Ο ΤΥΠΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

 • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

  Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

  Οδηγός για τη ρύθμιση χρεών μέχρι 50.000 ευρώ μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού

  Έναν οδηγό με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη ρύθμιση χρεών από 20.000 - 50.000 ευρώ μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, επεξεργάστηκε το τμήμα μελετών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

  Αναλυτικά οι απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τη ρύθμιση χρεών από 20.000 - 50.000 ευρώ μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών είναι οι εξής:

  1. Σε ποιους Αφορά;

  • Σε όσους κρίνονται «Βιώσιμοι».

  2. Ποιος είναι Βιώσιμος;

  • Όσοι πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:

  i. Θετικά Αποτελέσματα (κέρδη) προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων στην τελευταία χρήση, ή σε 2 από τις 3 τελευταίες χρήσεις ΠΡΙΝ την υποβολή της αίτησης.

  ii. Το Σύνολο των Οφειλών (εκτός των τόκων υπερημερίας) ΠΡΟΣ το Καθαρό Αποτέλεσμα (κέρδη) προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων να είναι ΊΣΟ ή Μικρότερο από 8.

  3. Είμαι Βιώσιμος και γίνεται δεκτή η αίτηση μου. Τι κερδίζω;

  • Αφαιρούνται τα ακόλουθα:

  i. το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.

  ii. το 95% των προστίμων της Εφορίας.

  iii. το 85% των προσαυξήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

  4. Σε πόσες δόσεις θα αποπληρώσω;

  • Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των τραπεζών, της Εφορίας και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής θεσμικών) ΔΕΝ επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120.

  • Για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές ΔΕΝ επιτρέπεται να ξεπερνά τις 24.

  • Ο οφειλέτης καταβάλει ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, που ΔΕΝ επιτρέπεται να είναι κατώτερες από το ποσό των 50 ευρώ ανά πιστωτή.

  • Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 Euro) ανά πιστωτή, ο αριθμός των δόσεων ΔΕΝ επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 36.

  Στην περίπτωση αυτή, ΔΕΝ υφίσταται η υποχρέωση προσφοράς κοινού αριθμού δόσεων για όλους τους θεσμικούς πιστωτές.

  5. Έχουν χρηματοοικονομικό κόστος οι δόσεις;

  • Ναι, επιβαρύνονται με επιτόκιο ίσο με το Εuribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975.

  • Για τους υπόλοιπους πιστωτές, το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 σχολια:

  Item Reviewed: Οδηγός για τη ρύθμιση χρεών μέχρι 50.000 ευρώ μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού Rating: 5 Reviewed By: Press- gr