εθνική ως μορφές που αναπαριστούν διακρίσεις και αποκλεισμούς. Με άλλα λόγια, ο μετα-εθνικισμός δομείται στη βάση της αίσθησης (διαπίστωσης) ότι υπερεθνικά συμφέροντα παρεμβαίνουν μέσω του κράτους, ώστε να μεταβάλουν τις αξίες, τις συμπεριφορές, και τα κίνητρα δράσης των πολιτών ώστε αυτοί να παραδοθούν στην εξουσία τους δίχως οργανωμένη κοινωνική αντίσταση. Παράλληλα το κράτος μεταβάλλεται σε μαριονέτα αυτών των συμφερόντων και χάνεται απολύτως η αυτο-διακυβέρνηση που είχε διατηρηθεί την εποχή του τέλους της νεωτερικότητας. Πλέον τα κράτη που υποτάσσονται σε αυτά τα συμφέροντα, τα οποία αυτοπαρουσιάζονται με μια οικονομική διαλεκτική, ενώ είναι απολύτως πολιτικά, ηγεμονικά, παύουν να ασκούν κυριαρχία, και οι κυβερνήσεις που συνεργάζονται με αυτά τα συμφέροντα, κάλλιστα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι «εκποιούν» την λαϊκή κυριαρχία. Πράγμα το οποίο είναι απολύτως ανήθικο πολιτικά, εγκληματικό με δημοκρατικά κριτήρια, αλλά και παράνομο θεσμικά, αν σεβαστεί κανείς το πνεύμα του Συντάγματος.
  Ο μετα-εθνικισμός αλλού εμπνέει κινήματα ανατροπής κυβερνήσεων, όπως στην Ιρλανδία και αλλού συγκροτείται ως εναλλακτική ηγεμονική πρόταση, όπως στην Ελλάδα. Η τεράστια διαφορά είναι ότι στην Ιρλανδία τα ΜΜΕ διέπονται από αυτή την μορφή εθνικισμού, ενώ στην Ελλάδα τα ΜΜΕ είναι απολύτως διεφθαρμένα μέσα αναπαραγωγής της διαπλοκής και του κράτους πατρωνίας. Δεν χαρακτηρίζονται δηλαδή από κανενός είδους ηθική συγκρότηση, ιδεολογία κλπ. Ενώ λοιπόν στην Ιρλανδία μιλούν για «προδοτική κυβέρνηση» που αποτελεί «όνειδος της κοινωνίας», εγώ θα ισχυριζόμουν ότι στην χώρα μας κοινωνικό όνειδος είναι τα ΜΜΕ, τα οποία αποτελούν έκφραση της ξενόδουλης «νταβαδοκρατίας». Δίχως αυτά η κυβέρνηση των «τεταρτοδρομικών» δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε μια ημέρα, αλλά βλέπετε η διαπλοκή είναι ο ισχυρότερος θεσμός στη χώρα! Αυτός ο θεσμός στηρίζει τον μηχανισμό της τρόικας και την σχετική κουλτούρα που τον συνοδεύει, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον άλλο (διαφορετικό) μηχανισμό που επιβάλλεται στους Ιρλανδούς. Ασφαλώς για το καθεστώς δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των δύο αυτών σαφώς διακριτών μηχανισμών. Είναι σαν η Ιρλανδική κυβέρνηση να ακολούθησε την ίδια πολιτική πρακτική με την Ελληνική και είναι σαν να μην καταλαβαίνει κανείς τις διαφορές και πόσο πιο ευνοημένη από το χρηματοπιστωτικό λόμπι και την ΕΕ, βγαίνει η Ιρλανδία σε σχέση με την Ελλάδα, η οποία είναι η μόνη χώρα πλέον που κινδυνεύει άμεσα να βγει από τη ζώνη του Ευρώ.
  Τις επόμενες ημέρες το όνειδος της κοινωνίας στην Ελλάδα, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον μετα-εθνικισμό που ανατέλλει στην χώρα, ώστε να τον εντάξει στις δομές της διαπλοκής και να αναζωογονηθεί από αυτόν, διαστρεβλώνοντας το πολιτικό του νόημα και διασκεδάζοντας παράλληλα την κοινωνική του δυναμική. Δεν θα φταίει ο Μίκης Θεοδωράκης για αυτό. Ο Μίκης καλώς πήρε την πρωτοβουλία να ενώσει τους Έλληνες σε ένα κίνημα πολιτών. Ο Μίκης είναι ένα σύμβολο αντίστασης και αγώνα για την χειραφέτηση της κοινωνίας. Με αυτή την έννοια θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβουλία του και όχι με την έννοια της «ιστορίας» που επαναλαμβάνεται.
  Η νέα μεταπολίτευση έχει ως ηθικό δυναμικό τον ελληνικό μετα-εθνικισμό, τον νέο κοσμοπολιτικό πατριωτισμό και μπορεί να χρησιμοποιεί σύμβολα του παρελθόντος για να εμπνέεται, δεν μπορεί όμως να αναπτύσσει κουλτούρα και πολιτική πρακτική με κανόνα την ιδιαίτερη δράση και συμπεριφορά των συμβόλων αυτών κατά το παρελθόν. Ο Μίκης του 2010, δεν είναι ο μεγάλος καλλιτέχνης απλώς, δεν είναι ο πολιτικός είναι το σύμβολο που θα μπορούσε να παρακινήσει ευρύτερα στρώματα για ένα νέο ξεκίνημα, νέο αγώνα για κοινωνική χειραφέτηση και αυτο-διακυβέρνηση. Ο Μίκης μπορεί να ενώσει. Είναι, εν κατακλείδι, ένα σύμβολο ενότητας της ελληνικής κοινωνίας που δεν πρέπει να το χαρίσουμε στο καθεστώς, ούτε όμως να το αφήσουμε να γίνει το όργανο διασκέδασης των πραγματικών, πολιτικών αιτημάτων της νέας γενιάς. Ο Μίκης πλέον δεν ανήκει στον εαυτό του. Ανήκει σε όλους μας. Δεν μορεί όμως ταυτόχρονα να ανήκει και στο καθεστώς. Το καθεστώς αναπαριστά την προσωπικότητα του ανδρός, ενώ η κοινωνία πρέπει να εμπνέεται από αναπαραστάσεις του έργου του. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Ως σύμβολο ο Μίκης δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε παραδειγματικά, ούτε ως διόρθωση της μεταπολιτευτικής φάρσας. Ούτε ως ήθος, ούτε ως πολιτικός κανών.
  Μόνο ως συμβολική υπέρβαση, έχει αξία η ευθύνη που αναλαμβάνει. Μόνον ως υπέρβαση του πολιτισμικού μύθου και του αστικού μύθου που ξαναμπαίνουν στο μίξερ της ιστορίας για να κατασκευάσουν μια νέα κοινωνική συνείδηση που θα εμπνέεται από μετα-εθνικισμό. Προς αυτή την κατεύθυνση η παρέμβαση αυτής της σημαντικής μορφής της Τέχνης και του αγώνα για εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία θα είχε πράγματι μεγάλη αξία στη συγκυρία.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  16 σχολια:

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 9:43:00 π.μ.

  Θεωρητικα μπορουμε να λεμε μαλακιες για ωρες.
  Αποτελεσμα: Μηδεν.

  Μπορουμε ομως να κανουμε κατι πρακτικο.
  Να αναζητησουμε λυσεις.
  Αυτη τη στιγμη λοιπον η λυση ειναι μια:
  Ενας Παπαδοπουλος που θα αναλαβει ΧΩΡΙΣ χρονοτριβη την εκτελεση των αλιτηριων της αλητοσυμμοριας πασοκ και θα δημευσει τις περιουσιες τους.

  Δεν ξερω αν ειναι η μοναδικη λυση,παντως ειναι η πιο πρακτικη και ανεξοδη.

  Θα τσιριξουν καποιοι,θα σκουξουν αλλα τι να γινει?
  Δηλαδη ειναι καλλιτερα να σκουζουν 10 εκατ Ελληνες ,που ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ σε τιποτα??

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 10:42:00 π.μ.

  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΑ ΤΑΞΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΘΟΔΩΡΑΚΗ? ΜΗΠΩΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΥ. ΟΠΩΣ ΔΗΛΑΔΗ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Η΄ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΟΙΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΓΙΑΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΙΝΤΑΝΟ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ?
  ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΑ ΕΧΑΣΑΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ.

  Ο ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΑΣΚΑ.

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 10:54:00 π.μ.

  Αγαπητέ δεξιέ κ. Τζών, εσύ που ενοχλείσαι από το ποστ μου περί αχρείας Δεξιάς.

  Ορίστε λοιπόν…

  1. Το χρέος υπήρχε και προ του 81’ και μην σφυρίζεις αδιάφορα...(δες την επιστολή Αβέρωφ προς Ράλλη το 1980-παρακαλώ- ότι τα δημόσια οικονομικά είναι στο ναδίρ και ότι αν δεν κάνουμε κάτι άμεσα "μας πήρε η κάτω βόλτα".

  2. Ο Ανδρέας ήταν πράγματι λαοπλάνος και λαϊκιστής, συμφωνώ μαζί σου...αλλά ο Κων/νος Καραμανλής τί ήταν??

  Πάντα υποστήριζα και υποστηρίζω, ότι η Ελληνική Δεξιά, σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά χριστιανοδημοκρατικά ή φιλελεύθερα κόμματα, είναι παράταξη δίχως ιδεολογία!!!
  Το ότι επικαλείται διάφορες έννοιες όπως «κοινωνικός φιλελευθερισμός» ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ!!
  Ο μόνος συνδετικός ιστός, που συνδέει ενδοπαραταξιακά τους δεξιούς, είναι οι αναφορές στον εμφύλιο, στον Μεταξά, στον Παπάγο, στον αντι-κομμουνισμό, στην υπερσυντηρητική Εκκλησία, στο γκλομπ του χωροφύλακα, στον εθνικισμό, η κρυφή και φανερή συμπάθεια στη Χούντα και προπαντώς το Κράτος-Αγελάδα, που όταν το καταλαμβάνουμε πρέπει να μας ταΐζει και να μας διορίζει!!!!

  Ας γυρίσω στον Καραμανλή…Και ρωτάω:
  Δεν ήταν λαϊκιστής?? Ήταν δεξιός με τη διεθνή έννοια? Υπέρμαχος της ιδιωτικής οικονομίας??

  Όχι, φυσικά!!

  Πιό κρατικιστής από τον Καραμανλή (και τη φαύλη χούντα, επίσης) δεν υπήρξε!!!
  Αντί να ιδιωτικοποιεί εταιρίες (ως φιλελεύθερος γαρ)- δες Ολυμπιακή- αυτός εθνικοποιούσε ιδιωτικές και έχωνε μέσα πολίτες "καθαρών κοινωνικών φρονημάτων"!!!

  Άρα, ο Ανδρέας δεν έκανε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από το να ακολουθήσει αυτή την φαύλη Δεξιά πρακτική βολέματος και ρουσφετιού, αλλά με μια ΜΕΓΑΛΗ διαφορά!!!

  Για πρώτη φορά έβγαλε από την αφάνεια και άτομα της Άλλης Ελλάδας, αυτής της αποκλεισμένης από την εποχή του Εμφυλίου, τους πολίτες β' Κατηγορίας, τα μιάσματα κατ’εσάς τους δεξιούς!!!

  Αλλά ο Αντρέας, όσα αρνητικά κι αν έχει να του προσάψει κανείς, προσαρμόστηκε γρήγορα στις νέες κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες.
  Έφτιαξε το Νόμο Πεπονή (2190/94), ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ στην διεφθαρμένη και ρουσφετο-κρατούσα Ελλαδίτσα.
  Έφτιαξε το ΕΣΥ (θυμάστε πριν κατά τη δεκαετία του 70’, πόσα τουριστικά λεωφορεία φεύγαν για τη Βουλγαρία σε "εκδρομές υγείας" και μαζί τους πολύτιμο συνάλλαγμα??) κλπ. κλπ.

  3. Όσον αφορά το χρέος- όλες οι χώρες έχουν χρέη, αλλά με μιά διαφορά!!
  Η πιο σημαντική παράμετρος ενός χρέους είναι το εάν είναι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ (ελέγξιμο δηλαδή).
  Κάθε σώφρονα κυβέρνηση φροντίζει να ελέγχει το χρέος της, για να μην της ξεφύγει !!!

  Καμιά προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση δεν άφησε να της ξεφύγει ο έλεγχος του χρέους.

  ΚΑΜΙΑ!!!!

  Ούτε του Α. Παπανδρέου, ούτε του Κ. Μητσοτάκη, ούτε του Κ. Σημίτη!!!

  Και ήρθε ο μπουχέσας της Ραφήνας μέσα σε 5 χρόνια ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!

  Εύχομαι μόνο τα πράγματα να μην είναι ΜΗ-ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ!!!!

  ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΔΙΚΟ ΟΤΑΝ ΛΕΩ:

  ΔΕΞΙΟΙ- ΑΧΡΗΣΤΟΙ, ΑΝΙΚΑΝΟΙ, ΑΧΡΕΙΟΙ, ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ!!!!

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 11:11:00 π.μ.

  καλως τον διανοητικά ηλίθιο του
  Πασοκ.
  παρατηρητή του ανοικτού ΚΩΛΟΥ ΠΑΣΟΚ.

  ΣΑΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΕΓΙΝΕΣ ΡΕ......
  ΣΟΥ ΚΡΕΜΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΟΤΣΑΝΙ
  ΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΙΣΩ......ΡΕ.....

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 11:22:00 π.μ.

  καλως τον διανοητικά ηλίθιο του
  Πασοκ.
  παρατηρητή του ανοικτού ΚΩΛΟΥ ΠΑΣΟΚ.

  ΣΑΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΕΓΙΝΕΣ ΡΕ......
  ΣΟΥ ΚΡΕΜΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΟΤΣΑΝΙ
  ΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΙΣΩ......ΡΕ.....


  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 11...ΤΑΚΤΙΚΟΣ
  ΑΛΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΣΠΗ.

  ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝΕ
  ΜΟΥΝΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΣ
  Ή ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙΣ
  ΓΑΜΙΩΛΑ ?

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 11:55:00 π.μ.

  Μάθε ορθογραφία ρε, διανοητικά καθυστερημένε φασίστα, χουντοδεξιέ!!!
  Γαμώ τον δωσίλογο παππού σου!!!

  Γαμημένη σκύλα, που δεν έχεις διαβάσει ένα βιβλίο στη ζωή σου!!!

  Γαμώ τον Παπαδόπουλό σου και τη Φρειδερίκη σου, Κουφιοκέφαλε φασιστόπουστα!!!!

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 12:29:00 μ.μ.

  Ο Σημίτης έκανε απόπειρα αυτοκτονίας λόγω Siemens

  Δεν είναι φάρσα, δεν είναι τρολλιά. Η πληροφορία προέρχεται από άτομο που εργάζεται σε ιδιωτική κλινική και συμμετείχε σε παροχή πρώτων βοηθειών.

  Ο Σημίτης έκανε προχθές απόπειρα αυτοκτονίας γιατί έμαθε ότι η Γερμανία έχει στοιχεία για προσωπικό χρηματισμό του από τη Siemens, στα πλαίσια του γνωστού πλέον σκανδάλου.

  Τον έχουν φυγαδέψει στο εξωτερικό για εξετάσεις και αποθεραπεία, για να μη μαθευτεί κάτι και για να μην υπάρξουν φωτογραφίες στον τύπο.

  Σύμφωνα με την πηγή της πληροφορίας, όλοι οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή για το περιστατικό και έχουν επικοινωνήσει με την κλινική για πρώτη ενημέρωση. Στη συνέχεια έπεσε σιγή ασυρμάτου και τώρα κάνουν ότι δε συνέβει τίποτα.

  Όπως και με την περίπτωση Ζαχόπουλου, που όλοι είχαν δει το dvd και όλοι λέγανε ότι δεν το είδαν...

  Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέμα η
  ανάρτηση γιά την απόπειρα αυτοκτονίας του Σημήτη.
  Είναι ομως σίγουρο οτι
  ειναι ανίκανος ακόμη και γι αυτό εκτος αν είναι ένα ακόμη καραγκιοζιλίκη των ανθρώπων που
  .." δέν ήξεραν ή δέν ενημερώθηκαν για τις κινήσεις των συνεργατών τους.".....

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 12:36:00 μ.μ.

  Το 1940 λίγο πριν τον πόλεμο ο παππούς του Γιώργου έστειλε τον Ανδρέα στην Αμερική για να μην πάει στο μέτωπο ο ίδιος ο Πατάκος έδωσε το διαβατήριο στον Ανδρέα επί χούντας να φύγει στην Αμερική αυτοί έχουν και διαβατήριο και υπηκοότητα για αυτό μην πιστευτέ τίποτα στα δύσκολα πάντα φεύγουν και αφήνουν εμάς να πληρώσουμε τα σπασμένα και τα φαγωμένα αυτοί τα φάνανε εμάς στείλατε το λογαριασμό βαράτε τους με τις υγείες μας ας προσέχαμε

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 1:18:00 μ.μ.

  "ΚΟΜΜΑ" ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ...
  ΧΑΧΑ...ΧΑ XΑ ΧΑ ΧΑ...
  ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΟΥΩ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΩ ΤΑ ΓΕΛΙΑ ΜΟΥ...ΧΑΧΑΧΑ!

  ΚΟΥΙΖ: ΧΘΕΣ Ο ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ, ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΥΡΙΟ ΠΟΙΟΟΟΣ??

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 2:17:00 μ.μ.

  -----------------------------------
  καλως τον διανοητικά ηλίθιο του
  Πασοκ.
  παρατηρητή του ανοικτού ΚΩΛΟΥ
  ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΤΟΥ

  ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΣΤΗΝΕ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΑΣΤΡΑΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟ Ε.Κ.Α.Β.
  ===================================

  ΣΑΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΕΓΙΝΕΣ ΡΕ......
  ΣΟΥ ΚΡΕΜΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΟΤΣΑΝΙ
  ΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΙΣΩ......ΡΕ.....


  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 11...ΤΑΚΤΙΚΟΣ
  ΑΛΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΣΠΗ.

  ==================================
  ΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ,
  ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ................
  Η ΝΟΜΙΘΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΓΑΜΙΕΣΑΙ
  ΣΤΟ PRESS...
  ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ !!!!!!!!!!
  ===================================

  ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝΕ
  ΜΟΥΝΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΣ
  Ή ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΑΛΛΟΥ !!!
  ΓΑΜΙΩΛΑ ?

  XEΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΙΑ ΣΟΥ.
  ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΕΜΜΑΣΜΕΝΟΣ
  ΠΕΣΤΟΥ.
  ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ.
  ===================================

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 2:26:00 μ.μ.

  «Σφάξτε τους όλους μετά τα Χριστούγεννα!»

  ...γραφουν οι συμπολιτευομενες (!!!) εφημεριδες για τον Ιρλανδο πρωθυπουργο και την κυβερνηση που τους παρεδωσε στα χερια των τοκογλυφων.

  ΑΣ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΑΣ!
  Δεν ειναι δυσκολο, αν και εχουν για προστασια στρατιες απο εβραιους της μοσαντ.
  Καταλληλα οπλα μπορουν να βρεθουν, σκοπευτες καλοι υπαρχουν, ολα μπορουν να γινουν οταν υπαρχει θεληση._________________________________________________________________

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 5:41:00 μ.μ.

  Αρλουμπολογία άνευ προηγουμένου.
  Νέοι όροι όπως ''νέος πατριωτισμός'', ''μετα-εθνικισμός'', ''αστικός εθνικισμός''
  Τι λες ρε αρθρογράφε της κακιάς ώρας;
  Κατ αρχήν Εθνικισμός συνίσταται όταν υπάρχει Έθνος.
  Τί είναι Έθνος;

  Το ΕΘΝΟΣ σχηματιζεται απο δυο βασικους παραγοντες,την ΦΥΛΗ και την ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. Λεγοντας ,εννοουμε την-οτι πρεπει δηλ.τα ατομα του Εθνους να εχουν κοινη καταγωγη.Δεν αρκει να εχουν αυτα.Δεν αρκει δηλ.να πιστευουν στην κοινη τους καταγωγη,αλλα να εχουν πραγματι κοινη καταγωγη.Διοτι ΜΟΝΟΝ η κοινη καταγωγη-η κοινη-συνεπαγεται ΚΟΙΝΟΥΣ κληρονομικους χαρακτηρες,αρα κοινα πνευματικα στοιχεια.Οταν υπαρχει κοινη καταγωγη,τοτε υπαρχουν κατα το μαλλον η ηττον κοινη γλωσσα,κοινος πολιτισμος,κοινη θρησκεια,κοινα ηθη,κοινη ιστορια.Αυτα τα δευτερογενη στοιχεια δεν αποτελουν,το καθενα ξεχωριστα,απαραιτητο στοιχειο συγκροτησεως Εθνους.Εν τουτοις ολα αυτα,οταν συνυπαρχουν,συντελουν στην συνοχη της κοινοτητος,στην δημιουργια δηλ.ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ-του δευτερου παραγοντος συγκροτησεως του ΕΘΝΟΥΣ.ΕΘΝΟΣ ειναι επομενως ο ομοειδης φυλετικως λαος,που εχει συνειδηση της υπαρξεως του.

  ''Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ''του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Τι να μας πει ο Μίκης; Aυτά που δεν είπε στον Ερντογάν και στο Τζέφρυ όταν συναντήθηκαν;

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 5:41:00 μ.μ.

  Μερικοί αχρείοι δεξιοί δεν θέλουν να καταλάβουν ή μάλλον κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, ότι το πρόβλημα της Ελληνικής οικονομίας, δεν είναι η ύπαρξη ή μη και το ύψος του δημοσίου χρέους (γιατί και το να μην έχεις καθόλου χρέος δείχνει στασιμότητα, νέκρα, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές) κατά τις προηγούμενες δεκαετίες μέχρι και σήμερα, αλλά η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ- ΤΟ ΕΛΕΓΧΕΙΣ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΟΥ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΤΟ ΚΑΘΙΣΤΑΣ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΟ???

  Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα, κύριοι!!

  Κάθε σώφρονα κυβέρνηση φροντίζει να ελέγχει το χρέος της, για να μην της ξεφύγει !!!
  Κοιτά όσο είναι δυνατόν να το κρατά σε επίπεδα κάτω του 100% του ΑΕΠ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ, για να μπορεί να υποστηρίζει το χρέος της.
  Το Μάρτιο του 2004 το χρέος της χώρας ήταν 180 δις!!
  Το ΑΕΠ της χώρας την ίδια περίοδο ήταν 240 δις!!
  Υπολογίστε μόνοι σας τί ποσοστό επί του ΑΕΠ ήταν το δημόσιο χρέος!!!

  Καμιά προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση δεν άφησε να της ξεφύγει ο έλεγχος του χρέους.

  ΚΑΜΙΑ!!!!

  Ούτε του Α. Παπανδρέου, ούτε του Κ. Μητσοτάκη, ούτε του Κ. Σημίτη!!!

  Και ήρθε ο μπουχέσας της Ραφήνας μέσα σε 5 χρόνια ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!!

  Εύχομαι μόνο τα πράγματα να μην είναι ΜΗ-ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΑ!!!!

  ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΔΙΚΟ ΟΤΑΝ ΛΕΩ:

  ΔΕΞΙΟΙ- ΑΧΡΗΣΤΟΙ, ΑΝΙΚΑΝΟΙ, ΑΧΡΕΙΟΙ, ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ!!!!


  Παρατηρητής

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 6:21:00 μ.μ.

  Εσύ ο παραπάνω πασόκος είσαι τυπικό δείγμα ραγια. Σε γαμάνε και λες κι ευχαριστώ!!!

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 6:45:00 μ.μ.

  -----------------------------------
  ΔΙΠΛΟΒΑΡΔΙΑ ο διανοητικά ηλίθιο του
  Πασοκ.
  Ο παρατηρητής του ανοικτού ΚΩΛΟΥ
  ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΤΟΥ.

  ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΣΤΗΝΕ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΑΣΤΡΑΔΟ ΤΗΣ ΣΤΟ Ε.Κ.Α.Β.
  ===================================

  ΣΑΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΕΓΙΝΕΣ ΡΕ......
  ΣΟΥ ΚΡΕΜΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΑΝ ΚΟΤΣΑΝΙ
  ΤΟ ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΙΣΩ......ΡΕ.....

  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 11...ΤΑΚΤΙΚΟΣ
  ΑΛΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΣΠΗ.
  ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΧΛΕΠΑΣ.
  ==================================

  ΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟ,
  ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ................
  Η ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΓΑΜΙΕΣΑΙ
  ΣΤΟ PRESS...
  ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ !!!!!!!!!!
  - και τώρα άρχισες να δικαιολογείς υπερωρίες Μουνοκολλάριε !!!!
  που δεν δικαιολογούνται.
  ===================================

  ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝΕ
  ΜΟΥΝΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΣ
  Ή ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ ΑΛΛΟΥ !!!
  ΜΕΤΑΤΑΞΗ ...ΓΑΜΙΩΛΑ ?

  XEΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΙΑ ΣΟΥ.
  ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΕΜΜΑΣΜΕΝΟΣ
  ΠΕΣΤΟΥ.
  ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ.
  * θα πάει και φυλακή ΤΟ ΣΟΙ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΘΑ ΔΗΜΕΥΘΕΙ ΟΛΗ Η ΜΑΥΡΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ..ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΟΥ ΕΦΑΓΕ
  ΚΑΙ για τον μισθό και τις υπερωρίες που σε δικαιλογεί
  για να χυδαιολογεις.. ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΕΡΑ.
  ΜΟΥΝΟΧΥΣΙΑ ΣΚΥΛΑΣ.
  ===================================

  Ανώνυμος είπε... 24 Νοε 2010, 7:32:00 μ.μ.

  Πρός 9:43:00

  Εχεις δίκιο μεγάλε έτσι είναι όπως τα λες, μπράβο σου. Να δημεύσει τις περιουσίες όλων των ΠΑΣΟΚΩΝ και να τις δώσει στα φτωχαδάκια τους ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ να έχουν να πορεύονται οι άνθρωποι. Ουστ φασισταριό. Καταστρέψατε την Ελλάδα και ζητάτε και τα ρέστα.

  Item Reviewed: Ο Μετα-εθνικισμός, το Όνειδος, ο Μίκης και Εμείς... Rating: 5 Reviewed By: Press- gr