GRID_STYLE

NONE

ΡΟΗ:

latest

ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ τέλος! Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank

Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 27 Ιουνίου η διακοπείσα ετήσια γενική συνέλευση της Attica Bank, κατά τη διάρκεια της οποίας, μετά την υπ...


Πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 27 Ιουνίου η διακοπείσα ετήσια γενική συνέλευση της Attica Bank, κατά τη διάρκεια της οποίας, μετά την υπερψήφιση του απολογισμού της απερχόμενης διοίκησης, εξελέγη το νέο 15μελές διοικητικό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του ΤΣΜΕΔΕ, βασικού μετόχου, της τράπεζας.
Ειδικότερα, προτάθηκαν και εξελέγησαν τα εξής μέλη: Άννα Πουσκούρη-Reiche, Κωνσταντίνος Μακέδος (πρόεδρος ΤΣΜΕΔΕ), Στυλιανός Πλιάκης, Ηλίας Περτσινίδης, Δημήτρης Βογανάτσης, Αντώνιος Πρωτονοτάριος, Αθανάσιος Πρέσβελος, Ιωάννης Κυριακόπουλος, Αθανάσιος Σταθόπουλος, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Γεώργιος Παναγιώτου, Ιωάννης Μαρμαγκιώλης, Γεώργιος Βλαχάκης, Αθανάσιος Τσαδάρης, Δημήτριος Τζαννίνης.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε τη νέα διοίκησή του, ως ακολούθως:
1. κα. Άννα Πουσκούρη-Reiche του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος, στη θέση του Γ. Γαμβρίλη που αποχωρεί
2. κ. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
3. κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. κ. Δημήτριος Βογανάτσης του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος.
5. κ. Αθανάσιος Τσάδαρης του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος.
6. κ. Αθανάσιος Πρέσβελος του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. κ. Ηλίας Περτζινίδης του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. κ. Αντώνιος Πρωτονοτάριος του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
9. κ. Γεώργιος Παναγιώτου του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
10. κ. Γεώργιος Βλαχάκης του Ηρακλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
11. κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος του Δαμασκινού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
12. κ. Αθανάσιος Σταθόπουλος του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος.
13. κ. Στυλιανός Πλιάκης του Ηρακλή, μη εκτελεστικό μέλος.
14. κ. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, μη εκτελεστικό μέλος.
15. κ. Δημήτριος Τζαννίνης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος.
16. κα. Στεφανία Γεωργακάκου – Κουτσονίκου του Στυλιανού, πρόσθετο, μη εκτελεστικό μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει των διατάξεων του ν.3723/2008.
Η Πρόεδρος κα Άννα Πουσκούρη έχει μακρόχρονη εμπειρία στον διεθνή και εγχώριο τραπεζικό χώρο σε όλους τους τομείς των τραπεζικών εργασιών και σε θέματα στρατηγικής και χρηματοδοτήσεων.
Αντιπρόεδρος ανέλαβε ο νέος Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ και Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΤΑΑ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος.
Διευθύνων δε Σύμβουλος παρέμεινε ο κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο οποίος είχε εκλεγεί στο αξίωμα αυτό από τον Φεβρουάριο του έτους 2015 ήδη.
Η διοίκηση της Attica Bank πλαισιώνεται πλέον και με νέα τραπεζικά στελέχη από τη διεθνή αγορά, με ισχυρά βιογραφικά, σε θέσεις ευθύνης στην τράπεζα, ώστε να υπηρετηθεί ο στόχος της επιστροφής στην κερδοφορία, και να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και σε κρίσιμες δομές για την ανάπτυξη της τράπεζας, όπως στη διαχείριση των δανείων, στο Risk Management και στον εσωτερικό έλεγχο.
Για την επιλογή της νέας διοίκησης και των νέων στελεχών βαρύνοντα ρόλο έπαιξε η δυνατότητά τους να αναπτύξουν στην Attica Bank καλές πρακτικές από τη διεθνή τραπεζική αλλά και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης της Τράπεζας και στην αναπτυξιακή της πορεία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, της Attica Bank, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, δήλωσε προς την Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων: «ο 2015 υπήρξε μια πολύ αποφασιστική και κρίσιμη χρονιά και για την Τράπεζά μας. Η ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την υπερκάλυψη του βασικού και σημαντικού μέρους του δυσμενούς σεναρίου ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο τη μετοχική μας βάση, η οποία αποτελεί πλέον πολύτιμο σύμμαχο για την ανάπτυξή της τα επόμενα έτη.
Στόχος της Attica Bank, της μόνης εισηγμένης μη συστημικής τράπεζας στη χώρα μας χωρίς συμμετοχή του ΤΧΣ στο κεφάλαιό της, είναι να συμμετάσχει και να συνδράμει σε όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην αύξηση της ρευστότητας και στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στους τομείς των υποδομών/κατασκευών, της ενέργειας, των εξαγωγών και του τουρισμού, αλλά κυρίως υποστηρίζοντας τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον πυρήνα της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.
Ταυτόχρονα επενδύουμε στην ανάπτυξη των συνεργασιών, ιδίως με τις συνεταιριστικές τράπεζες, όπου ήδη λειτουργούμε κοινά δίκτυα σε ATM και PoS. Η στρατηγική μας σε συνδυασμό με τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων και τη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, θα οδηγήσει γρήγορα στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας μας, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στη μείωση του κόστους των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων, καθώς και στον έλεγχο του ρυθμού δημιουργίας νέων επισφαλειών.
Σήμερα, ο Όμιλος της Attica Bank, αυτόνομος, κεφαλαιακά ισχυρός και με τη στήριξη των μετόχων του, δηλώνει παρών στην επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας και έτοιμος να διεκδικήσει το ρόλο που του αναλογεί στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ταυτόχρονα, δηλώνει πίστη και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ανθρώπων του, καθώς και προσήλωση στη δημιουργία αξίας στους μετόχους του».
Ο Πρόεδρος της τράπεζας Γιάννης Γαμβρίλης, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Στη μάχη που απαιτούν οι νέες διεθνείς και εγχώριες συνθήκες, η Attica Bank θα δώσει δυναμικό παρών. Και έχει όλες τις δυνατότητες να το κάνει. Άντεξε στην κρίση, παρέμεινε σταθερή, αυτόνομη και υγιής. Έχει όλες τις δυνατότητες για να αναλάβει διευρυμένους και πρωταγωνιστικούς ρόλους στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην οικονομία.
Και μπορεί να το κάνει γιατί εκτός από τα αριθμητικά δεδομένα διαθέτει σχέδιο για την επόμενη μέρα αλλά και στρατηγική.
Η Attica Bank έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει όχι απλά μια τράπεζα ενός ή και άλλων υγιών ασφαλιστικών Ταμείων, αλλά να γίνει η κατ’ εξοχήν αναπτυξιακή τράπεζα της χώρας.
Θέλουμε να γίνει μια σύγχρονη, ευέλικτη τράπεζα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα στέκεται δίπλα τους, θα στηρίζει και θα χρηματοδοτεί καινοτόμες επενδυτικές πρωτοβουλίες, θα ενισχύει νέους επιχειρηματίες που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, στις νέες τεχνολογίες, τον αγροτο-διατροφικό τομέα, στον τουρισμό, σε νέες επιχειρήσεις που παράγουν πλούτο και δημιουργούν θέσεις εργασίας.
Η Attica Bank ήταν ένα μικρό «διαμάντι», που ήθελε επεξεργασία, και τώρα αρχίζει να λάμπει. Γι’ αυτό θα πέφτουν στο κενό οι προσπάθειες διαφόρων κύκλων να υπονομεύσουν την Τράπεζα, να ακυρώσουν το ρόλο της και να την ελέγξουν, ελέγχοντας έτσι και τα χρήματα των ασφαλισμένων. Δεν θα τα καταφέρουν.
Όλα αυτά τα χρόνια έδωσα όλες μου τις δυνάμεις, τις γνώσεις και την εμπειρία μου για το καλό της τράπεζας, στο παρόν και για το μέλλον».
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Στη σημερινή συγκυρία, κοιτάμε μπροστά. Εκτιμούμε, ότι η τράπεζα, μπορεί και πρέπει να συμβάλει θετικά στη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, στηρίζοντας εμπράκτως την μεγάλη εθνική προσπάθεια για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με την υπάρχουσα διοικητική ομάδα, θα πρέπει να δουλέψουν μεθοδικά και με συνέπεια να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές, αφομοιώνοντας εκείνες τις πρακτικές από τη διεθνή τραπεζική, που θα βελτιώσουν τη λειτουργία της Τράπεζας και θα την καταστήσουν πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική, με στόχο την σταθερή κερδοφορία της και την αναπτυξιακή της τροχιά.
Στηρίζουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, αλλά δηλώνουμε με τον πιο ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο, ότι πρωτίστως θα ανταποκριθούμε στο θεσμικό και ελεγκτικό μας ρόλο για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Τράπεζας, και των ασφαλισμένων μας. Είναι κρίσιμο για τους ασφαλισμένους μας, είναι κρίσιμο και αυτονόητο για τον φορέα μας, είναι κρίσιμο και ωφέλιμο για τη χώρα. Ευχαριστούμε την απερχόμενη Διοίκηση για το έργο της, σε μια δύσκολη και απαιτητική συγκυρία».
Ο δε Αθ. Σταθόπουλος, Πρόεδρος των εργαζομένων της τράπεζας δήλωσε, μεταξύ άλλων:«Έχουμε φτάσει έως εδώ και παραμένουμε ακόμα στο «παιχνίδι» εξουσίας, νομής και διανομής της αισθητά μικρότερης χρηματοπιστωτικής «πίτας». Οφείλουμε να συνεχίσουμε να δρούμε προσαρμοζόμενοι στα σύγχρονα δεδομένα και τα νέα ζητούμενα.
Η απάντηση που πρέπει να δώσουν, η νέα διοίκηση και το management της τράπεζας, είναι, προς ποια αναπτυξιακή κατεύθυνση η Attica Bank επιβάλλεται να στραφεί.
Αυτό ακριβώς, το επιχειρησιακό «στοίχημα» παίζεται από σήμερα και για το προσεχές 12-μηνο.
Με γνώμονα τη διατήρηση και ενίσχυση της εργασιακής ειρήνης, οφείλουμε να συμφωνήσουμε, άμεσα και αποτελεσματικά, σε μια τίμια και με προοπτική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση