Press24.gr

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΗΜΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ...ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - Η ...OFF SHORE ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ακατάλληλη για αναγνώστες με ευαίσθητο στομάχι. (Τιμή 0 ευρώ - Ετος 6ο). Αποθηκεύστε τη διεύθυνσή μας: press-gr.blogspot.com. Στείλτε τη γνώμη σας, σχόλια και πληροφορίες στο e-mail μας: press.gr@hotmail.com. Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. Profil στο facebook: Press-gr blogspot

Τα συμπεράσματα που υιοθέτησαν οι «28» για τη στρατηγική ατζέντα, το κλίμα, την παραπληροφόρηση και τις εξωτερικές σχέσεις

Share it:

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίoυ

Συμπεράσματα για τη στρατηγική ατζέντα της ΕΕ την επόμενη πενταετία, την κλιματική αλλαγή, την παραπληροφόρηση και τις εξωτερικές σχέσεις ενέκριναν οι 28 της ΕΕ, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίας εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αναλυτικά στα συμπεράσματα αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το Στρατηγικό Θεματολόγιο της Ένωσης για το 2019-2024 και θα συζητήσει την παρακολούθηση της στρατηγικής ατζέντας τον Οκτώβριο του 2019.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εργασίες που έγιναν σχετικά με τα διάφορα στοιχεία της δέσμης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου υπό τη ρουμανική Προεδρία και κάλεσε τη Φινλανδική Προεδρία να συνεχίσει τις εργασίες και να αναπτύξει περαιτέρω το Πλαίσιο Διαπραγμάτευσης. Στη βάση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει ανταλλαγή απόψεων τον Οκτώβριο του 2019, με στόχο τη σύναψη συμφωνίας πριν από το τέλος του έτους.

Σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της διάσκεψης κορυφής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη δράση για το κλίμα τον Σεπτέμβριο για την ενίσχυση της παγκόσμιας δράσης για το κλίμα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της συμφωνίας του Παρισιού, περιλαμβανομένης της συνέχισης των προσπαθειών περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 ° C από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα. Επικροτεί την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών και της Επιτροπής στις προετοιμασίες.

Μετά από τις τομεακές συζητήσεις που διεξήχθησαν τους τελευταίους μήνες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν τις εργασίες σχετικά με τους όρους, τα κίνητρα και το γενικό πλαίσιο που πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να διασφαλιστεί η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων που θα διατηρήσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, θα είναι δίκαιη και κοινωνικά ισορροπημένη, θα λαμβάνει υπόψη τις εθνικές συνθήκες των κρατών μελών και θα σέβεται το δικαίωμά τους να αποφασίζουν για το δικό τους ενεργειακό μείγμα, αξιοποιώντας τα μέτρα που έχουν ήδη συμφωνηθεί για τη μείωση του 2030 στόχος.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει την καθοδήγησή του πριν από το τέλος του έτους ενόψει της υιοθέτησης και υποβολής της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ στην UNFCCC στις αρχές του 2020. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εντείνει τις δραστηριότητές της για την υποστήριξη της δράσης για το κλίμα.

Ακόμη η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διατηρούν τη δέσμευσή τους να αυξήσουν την κινητοποίηση της διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα από ευρύ φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων πηγών και να εργαστούν για μια έγκαιρη, σωστά διαχειριζόμενη και επιτυχημένη διαδικασία αναπλήρωσης του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα.

Σε σχέση με την παραπληροφόρηση και τις υβριδικές απειλές, σε συνέχεια της έκθεσης της Προεδρίας, της Επιτροπής και της Υπάτης Εκπροσώπου σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την παραπληροφόρηση και την εξασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί συνεχείς προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση, την ενίσχυση της ετοιμότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημοκρατιών μας παραπληροφόρηση.

Εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και άλλους υπογράφοντες στο πλαίσιο του κώδικα ορθής πρακτικής.

Η εξελισσόμενη φύση των απειλών και ο αυξανόμενος κίνδυνος κακόβουλων παρεμβολών και διαδικτυακών χειρισμών που σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και συλλογής δεδομένων απαιτούν συνεχή αξιολόγηση και κατάλληλη απάντηση, αναφέρει το Συμβούλιο.

Τονίζεται δε ότι η ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσει μια συντονισμένη αντίδραση στις υβριδικές και τις κύβερνοαπειλές και να ενισχύσει τη συνεργασία της με τους σχετικούς διεθνείς παράγοντες.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την έγκριση ενός νέου πλαισίου για στοχοθετημένα περιοριστικά μέτρα και το έργο της συντονισμένης ανάθεσης σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης της «διπλωματίας για τον κυβερνοχώρο», με στόχο την καλύτερη αποτροπή και αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη, να εργαστούν για μέτρα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη βελτίωση της κουλτούρας ασφάλειας της ΕΕ ενάντια στις απειλές του κυβερνοχώρου και των υβριδίων από χώρες εκτός της ΕΕ και για την καλύτερη προστασία των δικτύων πληροφόρησης και επικοινωνίας της ΕΕ , και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, από κακόβουλες δραστηριότητες κάθε είδους.

Σε σχέση με τις Εξωτερικές Υποθέσεις, με την ευκαιρία της 10ης επετείου της ανατολικής εταιρικής σχέσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη σημασία αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο να αξιολογήσουν τα υφιστάμενα μέσα και μέτρα και, με βάση κατάλληλες διαβουλεύσεις, , ενόψει της επόμενης διάσκεψης κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ένα περαιτέρω σύνολο μακροπρόθεσμων στόχων πολιτικής.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Αφρική. "Δεσμευόμαστε να την αναπτύξουμε περαιτέρω με μια κοινή φιλοδοξία να αντιμετωπίσουμε κοινές και παγκόσμιες προκλήσεις", αναφέρουν οι ηγέτες.

"Η σταθερότητα, η ασφάλεια και η ευημερία των χωρών της νότιας ακτής της Μεσογείου έχουν ζωτική σημασία για την ΕΕ", αναφέρεται σε άλλο σημείο των συμπερασμάτων.

"Στο πλαίσιο αυτό, η ειρήνη και η μακροπρόθεσμη σταθερότητα στη Λιβύη αποτελούν κοινή προτεραιότητα", τονίζεται.

"Η ΕΕ επαναλαμβάνει την υποστήριξή της προς τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για την παύση των εχθροπραξιών και για μια συνολική πολιτική λύση", σημειώνουν οι 28..

Ακολούθως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την ανανεωμένη ώθηση στις σχέσεις ΕΕ-Μαρόκου και προσβλέπει στο προσεχές Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Μαρόκου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τη Ρωσία να απελευθερώσει άνευ όρων τους κατακτημένους Ουκρανούς ναυτικούς, να επιστρέψει τα κατασχεθέντα πλοία και να εξασφαλίσει την ελεύθερη διέλευση όλων των πλοίων μέσω των στενών του Kerch, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το ρωσικό προεδρικό διάταγμα της 24ης Απριλίου, το οποίο επιτρέπει την απλοποιημένη έκδοση διαβατηρίων σε ορισμένες περιοχές της περιοχής Ντόνετσκ και Luhansk της Ουκρανίας, πράγμα που αντιβαίνει στο πνεύμα και τους στόχους των συμφωνιών του Μινσκ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στην ανατολική Ουκρανία και είναι έτοιμο να εξετάσει περαιτέρω επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της μη αναγνώρισης των ρωσικών διαβατηρίων που εκδίδονται σε αντίθεση με τις συμφωνίες του Μινσκ, σε στενό συντονισμό με τους διεθνείς εταίρους της.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί την επείγουσα επανάληψη των διαπραγματευτικών προσπαθειών ενόψει της εφαρμογής των συμφωνιών του Μίνσκ και των μέτρων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο Ιούλιος θα σηματοδοτήσει πέντε χρόνια από την πτώση της πτήσης MH17, η οποία κόστισε 298 ζωές.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του σε όλες τις προσπάθειες για την διερεύνηση της αλήθειας, της απόδοσης δικαιοσύνης και της λογοδοσίας για τα θύματα και τους συγγενείς τους, σύμφωνα με την απόφαση 2166 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτό το πλαίσιο χαιρετίζει την ανακοίνωση της Κοινής Ομάδας Ερευνών στις 19 Ιουνίου 2019 ότι στις Κάτω Χώρες θα ασκηθούν ποινικές κατηγορίες εναντίον τεσσάρων ατόμων, και καλεί τη Ρωσία να συνεργαστεί πλήρως με τη διεξαγόμενη έρευνα και εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη της στην ανεξαρτησία και τον επαγγελματισμό των νομικών διαδικασιών που θα ακολουθήσουν.

Όσον αφορά τις συνεχιζόμενες παράνομες δραστηριότητες γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, όπως εκτίθεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019, και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί κατάλληλα και με πλήρη αλληλεγγύη προς την Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόσκληση προς την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να υποβάλουν χωρίς καθυστέρηση επιλογές για κατάλληλα μέτρα.

Share it:
Reactions:

Διεθνή

Σχολιάστε το άρθρο:

0 comments:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση