Ο ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

 • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

  Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

  Τι θα πληρώνουν στον ΕΦΚΑ όσοι έχουν παράλληλη ασφάλιση


  Αναλυτική εγκύκλιος με διευκρινίσεις για όσους έχουν ασφάλιση σε δυο ή περισσότερους φορείς που εντάσσονται στο ασφαλιστικό υπερταμείο

  Αναλυτική εγκύκλιο με διευκρινίσεις για το πώς θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

  Η παράλληλη ασφάλιση αφορά ασφαλισμένους που εντάσσονται σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ ή το Δημόσιο.

  Η καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών αφορά ξεχωριστά κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα.

  Σύμφωνα με την εγκύκλιο, προκύπτουν τα εξής:

  «Άρθρο 17 παρ.1 (Δημόσιο)
  "1. Ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόμο. Στην περίπτωση αυτή, για τη δεύτερη αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του άρθρου 39 παράγραφος 3".
  Άρθρο 5 παρ.1 και 2 (Δημόσιο)
  "1. Από 01.01.2017, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται στο 20% επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών των προσώπων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 περίπτωση γ' του παρόντος άρθρου.
  2.α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
  β. Το ανώτατο όριο της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου"».

  Δείτε την εγκύκλιο στο συνημμένο αρχείο

  ΕΦΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 σχολια:

  Item Reviewed: Τι θα πληρώνουν στον ΕΦΚΑ όσοι έχουν παράλληλη ασφάλιση Rating: 5 Reviewed By: Press- gr