Press24.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ...ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - Η ...OFF SHORE ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ακατάλληλη για αναγνώστες με ευαίσθητο στομάχι. (Τιμή 0 ευρώ - Ετος 6ο). Αποθηκεύστε τη διεύθυνσή μας: press-gr.blogspot.com. Στείλτε τη γνώμη σας, σχόλια και πληροφορίες στο e-mail μας: press.gr@hotmail.com. Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Profil στο facebook: Press-gr blogspot

Αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές

Share it:
Αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές
Οι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής υποβάλλονται στην αρμόδια σύμφωνα με τα ανωτέρω Επιτροπή από την 1η έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης αποφάσεως η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και διαρκεί τριάντα (30) ημέρες. Δεν έχουν δικαίωμα κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Τα παραπάνω ορίζονται σε απόφαση που υπέγραψε η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 21 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία όπως φαίνεται αρχίζει και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον ο λόγος που επικαλείται ο αιτών προέκυψε μετεγενέστερα. Η απόρριψη αιτήσεως μετεγγραφής, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015, δεν συνιστά λόγο που προέκυψε μεταγενέστερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή των Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών.

 Στην αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση.

Η Επιτροπή αποφασίζει εάν τεκμηριώνεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η συνδρομή ιδιαίτερα σοβαρής και εξαιρετικής περίπτωσης για τη χορήγηση της κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

Ο πλήρης φάκελος του αιτούντος και η τεκμηριωμένη απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Ίδρυμα, στο οποίο ο αιτών έχει αιτηθεί μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση.

Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών

 Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων πενταμελής Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών. Η Επιτροπή Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών εξετάζει αιτήσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της ημεδαπής για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η Επιτροπή αποφασίζει εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός χαρακτήρας του αιτήματος ως ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 δεν συνιστούν λόγο κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

Τι ορίζει η παράγραφος 9 του άρθρου 21 Ν4332/2015

Η κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή είναι δυνατή μετά από απόφαση πενταμελούς Επιτροπής, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο, ο οποίος υποδεικνύεται από το Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) και εκτελεί χρέη Προέδρου, έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι. έναν (1) εκπρόσωπο Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, με έργο την εξέταση αιτημάτων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Η Επιτροπή είναι άμισθη και συγκροτείται κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία ορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια της λειτουργίας της

Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών

 Η Επιτροπή Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

α) Έναν εκπρόσωπο, που υποδεικνύεται από το Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.
 γ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

 Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ β΄ γ΄ και ε΄ του παρόντος άρθρου, ορίζονται εγγράφως από τους αρμόδιους φορείς εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

 Το μέλος του στοιχείου δ καθώς και ο Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η Επιτροπή είναι άμισθη και συγκροτείται κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής, το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων δύναται να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής, με αιτιολογημένη απόφασή του. Η απουσία μέλους της Επιτροπής χωρίς σοβαρό λόγο από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο δύο (2) μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση και ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβεί στην αντικατάστασή του, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας της Επιτροπής.
 Η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρούσα η πλειοψηφία των μελών της μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη και γνωστοποιείται από το Γραμματέα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη της Επιτροπής.

 Ο Γραμματέας της Επιτροπής, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που συντάσσονται από τον ίδιο και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο.

 Οι συνεδριάσεις και η λειτουργία της Επιτροπής διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης. (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄). Η Επιτροπή Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον Πρόεδρο, τα μέλη και τη Γραμματεία της Επιτροπής.

Καλόγηρος Βασίλειος
Share it:
Reactions:

Εκπαίδευση

Σχολιάστε το άρθρο:

0 comments:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση