GRID_STYLE

NONE

ΡΟΗ:

latest

Μπλε κάδοι: μεγάλο παιχνίδι σε βάρος των δήμων...

Κ. Λαζαρίδη: Από την Ντόρα στην Τίνα... Ο Γ. Ραγκούσης απαιτεί την εφαρμογή του νόμου για τους μπλε κάδους,  ενώ η “πράσινη” Τίνα Μπ...

Κ. Λαζαρίδη: Από την Ντόρα στην Τίνα...

Ο Γ. Ραγκούσης απαιτεί την εφαρμογή του νόμου για τους μπλε κάδους,  ενώ η “πράσινη” Τίνα Μπιρμπίλη αδιαφορεί στηρίζοντας μια ιδιωτική εταιρία εις βάρος των Δήμων. Ποια είναι η Κάτια Λαζαρίδη και ο περίεργος ρόλος της. Πώς έχει στηθεί το μεγάλο "κόλπο" 

Από τον Παναγιώτη Πετρόπουλο
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Δυστυχώς συνεχίζονται τα παιχνίδια του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) του υπουργείου Περιβάλλοντος εις βάρος της νομιμότητας αλλά και της ανακύκλωσης. Μετά από σημαντικές αστοχίες και παράτυπες ενέργειες ο ΕΟΕΔΣΑΠ παίζει μεγάλο παιχνίδι εις βάρος των Δήμων όλης της χώρας, στηρίζοντας μια ιδιωτική εταιρία, την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., που οργανώνει το σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών με τους μπλε κάδους.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΕΟΕΔΣΑΠ του υπουργείου Περιβάλλοντος (του ΥΠΕΚΑ δηλαδή)  στηρίζει και προσπαθεί να ευνοήσει τη συγκεκριμένη εταιρία, ακόμα και εάν χρειαστεί να λειτουργήσει εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος αλλά και των Δήμων όλης της χώρας.
Η τελευταία απόπειρα του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ είναι η προσπάθεια αλλαγής του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΕΑΑ Α.Ε., στην επικείμενη συνεδρίαση της Τρίτης 15.2.2011, κατά παράβαση κάθε νομιμότητας αλλά και των οριζομένων στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Ν. 2939/2001, όπως ισχύει σήμερα).
Η πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ, Κάτια Λαζαρίδη (στη φωτογραφία), αποφάσισε να εισηγηθεί στο ΔΣ την “Τροποποίηση του έτους 2011 του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ”, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΕΑΑ Α.Ε. προ μόλις 15 ημερών (αρ. πρωτ. 33793/27.1.2011).
Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ, που είναι κολλητή φίλη της υπουργού ΠΕΚΑ, Τίνας Μπιρμπίλη και πρώην συνάδελφός της στην Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Αθηναίων, έχοντας θητεύσει δίπλα στην Ντ. Μπακογιάννηκαι η οποία επελέγη -εντελώς συμπτωματικά μέσα από τις διαδικασίες του open gov- δεν είναι η πρώτη φορά που ...
ενεργεί μεροληπτικά και προνομιακά υπέρ της ΕΕΑΑ Α.Ε., ενισχύοντας έντονες φήμες που κυκλοφορούν, ότι ο ΕΟΕΔΣΑΠ τείνει να μετατραπεί σε “μαγαζί” της ΕΕΑΑ Α.Ε., μιας ιδιωτικής εταιρίας που ελέγχεται από τον ΕΟΕΔΣΑΠ.
Σημειώνεται ότι η ΕΕΑΑ Α.Ε., που οργανώνει το σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών με τους μπλε κάδους είναι το μοναδικό εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, συλλογικό σύστημα που έχει μετακυλήσει τη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στους Δήμους. Ως αποτέλεσμα, οι Δήμοι όλης της χώρας πληρώνουν το κόστος της μισθοδοσίας των εργαζομένων που συλλέγουν τους μπλε κάδους και μεταφέρουν το περιεχόμενό τους, καθώς και τα πετρέλαια και ανταλλακτικά των απορριμματοφόρων που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες αυτές.
Κατά συνέπεια, η ΕΕΑΑ Α.Ε. συνεχίζει να έχει ετήσια έσοδα σχεδόν 30 εκ. ευρώ από τις χρηματικές εισφορές των εταιριών (σύμφωνα με την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” του σχετικού Νόμου 2939/2001, όπως ισχύει σήμερα), ενώ οι Δήμοι “αιμορραγούν” και εκτελούν εργασίες (συλλογής-μεταφοράς) για λογαριασμό μιας ανώνυμης εταιρίας! Το καθεστώς αυτό ξεκίνησε το 2003.
Αναγνωρίζοντας το οξύμωρο (για άλλους παράτυπο) της συγκεκριμένης περίπτωσης, η ανανέωση έγκρισης της ΕΕΑΑ Α.Ε. το 2009 (ΦΕΚ 634 Β’/6.4.2009), εγκρίνει το υφιστάμενο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΕΑΑ Α.Ε., στο οποίο προβλέπεται ότι η ΕΕΑΑ Α.Ε. υποχρεούται να καταβάλλει οικονομική ενίσχυση στους Δήμους για να καλύψουν, έστω και ένα μέρος, των δαπανών που πραγματοποιούν για λογαριασμό της ΕΕΑΑ Α.Ε.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 8β του εγκεκριμένου σχεδίου της ΕΕΑΑ Α.Ε. με τίτλο «Επιπλέον οικονομική στήριξη των ΟΤΑ» (σελ. 76 αυτού), η ΕΕΑΑ Α.Ε. θα πρέπει να καταβάλλει ενίσχυση στους Δήμους που κυμαίνεται από 30 έως 70 ευρώ για κάθε τόνο που συλλέγεται και μεταφέρεται με δαπάνες του κάθε Δήμου, σύμφωνα με σχετική κλίμακα. Η ελάχιστη αμοιβή (30 ευρώ ανά τόνο) δίνεται όταν η συλλογή ανέρχεται σε 0-8 κιλά ανά κάτοικο ανά έτος, η μέγιστη αμοιβή (70 ευρώ ανά τόνο) δίνεται όταν η συλλογή ανέρχεται σε περισσότερα από 30 κιλά ανά κάτοικο ανά έτος. Το έτος 2009, η ΕΕΑΑ Α.Ε. κατέβαλλε την προβλεπόμενη αμοιβή στους Δήμους όλης της χώρας.
Το 2010 ,όμως, η ΕΕΑΑ Α.Ε. δεν κατέβαλλε ούτε ένα ευρώ στους Δήμους όλης της χώρας! Κατά συνέπεια, αν λάβουμε υπόψη ότι κάθε χρόνο συλλέγονται περίπου 170.000 τόνοι από τους μπλε κάδους και κατά μέσο όρο οι Δήμοι εισπράττουν 45 ευρώ ανά τόνο, προκύπτει ότι περισσότερα από 7.500.000 ευρώ δεν εισπράχθηκαν από τους Δήμους κατά το έτος 2010 και παρέμειναν στο ταμείο της ανώνυμης εταιρίας!
Γιατί, άραγε, ο ΕΟΕΔΣΑΠ, αν και επίσημα γνωρίζει αυτή την κατάσταση, δεν εφαρμόζει το Νόμο και δεν απαιτεί την καταβολή του συγκεκριμένου ποσού, από μια ανώνυμη εταιρία που έχει αποθεματικό που ξεπερνά τα 30.000.000 ευρώ;
Είναι αδικαιολόγητο, σε μια περίοδο που ο “Καλλικράτης” οδήγησε σε Δήμους με λιγότερο προσωπικό και χαμηλότερους οικονομικούς πόρους, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να αδρανούν στην εφαρμογή του Νόμου και να αφήνουν ένα συλλογικό σύστημα, την ΕΕΑΑ Α.Ε., να μην εφαρμόζει το επιχειρησιακό σχέδιο για το οποίο έχει λάβει τη σχετική έγκριση, χωρίς να της επιβάλλουν τις σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Νόμο, ώστε να υποχρεωθεί να καταβάλλει τα οφειλόμενα στους Δήμους.
Όμως τα ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί για το 2010, ενισχύονται από την πρόταση της Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ, για το θέμα συνεδρίασης του ΔΣ της Τρίτης 15.2.2011. Είναι πολλά και σοβαρά τα ερωτηματικά από τη συγκεκριμένη κίνηση: Γιατί η προτεινόμενη Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΕΑΑ Α.Ε. έρχεται στο ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ χωρίς εισήγηση από την Υπηρεσία, όντας η μοναδική έγκριση ή τροποποίηση επιχειρησιακού σχεδίου χωρίς εισήγηση;
Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ότι η προτεινόμενη τροποποίηση οδηγεί σε απώλεια πόρων των Δήμων τουλάχιστον 7.500.000. ευρώ κάθε έτος;
Γιατί δεν έχει κατατεθεί ένα τροποποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο από την ΕΕΑΑ Α.Ε. που να περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου 2939/2001, αλλά μόνο μια εξασέλιδη έκθεση ιδεών; 
Γιατί αποστέλλεται η σχετική έκθεση ιδεών στα μέλη του ΔΣ, παρόλο που η Πρόεδρος γνωρίζει ότι περιέχει ψευδή στοιχεία; Γιατί ενώ, στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ, την Τρίτη 8.2.2011, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΑΑ Α.Ε. κος Γιάννης Ραζής (φωτογραφία), παραδέχτηκε ότι δεν έχουν καταβληθεί χρήματα το 2010 στους Δήμους αλλά και στον ΕΣΔΚΝΑ, προωθήθηκε η έκθεση ιδεών της ΕΕΑΑ Α.Ε. που στηρίζει το αιτιολογικό τροποποίησης στο έλλειμμα του 2010, το οποίο οφείλεται στα 4,7 εκ. που “έδωσε” στους Δήμους και στο 1,5 εκ. που “έδωσε” στον ΕΣΔΚΝΑ;
Γιατί ενώ η Πρόεδρος γνωρίζει ότι από την ανάλυση των στοιχείων της ΕΕΑΑ Α.Ε. υπάρχει πλεόνασμα 2,9 εκ τη χρήση του 2010, στέλνει έλλειμμα 3,2 εκ;
Γιατί δεν έχει γίνει συζήτηση και δεν ζητήθηκε η γνώμη της ΚΕΔΚΕ, αφού είναι ένα σοβαρό θέμα που αφορά τους Δήμους όλης της χώρας;
Γιατί καθυστερεί να ζητηθεί από τον ΕΟΕΔΣΑΠ και την Υπουργό ΠΕΚΑ, η πλήρωσης της κενής θέσης της ΚΕΔΚΕ στο ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ, όπως έχουν υποχρέωση από τα οριζόμενα στο Νόμο 3854/2010 αλλά και τον Κανονισμό λειτουργίας του ΔΣ του ΕΟΕΔΑΑΠ;
 Είναι άραγε τυχαίο ή κάποιοι θέλουν να κάνουν παιχνίδι εις βάρος των Δήμων και δεν τους θέλουν στα πόδια τους;
Γιατί δεν έγινε συζήτηση με τα αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, αφού το θέμα αφορά στους Δήμους όλης της χώρας και αυτό που προσπαθεί να εξασφαλίσει πόρους για αυτούς; 
Γιατί κα Τίνα Μπιρμπίλη, η Πρόεδρος του ΔΣ, κα Κάτια Λαζαρίδη, και ο σύμβουλός σας Βαγγέλης Τερζής, επιθυμούν ένα θέμα που αφορά 7.500.000 ευρώ κάθε έτος, να το συζητήσουν χωρίς εισήγηση, χωρίς προεργασία με τους συναρμόδιους, σε μόνο 2 ώρες ενός ΔΣ; Τόση δύναμη έχουν ή τόσο αφελείς νομίζουν ότι είναι οι Δήμαρχοι όλης της χώρας; 
Τονίζεται ότι για το συγκεκριμένο θέμα, ενημερώθηκε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Ραγκούσης και απαίτησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την εφαρμογή του Νόμου 2939/2001 από την υπουργό ΠΕΚΑ κα Τίνα Μπιρμπίλη, που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του Νόμου, μέσω του εποπτευόμενου Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ).
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι θα υπάρξει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών και της υπουργού ΠΕΚΑ, εφόσον η "πράσινη Τίνα" δεν ενεργοποιηθεί και δεν επιτύχει την εφαρμογή του Νόμου. Στην εποχή του ΔΝΤ, περισσότερα από 7.500.000 ευρώ κάθε χρόνο δεν είναι καθόλου λίγα χρήματα και σίγουρα δεν περισσεύουν στους Δήμους.
Αν σε όλα αυτά, προσθέσουμε αφ’ ενός το γεγονός ότι παρόλο που ο Γιάννης Ραζής (Γενικός Διευθυντής της ΕΕΑΑ Α.Ε.) έχει υποβάλλει την παραίτησή του από το ΔΣ του ΕΟΕΔΣΑΠ (κατόπιν των πρόσφατων αποκαλύψεων), η κα Τίνα Μπιρμπίλη δεν την έχει ακόμα αποδεκτή και αφετέρου ότι παρόλο που με ομόφωνη απόφαση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει διαταχθεί η άσκηση διοικητικών κυρώσεων εναντίον της ΕΕΑΑ Α.Ε., η κα Τίνα Μπιρμπίλη δεν έχει κάνει ακόμα αποδεκτή τη σχετική ομοφωνη απόφαση, τότε προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά για τη λειτουργία του υπουργείου Περιβάλλοντος.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνουμε θεατές άλλου ενός επεισοδίου αυθαιρεσίας στο όνομα της “πράσινης ανάπτυξης”, στο οποίο θα αναγκαστούμε να πρωταγωνιστήσουμε για την επαναφορά στην τάξη!

37 σχόλια

 1. Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!
  Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Γεώργιε Παπανδρέου.
  Κύριοι Υπουργοί, Βουλευτές Και Βουλευτίνες του ΠΑΣΟΚ.
  Μέλη και Φίλοι του ΠΑΣΟΚ.
  Οι στιγμές είναι ιστορικές και θα πρέπει όλοι σας να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων και σε αυτό που εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες προσδοκούσαν και ήρθε επί τέλους η στιγμή να το δούνε με τα μάτια τους, να το απολαύσουν, να το χαρούν και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από την Απελευθέρωση τους από τα κλειστά επαγγέλματα, από τις κληρονομικότητες τους, από τις παρακρατήσεις από ιδιώτες και Ελληνικό Δημόσιο υπέρ των ταμείων των μετεχόντων σε αυτά, από την δουλεία των πολλών υπέρ των ολίγων.
  Ο Αείμνηστος Ανδρέας Γεωργίου Παπανδρέου και ιδρυτής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος είχε πει και είχε ξεσηκώσει και συναθροίσει γύρω του εκατομμύρια ανθρώπους με το σύνθημα Η Ελλάδα στους Έλληνες, και σε εσάς έλαχε η ιστορική στιγμή να την αποδώσετε, αφήστε στην άκρη τους κομματισμούς, αφήστε στην άκρη φίλους αληθινούς, φίλους από ανάγκη, φίλους από συμφέρον, και ελευθερώστε την Παντέρμη Ελλάδα.
  Όταν ο αείμνηστος ιδρυτής του Πασόκ, αυτός που ένωσε όλους εσάς, παλαιότερους και νεότερους στο Κίνημα του δεν είχε στο μυαλό του μόνο την ξενοκρατία στην Ελλάδα και που δεν προερχόταν μόνο από την πέραν του Ατλαντικού υπερδύναμη και άλλες, αλλά και από τους ντόπιους καταπατητές, επικυρίαρχους, αλλάζοντες και υπερφίαλους και πιστεύοντες εις εαυτόν και μόνον, συντοπίτες μας Έλληνες και Ελληνίδες.
  Γι’ αυτό έσπασε τα δεσμά της εισόδου στην Σχολή Ευελπίδων ούτως ώστε να μπαίνουν οι καλύτεροι σε αυτήν και όχι κληρονομικό και κομματικό δικαιώματι οι έχοντες τον μπάρμπα στην Κορώνη, γι’ αυτό κατέστησε τις Πανελλήνιες Εξετάσεις Αδιάβλητες με την ταυτόχρονη μετάδοση των θεμάτων από την μια άκρη της Πατρίδας μας έως την άλλη για να μην μπαίνουν στην Ιατρική Σχολή τα τυχόν ανεπίδεκτα μαθήσεως παιδιά των μεγαλογιατρών αλλά οι καλύτεροι, καθώς πίστευε στην Υγεία για ΟΛΟΥΣ και το έδειξε με το ΕΣΥ.
  Τώρα είναι η σειρά σας να πράξετε ούτως ώστε να ελευθερώσετε τα εκατομμύρια σκλαβωμένων Ελλήνων και Ελληνίδων από εκείνους που έχοντας άμεση πρόσβαση στην Εξουσία άρπαξαν, θεσμοθέτησαν πιέζοντας έχοντας πρόσβαση στην Βουλή των Ελλήνων, και με την δική σας ευθύνη, δικαιώματα εις βάρος των υπολοίπων Ελλήνων και Ελληνίδων.
  Ελευθερώστε τους Έλληνες από τα κλειστά επαγγέλματα!!!!!!!!!!!!!!!
  Από εκείνους που όχι με τον προσωπικό τους μόχθο αλλά με το μόχθο των άλλων, απομυζώντας τους με κατώτερες αμοιβές, με παρακρατήσεις υπέρ των δικών τους ταμείων συντάξεων παίρνουν συντάξεις απίστευτα υψηλές και εφ’ άπαξ που αγγίζουν τις 250.000- 350.000 Ευρώ.
  Είτε Παίδες Ελλήνων! Αν νιώθετε έτσι….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κυρά Μπιρμπίλω, τη μια με τους Νατουροοικοπεδούχους, την άλλη με τα πιστοποιητικά Θερμομόνωσης για να τρώνε οι μηχανικοί με σαράντα μασέλες δεν παίρνεις το σακίδιο σου και να μας α΄φησεις ήσυχους; ΑΝΤΕ ΣΟΤ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕ ΞΑΝΑΔΟΥΜΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΒΡΕ ΜΠΡΑΒΟ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΣΙΓΑΝΟΠΑΠΑΔΙΑ Η ΛΑΖΑΡΙΔΗ.

  ΜΑΓΚΕΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΒΓΑΛΤΗ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑ.

  ΕΤΣΙ ΟΜΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΕΦΤΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ.

  ΑΣ ΕΛΘΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΤΙ ΜΙΛΑΩ ΜΕ ΤΟ ΜΑΡΑΚΙ, ΘΑ ΤΗΣ ΠΩ:

  "ΚΥΡΙΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΜΙΛΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΛΕΞΑΤΕ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΛΠΑ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΕΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΠΩΣ ΓΟΥΣΤΑΡΕΤΕ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΑΥΡΟ ΑΥΡΙΟ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΑΚΙ"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μηπως πρεπει οι κυριοι να βοηθησουν τουσ δημους να κανουν καλυτερα τη δουλεια τους, που τωρα πετανε οτι μαζευουν απο τους μπλε καδους στη χωματερη, αντι να προσπαθουν να αδειασουν τουσ δημουσ ?

  Τα ποσα που γραφονται στο post ειναι τρομερα. Εγω και η γυναικα μου ζουμε με 1000 ευρω και ειναι τρομερο να ακουσ οτι καποιοι κανουν κολπα εκατομυριων και μενουν και στισ θεσεισ τουσ.

  Τελικα αυτη η Μπιρμπιλη ειναι μεγαλη απογοητευση. Αλλιως εδειχνε αλλα αποδεικνυεται χειροτερη των προηγουμενων.

  Μαλλον ομως τετοιοι μασ αξιζουν μεχρι ομως να γινουμε Αιγυπτοσ και να τουσ στειλουμε ολοι σπιτια τουσ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΛΑΜΟΓΙΟ!!!
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.? ΟΙ ΗΜΕΤΕΡΟΙ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΓΑΠ

  Με αφορμή Ερώτηση που κατατέθηκε στη βουλή (http://www.syriza.gr/ekloges-kai-boyli/koinoboyleytiki-drastiriotita/abapolyseis-symbasioychon-aoristoy-chronoy-ston-dimosio-tomeabb) αναφορικά με τις απολύσεις στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=571897), ας θυμηθούμε κάποια σκοτεινά σημεία που είδαν το φως της δημοσιότητας:

  Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Παρασκήνιο (http://www.paraskhnio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=209:---l-r&catid=4:politiki&Itemid=2) λοιπόν ο κύριος Καλημέρης είναι διπλοθεσίτης, υπάλληλος στο Κτηματολόγιο και η γυναίκα του εργάζεται σε εταιρεία ανάδοχο του κτηματολογίου! Ο ίδιος αποτελεί ένα ισχυρό πρόσωπο-κλειδί στο πρόγραμμα κτηματογράφησης που εκ του αποτελέσματος οδήγησε στην τωρινή του κατάντια το μεγαλοπήβολο σχέδιο κτηματογράφησης της χώρας μας...Ο κύριος αυτός χρόνια τώρα ξέροντας να τα έχει καλά με τους γόνους υπουργών και τα βύσματα που εργάζονται εκεί και ταυτόχρονα να "τρέχει" όσους δεν έχουν κομματικές διασυνδέσεις παρουσιαζόνταν σαν ο στυλοβάτης της κρατικής αυτής υπηρεσίας. Μιάς υπηρεσίας όμως που εδώ που τα λέμε έχει αποτύχει παταγωδώς (βλέπε τα άπειρα σκάνδαλα που τη ταλανίζουν). Όμως η εισήγηση του για απομάκρυνση διδάκτορα υπαλλήλου αορίστου χρόνου (με τον οποίο σύμφωνα με καταγγελίες είχε τσακωθεί), με την ταυτόχρονη θετική εισήγηση του στην πρόσληψη αποφοίτου λυκείου για επιστημονικό έργο (?) έχει προκαλέσει τριγμές στην εικόνα του. Επίσης ο δικτατορικός τρόπος που έλεγχε τα διάφορα κτηματολογικά γραφεία που βρίσκονταν υπό την εποπτεία του (Αθήνα, Χανιά κλπ), ενώ ο ίδιος δημόσιος υπάλληλος (?) τον έχουν κάνει μία μισητή φιγούρα στους υπαλλήλους.

  Ο προέδρος Αρβανίτης προσπαθώντας να τον διασώσει (τοπογράφος ο ίδιος όπως και ο Καλημέρης και ως γνωστό κόρακας κοράκι μάτι δεν βγάζει) τον μετάφερε σε άλλη υπηρεσία κτηματογράφησης ώστε να μην φαίνεται πολύ και να μην προκαλεί με τη παρουσία του.
  Τα ερωτήματα όμως πολλά.Γίνεται το κτηματολόγιο να είναι τσιφλίκη των τοπογράφων και όποιος δεν τους αρέσει να τον απομακρύνουν?? Είναι σωστό η κυβέρνηση του Πασοκ να μας κοροιδεύει με τους διπλοθεσίτες και να καλύπτει τα δικά της παιδιά? Είναι δυνατό να εργάζεται η γυναίκα κάποιου υπαλλήλου σε ανάδοχους του κτηματολογίου με ότι αυτό συνεπάγεται??

  Επίσης, ο κυριος Αρβανιτης ειναι υπευθυνος της πτυχιακης εργασιας της Τιτίκας Καλημέρη:
  http://rp.web.auth.gr/rp/supply/show.html?id=518. θα πείτε που είναι το περίεργο? Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο κύριος Αρβανίτης είναι ο πρόεδρος στο κρατικό κτηματολόγιο και ταυτόχρονα καθηγητής στο Πολυτεχνείο θεσσαλονίκης. Δηλαδή διπλοθεσίτης. Ο πατέρας της φοιτήτριας Καλημέρη είναι ο Δημήτριος Καλημέρης.

  Και πάμε στο ζουμί. Τον Ιούνιο του 2010 ο Πρόεδρος Αρβανίτης κατόπιν διαταγής της Μπιρμπιλής προσπαθεί να απολύσει κόσμο. Δεν είναι εύκολο όμως να διώξεις δημοσίους υπαλλήλους. Ζητά βοήθεια από τους διευθυντές της εταιρείας αλλά όλοι αρνούνται να εισηγηθούν απολύσεις υπαλλήλων. Με μία εξαίρεση. Τον κύριο Καλημέρη. Η κόρη του οποίου κάνει πτυχιακή εργασία με τον Πρόεδρο κ. Αρβανίτη. Με θέμα βέβαια...το κτηματολόγιο.

  Ρε μας δουλεύεται? Είναι σωστό η κυβέρνηση του Πασοκ να μας κοροιδεύει με τους διπλοθεσίτες και να καλύπτει τα δικά της παιδιά;
  Είναι δυνατό να εργάζεται η γυναίκα κάποιου υπαλλήλου σε ανάδοχους του κτηματολογίου με ότι αυτό συνεπάγεται; Είναι δυνατόν τα παιδιά κάποιου υπαλλήλου να κάνουν πτυχιακή με τον προιστάμενο του και μετά αυτός ο υπάλληλος να εισηγήται απολύσεις κατόπιν παράκλησης του προισταμένου-καθηγητή διπλοθεσίτη? Τυχαίο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αντί να βάλουν κανέναν κάδο παραπάνω και να τους μαζεύουν στην ώρα τους, κοιτάνε πώς θα οικονομήσουν παραπάνω.

  Η Μπιρμπίλη όλο για πράσινη ανάπτυξη μιλάει, αλλά μάλλον οι κολλητοί της κάνουν χρυσές δουλειές.

  Εμένα πάντως μου φαίνεται εντάξει κυρία και πιστεύω ότι απλώς δεν έχει κάνει καλές επιλογές συνεργατών, γιατί βρέθηκε απότομα ψηλά και δεν είχε δημιουργήσει ήδη μια ικανή ομάδα συνεργατών.

  Ως αποτέλεσμα, μάζεψε γύρω της ανθρώπους που τους ήξερε στα πέτρινα χρόνια της αντιπολίτευσης, χωρίς να ξέρει πώς θα αντιδράσουν όταν τα εκατομμύρια θα είναι στο τραπέζι τους και οι μάγκες της αγοράς τους κλείνουν το μάτι.

  Στην περίπτωση αυτή, οι συνεργάτες της την εκθέτουν και αυτή ούτε παίρνει πρέφα τι γίνεται. Αντίθετα, τους υπερασπίζεται γιατί θέλει να πιστεύει ότι λειτουργούν όπως αυτή.

  Αμ δε ....

  Για αυτό ... ας πρόσεχε αυτή και ας είμαστε αυστηροί και καταγγελτικοί εμείς, γιατί αρκετοί πλούτισαν στην πλάτη μας.

  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κ πού είναι το περίεργο? Στο ότι βρηκανε φαμπρικα για να τρωνε φράγκα? Το αντιθετο θα ήταν όντως εντυπωσιακό.......

  Τελικά αυτή η ιστοριούλα της "οικολογίας" με την ανακυκλωση, τις μη οικοδομήσιμες (παρ'εκτ'ος συγκεκριμένων εξαιρεσεων, δλδ αυτές που μάς βολεύουν) εκτασεις, τα αυθαιρετα (που βεβαια είναι τα πιο... σιγουρα σπιτια στην Ελλαδα) έχει πολυ ψωμί........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πασοκ

  Η Τροικα ξεπερασε τα ορια -kai h doylikothta - γιατι οι δικοι μας σκυβουν πιο πολυ απότι πρεπει.

  Η Τροικα γνωριζει οτι μπορουσαμε να παρουμε δανεια με μονο 1%

  και αντι αυτου μπηκαμε στην Τροικα απο δουλικοτητα και για να παρουν καποιοι τις γνωστες "μιζες"

  Επλιζουμε οι Αμερικανοι να απολυσουν τους μιζο-πολιτικους οπως εκαναν με τον Μουμπαρακ

  Ο Γιωργος
  αν δεν τον κοροιδευουν ειναι συνενοχος!!

  αυτα ελεγε ο δρ Κουτσουκος και θυμισε οτι ο Καραμανλης παραμονευει!

  Επισης στην παιδεια οπως δε ολους τους τομεις ολα ανακατευονται και δεν λειτουργει τιποτα!

  Τελλης Πασοκ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πασοκ

  Η Τροικα ξεπερασε τα ορια -kai h doylikothta - γιατι οι δικοι μας σκυβουν πιο πολυ απότι πρεπει.

  Η Τροικα γνωριζει οτι μπορουσαμε να παρουμε δανεια με μονο 1%

  και αντι αυτου μπηκαμε στην Τροικα απο δουλικοτητα και για να παρουν καποιοι τις γνωστες "μιζες"

  Επλιζουμε οι Αμερικανοι να απολυσουν τους μιζο-πολιτικους οπως εκαναν με τον Μουμπαρακ

  Ο Γιωργος
  αν δεν τον κοροιδευουν ειναι συνενοχος!!

  αυτα ελεγε ο δρ Κουτσουκος και θυμισε οτι ο Καραμανλης παραμονευει!

  Επισης στην παιδεια οπως δε ολους τους τομεις ολα ανακατευονται και δεν λειτουργει τιποτα!

  Τελλης Πασοκ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΚΟΜΠΙΝΑ

  1 ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
  2 ΟΛΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΠΑΙΒΝΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΚΟΜΠΙΝΑ

  1 ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
  2 ΟΛΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΠΑΙΒΝΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΚΟΨΤΕ ΦΑΤΣΕΣ...ΣΚΥΛΙΑ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Νεα

  Μιχαλη Καρχιμακη

  αν εισε Αντρας Κρητικος
  και φορας παντελονια

  πεταξε εξω απο το Πασοκ αυτους που κοροιδευουν τον Γιωργο
  και κλεβουν την Ελλαδα

  Ονοματα:
  Γερουλανος Παυλος
  Παμπουκης Χαρης
  Παπακωνσταντινου Γιωργος
  Ραγκουσης Γιαννης
  Αννα Νταλαρα
  Μαγια Τσοκλη

  Πεταξε τους εξω!

  Πασοκοι @

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Και βεβαια παραδόθηκε στους Ελληνες...Και την εκαναν σαν τα μούτρα τους!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Πασοκ

  Οι μεγαλες δυναμεις χρησιμοποιουν τους προδοτες της χωρρας τους και μετα τους εκτελουνε!!

  Ο Μουμπαρακ ηταν η αρχη μετα ερχεται Παπακωσταντινου Ραγκουσης Γερουλανος Παμπουκης και η δεξιοστροφη συμμορια!!


  Σε διάβημα προς τους επικεφαλής της τρόικας Ντομινίκ Στρος-Καν (ΔΝΤ), Ζοζέ Μπαρόζο (Κομισιόν) και Ζαν-Κλοντ Τρισέ (ΕΚΤ) προχώρησε η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις των εκπροσώπων τους στην Αθήνα, οι οποίες προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις.

  Ήδη, ο πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Ντομινίκ Στρος-Καν και Ζαν-Κλοντ Τρισέ, ενώ εντός της ημέρας θα συνομιλήσει και με τον Ζοζέ Μπαρόζο.  Ο Γιωργος
  αντι να κανει διαβηματα να καστει μπροστα σε ενα καθρεπτη και να αναρωτηθει ΤΙ ο ΙΔΙΟΣ ΘΕΛΕΙ!!

  Θελει να πουλησει την Ελλαδα για μια μιζα?
  Θελει να τον κοροιδευουν οι δεξιοστροφοι?
  Θελει να φυγει νυχτα?
  Θελει να τον διωξουν οι μεγαλες δυναμεις αφου τον χρησιμοποιησουν?

  Γιωργο ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ?


  Μακης Πασοκ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Πασοκ

  Οι ληστρικοι τραπεζιτες δολοφοονουν και η Κυβερνηση κοιμαται ειπε ο δρ Κουτσουκος στην Μηιωνη, να ψηφιστει η Νεα Σεισαχθεια εδω και τωρα!

  37χρονος άνδρας στη Σύρο κρεμάστηκε επειδή δεν άντεξε τις πιέσεις των τραπεζών!

  ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΕΝΟΣ μέσα στο σπίτι του βρέθηκε τελικά χθες ένας άνδρας ηλικίας 37 ετών στη Σύρο που αγνοούνταν από τις αρχές του νησιού εδώ και μία εβδομάδα!

  Τον άτυχο εργάτη το βρήκε νεκρό ο φίλος του,ο οποίος υπέστη και ΣΟΚ!
  Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές πρόκειται για πατέρα δύο παιδιών,

  μόνιμο κάτοικο Σύρου και εργάτη στα Ναυπηγεία Νεωρίου,ο οποίος πριν πριν προβεί στη μοιραία πράξη άφησε ένα γράμμα εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επρόκειτο να αυτοκτονήσει.

  Στο γράμμα έγραφε πως χρωστά πολλά χρήματα στις τράπεζες και δεν άντεχε τις καθημερινές πιέσεις που δεχόταν για τις Καθυστερημένες δόσεις!

  Νικητας Πασοκ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΟΥΤΕ ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΑΝ ΔΕ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
  ΔΕ ΘΑ ΧΩΡΙΖΩ ΕΓΩ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΝΟΜΑΝΕ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΡΑΖΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΡΕ, ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΕ ΤΗ ΜΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ...
  ΑΦΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΑΣ ΤΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ,
  ΑΛΛΙΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ...

  ΑΥΤΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΟΥΝ, ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΕΜΑΣ ΔΗΛΑΔΗ
  ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ...
  ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ Α.Ε. !!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Βλαχομετσοβίτυης13 Φεβ 2011, 6:06:00 π.μ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ στους ψεύτες που είναι αν δεν τους ξέρετε
  Ο χασαποτεβέρνας
  Ο Φεροφωνιδιακάκης
  Ο Πινόκιο ή Μεγαλομυτέας
  Ο Ηρώδης ή Κορακοδάσκαλος
  Ο Κεχροπουλακάκης
  Ο Παπαρογιεσμένος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.
  ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΕΙΝΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ποιά είναι η σχέση άραγε της Κας Λαζαρίδη με συνεργάτες - άτυπους συμβούλους της Κας Μπιρμπίλη?

  Μήπως έκει μέσα έχει γίνει παραμάγαζο 2-3 συγκεκριμένων εταιρειών?

  Αλήθεια, γιατί παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ? Αθόρυβα ομολογουμένως..

  Δεν έχω απαντήσεις, ερωτήματα θέτω..

  Πρέπει να καταλάβουν οτι δεν υπάρχει περιθώριο για κλεισίματα ματιών ποια.Αν δεν τους φτάνουν, δε μας νοιάζει. Δεν υπάρχει ανοχή πλέον.

  Υπάρχει κ κάτι που λέγεται ΠΑΤΡΙΔΑ.. ΕΘΝΟΣ.. ΟΡΑΜΑ.. ΙΔΑΝΙΚΑ..

  Γι αυτά δεν υποτίθεται οτι ασχολείται κανείς με τα κοινά και την πολιτική? Ή έστω και γι αυτά..

  ΤΟ ΠΑΣΟΚ έχει υποχρέωση στο λαό, στην κοινωνία, σε όλους μας (βέβαια οι περισσότεροι από τους προαναφερθέντες δεν είναι ΠΑΣΟΚ..) Σωστό το σχόλιο.

  Δε γίνεται άλλο με την πάρτη μας. Κα Υπουργέ, ή κόψτε τα παραμάγαζα της αυλής σας ή βγείτε στον ιδιωτικότομέα και καντε business
  όχι με τις δικές μας πλάτες

  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Κα Υπουργέ,

  έχετε συνειδητοποιήσει οτι οι επιλογές σε πρόσωπα και συνεργάτες σας εκφράζουν?

  Έχετε συνειδητοποιήσει πόσες επιλογές σας σκάνε? Κ μάλιστα αντί να τους απομακρύνετε τους στηρίζετε? Τελικά, δε σας νοιάζει το περι δικαίου αίσθημα και μας γράφετε ή απλά ταυτίζεστε με τις λογικές τους?

  Κα Λαζαρίδη, μήπως τελικά να επιστρέψετε στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαρακοπείου?? Μήπως..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Η αγαπητή μας καθηγήτρια Λαζαρίδη, αφού προσπάθησε με τις επιστημονικές γνώσεις της να σώσει τη γνωστή εταιρία BIOCOMPOST του Μυγιάκη στον Αλίαρτο (που όμως τελικά έφαγε πρόστιμο 400.000 από το Υπουργείο και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα γιατί έκανε απατεωνιές), τώρα προσπαθεί να σώσει και τους μπλε κάδους.

  Ευχόμαστε να μην τους οδηγήσει στην ίδια τύχη η αγαπητή μας καθηγήτρια.

  Βέβεια το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα κάνει ... εθελοντικά και για την ... επιστήμη.

  Μπράβο κυρία είσαι το ... πρότυπό μας που θα έλεγε και ο γνωστός Ανδρέας Κουτούπης που έγινε για μια μέρα ΓΓ Υπουργείου Οικονομικών, αφού πρώτα είχε γράψει τα ... καλύτερα για την κυβέρνηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Κάτια, Θεά πάρτους τα μυαλά ΚΑΙ
  Άσε τα μαλλάκια σου ανακατεμένα, είναι τα μηνύματα που ταιριάζουν στην περιπτωση.

  Δεν έγινε και τίποτα, τόσοι άνδρες έχουν φάει σε δημόσιες θέσεις, τώρα τους πείραξε που είναι γυναίκα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ρε Αριστερούληδες του Κόλου πληρωμένοι από τους μεγαλοεργολάβους είσαστε να κατεβάσουν την τιμή των διοδίων αλλά να πάρουν μια παράταση της εκμετάλευσης καμιά δεκαριά χρόνια; Ή μήπως έχετε και εσείς σχέση με αυτήν την υπόθεση και δουλεύετε και για πάρτη σας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Δικτυωμένα γατόνια του press,

  Η ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ... ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΕΡΖΗΣ!

  ΨΑΞΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑΝΟΥ ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΛΑΖΑΡΙΔΗ!

  ΨΑΞΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΡΖΗ ΜΕ ΡΑΖΗ, ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ!

  Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ, ΓΙΑΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΑΜΟΓΙΕΣ!

  ΑΡΚΕΤΑ! ΑΣ ΠΑΝΕ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ!

  ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΙΑ ΤΥΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ΜΠΡΑΒΟ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ.

  ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΥΛΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΤΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΙΣ ΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΕΣ/ΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΑΝ ΑΞΙΕΣ/ΟΙ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ.

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥΣ) ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ (ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΛΑΖΑΡΙΔΗ) ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΝ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΦΡΑΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΤΟΙΤΣΕ ΜΠΑΝΚ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΡΗΚΕ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΙΚΑΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΑΡΩΜΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

  ΦΙΛΑΚΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Telika poia nomizei oti einai ayti i Lazaridi kai ti rolo paizei?
  Den exoun mathei akoma (;i mallon exoun ksexasei) oti oi ergates kathariotitas plironontai apo ta antapodotika teli pou plironoume oloi mas.
  Ti kinitro toys exei dimiourgithei kai ksexnoun oti an oi dimoi plironoun ti metafora ton ble kadon, tha simainei oti pali emeis tha plironoume 2 fores tin anakyklossi ton ble kadon??
  Ti mia fora me ta antapodotika teli kai ti defteri fora agorazontas ta proionta (i timi ton opoion perilambanei kai to telos anakyklossis)!
  TELIKA TOSO ASXETOI EINAI H' TOSO LAMOGIA ??????????????
  H apantissi einai toso profanis.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Η μεταμεσονύκτιες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι οποίες φαινομενικά στρέφονταν κατά της τρόικας, περιείχαν και την δήλωση βόμβα: Ο κατεξοχήν ένοχος είναι ο ελληνικός λαός!
  Συνειδητοποιεί ο μέσος Έλληνας το τι προσβολή αποτελεί αυτή η δήλωση: «Εντολές παίρνουμε μόνο από τον λαό»; Από την άλλη όμως δεν έχουν και δίκαιο; Δεν τους παρέδωσε το 43,92% του ελληνικού λαού την εξουσία και δεν είναι άρα συνένοχοι σε όσα έχουν διαδραματιστεί στον τόπο μας τον τελευταίο καιρό;
  Η δικαιολογία ότι τους παροδήγησε ο ψιλός από την Μινεσότα με ψεύτικες δηλώσεις, δεν στέκει, διότι πρόσφατα, με της δημοτικές εκλογές (Καλλικράτης), τους δόθηκε η ευκαιρία να δείξουν την δυσαρέσκειά τους και δεν το έκαναν, στο βαθμό τουλάχιστον που απαιτούσαν οι περιστάσεις.
  Ας μη γελιόμαστε λοιπόν. Η Κυβέρνηση αυτή έχει την λαϊκή νομιμοποίηση και αυτό είναι η αιτία του κακού! Κανένας λαός, αν ήταν άμοιρος ευθυνών, δεν θα είχε ανεχτεί αυτήν την εν ψυχρό λεηλασία. Κανένας λαός, που σέβεται τον εαυτό του, δεν θα καθόταν αδιαμαρτύρητα να ακούει τον Μίκυ Μάους (Ντερούζ) της Ε.Ε. και τον Γκούφη (Τόμσεν) του ΔΝΤ, να εκτονώνει επάνω του όλα τα ψυχολογικά απωθημένα του.
  Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι συνένοχη.
  Αυτός είναι ο ηθικός αυτουργός, γι αυτό δεν κουνιέται φύλλο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Φίλε ανώνυμε της 12ης Φεβ και 11.04 στα ονόματα ξέχασες την τίνα την πράσινη, την χαλκοπράσινη? Στην παρέα είναι και αυτή την ΓΑΠοπαρέα...

  Και κάτι ακόμα, σχετικό με την ανάρτηση. Μα αγαπητό μας μπλογκ, Ντόρα και Τίνα έχουν κάτι κοινό, ΠΟΛΥ ΚΟΙΝΟ. εΧΟΥΝ ΦΙΛΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΑΚΗ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Otan megaloso thelo ki ego na gino tSIRAKI TIS TINAS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. ΡΑΖΗΣ..ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΕΔΣΑΠ
  Δείτε το:
  http://envthink.blogspot.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. H Κα Μπιρμπίλη έχει πολλά και δύσκολα θέματα να χειριστεί. Θυμάστε τον Λαλιώτη; Όσο και να μετονομάσουμε το υπουργείο, χειρίζετε τεράστια συμφέροντα όπως το όλο πρόβλημα στην ενέργεια (http://brandingintelligence.wordpress.com/2011/02/02/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%83%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-7up-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81/ ).

  Είναι στριμωγμένη ανάμεσα στις ιδιωτικές εταιρείες, ουσιαστικά δημόσιες, πιέσεις από ΕΕ, περιβαλλοντικά θέματα...και όλα αυτά στην μέση μιας πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης.

  Νομίζω ότι όλοι πρέπει να τελειώνουμε τέτοια σχόλια με εποικοδομητικές προτάσεις γιατί αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε σύντομα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. προκος γιωργος18 Φεβ 2011, 10:08:00 μ.μ.

  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΥ BLOG.
  Bρείτε στην εφημερίδα Εβδόμη(evdomi.gr) το θέμα διαπλοκής για τον Δήμαρχο Κασιδόκωστα καιτον εφοπλιστή Μαρτίνο στη δίκη του εφοπλιστη για κτίριο του στη Βούλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Δικτυωμένα … γατόνια του Press, ψάχνοντας λίγο το σχόλιο του φίλου Ανώνυμου στις 15/2, 5:07 βρήκα ότι η Μπιρμπίλη έχει υπογράψει την αντικατάσταση του Ραζή εδώ και ενάμιση μήνα, έχει μάλιστα βγει στο Εθνικό Τυπογραφείο από 18/1. Τόσο ψαγμένες (;) είναι και οι άλλες σας αποκαλύψεις;
  Αν σας ενδιαφέρει δε τόσο η κόντρα ΕΕΑΑ με Δήμους, δεν ψάχνετε λίγο καλύτερα τι συμφέροντα μπορεί να έχουν και οι Δήμοι που συμμετέχουν σε άλλα συστήματα ανακύκλωσης; Γιατί σε αυτή τη χώρα τίποτα δεν είναι τελικά όπως φαίνεται!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Αναρωτιεμαι αν υπαρχει αντιδημαρχος του Δημου Αθηναιων που θα κατεβαινε σαν ανεξαρτητος υποψηφιος δημαρχος με τα χρωματα του υπουργου ιδιωτικοποιησεων επί Μπακογιαννη, Στεφανου Μανου, (όπως και ο Μπουταρης) αλλα τελικά ενταχθηκε στο ψηφοδελτιο του Καμινη και ο οποίος στο προεκλογικο του προγραμμα μεταξυ άλλων συμπεριλαμβανε και το "τα σκουπιδια στους ιδιωτες".

  Αναρωτιέμαι απλώς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Μέχρι να καταλάβω την απάτη με τους εν λογω κάδους ξεπατώθηκα να διαχωρίζω τα σκουπιδια μου και να υπακούω στις οδηγίες περι ανακύκλωσης.
  Κάποια μερα εντελώς τυχαία( που να με παει το μυαλο )παρατήρησα και είδα να φορτώνονται όλα σε ένα Φορτηγό ! Έμεινα κάγκελο ο Μαμακας ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  10 Απριλίου 2011 10:09 μ.μ.

  Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  Πασοκ  Που ειναι οι Εισαγγελεις??

  Τωρα αν δεν "λαδωνεται" να μπει η Ασφαλεια μεσα ...

  πριν ξημερωσει και παρουν τους σκληρους δικους και τις μαγνητοταινιες η γυναικα του Σιουφα και ο γνωστος Ψιχας Ευαγγελος ο εκβιαστης!!


  Πώς εκβιαζουν οι Τραπεζτες και οι δικηγορικες εταιριες εκβιασμου ενημερωσης και διλοφονιας δανειοληπτων?

  Η Eurobank εκβιαζει πιο πολυ!

  Ειναι σε ολη την αθηνα συνηθως στον 6 οροφο στο κεντρο της Αθηνας
  και εχουν 50 ατομα συνηθως που δεν ειναι δικηγοροι...


  Εκβιαζουν απειλουν βασανιζουν δανειοληπTες με ανθρωπους που εχουν παντου!


  Λειτουργουν με την "μιζα" της αστυνομιας εισαγγελιας Δικηγορικων Συλλογων δημοσιογραφων και τελευταια μπλογερς - μετανοημενων συνεργατων!!

  Βιομηχανια εκβιασμων εξοδικων απο

  Σολωνος 66 και Ιποκρατους πανω απο το Θeατρο Χατζηχρηστου

  6ος οροφος με ...

  Εχουμε τοσα στοιχεια που ακομα και να συγκαλυφτει θα μιλησουν οι χιλιαδες Δανειοληπτες!!

  Πασοκοι

  10 Απριλίου 2011 10:09 μ.μ.

  Ο/Η Ανώνυμος είπε...
  Εισπρακτικες - εκβιαστες


  veritas Σολωνος 66 6ος
  Σταροπουλος Γιαννης το λαμογιο...

  ΒΙΣΒΑΡΗ με ψευδωνυμο
  Ευρμπανκ
  Θησεως 44

  Σιουφας Γεωργιος ο εκβιαστης
  Ιποκρατους πανω απο Hontos Cener

  ολοι απο 50 ατομα ανασφαλιστα με πλαστες δικηγορικες ταυτοτητες!!

  Και στην Πολιτεια και στο Κεφαλαρι τα κεντρα εκβιαστων

  Οδος Πλατωνος Πολιτεια...


  Πιαστε τους πριν ξεφυγουν!!

  10 Απριλίου 2011 10:12 μ.μ.

  10 Απριλίου 2011 10:16 μ.μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση