GRID_STYLE

NONE

ΡΟΗ:

latest

Ο ΚΙΚΙΛΙΑΣ! ΕΔΩΣΕ «δουλειά» σε εταιρεία επιχειρηματία που διόρισε ο ίδιος στον ΕΟΤ...

Του Βασίλη Γαλουπη   Μπορεί ένας υπουργός να διορίσει σε οργανισμό της εποπτείας του έναν επιχειρηματία και στη συνέχεια να τον κάνει ανάδοχ...


Του Βασίλη Γαλουπη 

Μπορεί ένας υπουργός να διορίσει σε οργανισμό της εποπτείας του έναν επιχειρηματία και στη συνέχεια να τον κάνει ανάδοχο έργου με απευθείας ανάθεση και διαδικασίες – εξπρές; Στην περίπτωση του υπουργείου Τουρισμού, είναι κάτι που γίνεται.

Ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας διόρισε τον Σεπτέμβριο 2022 τον επιχειρηματία Δημήτριο Ντόκορο ως μέλος του ΔΣ στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και στις 23 Ιανουαρίου το υπουργείο Τουρισμού αποφάσισε να δώσει με απευθείας ανάθεση 23.650 ευρώ στην εταιρεία του νεοδιορισμένου μέλους.

Τα κριτήρια επιλογής της εταιρείας στην οποία είναι μέτοχος ο κ. Ντόκορος και για ποιο λόγο κρίθηκε συμφέρουσα η προσφορά του, δεν αναφέρονται στην σχετική απόφαση του υπουργείου Τουρισμού, ούτε αν υπήρξαν άλλες ενδιαφερόμενες εταιρείες μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η απόφαση του Βασίλη Κικίλια για τον διορισμό του «οικονομολόγου και συμβούλου τουριστικών επιχειρήσεων» Δημήτριου Ντόκορου ως μέλος του ΕΟΤ την 1η Σεπτεμβρίου 2022
Η απόφαση του Βασίλη Κικίλια για τον διορισμό του «οικονομολόγου και συμβούλου τουριστικών επιχειρήσεων» Δημήτριου Ντόκορου ως μέλος του ΕΟΤ την 1η Σεπτεμβρίου 2022

Ο διορισμός Ντόκορου από τον Κικίλια τον Σεπτέμβριο 2022
Την 1η Σεπτεμβρίου 2022, με αριθμό πρωτοκόλλου 17077, εκδόθηκε απόφαση από τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια τον διορισμό νέων μελών στο ΔΣ του Ελληνικού Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).

Στον διορισμό, με τριετή θητεία, των νέων μελών του ΕΟΤ συμπεριλήφθηκε και το όνομα του «οικονομολόγου και Σύμβουλου Τουριστικών Επιχειρήσεων, Δημήτριου Ντόκορου».

Η απευθείας ανάθεση – εξπρές στον Ντόκορο από το υπουργείο Υγείας τον Ιανουάριο 2023
Πρόσφατα, και συγκεκριμένα στις 23 Ιανουαρίου 2023, το υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε απόφαση, με αριθμό πρωτοκόλλου 1357, με θέμα την «Επιμέλεια διοργάνωσης Ημερίδας του Υπουργείου Τουρισμού».

Η ημερίδα «Τουρισμός 2023», διοργανώνεται από το ίδιο το υπουργείο Τουρισμού την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 στο ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens. Στην ημερίδα προβλέπεται «παρουσία 300 προσκεκλημένων (υπουργών, στελεχών και φορέων του Τουρισμού)».

Η διαδικασία – εξπρές, με απόφαση στις 23 Ιανουαρίου για εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη μόλις μια εβδομάδα αργότερα, έγινε «με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016».

Το άρθρο 118 του συγκεκριμένου νόμου αφορά τις απευθείας αναθέσεις και προβλέπει τα εξής:

«1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου».

Το ύψος της ανάθεσης από το υπουργείο Τουρισμού είναι 23.560 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως, βάσει νόμου, «δεν απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου».

Με την απευθείας ανάθεση την επιμέλεια της ημερίδας αναλαμβάνει η εταιρεία «GR8 COMMUNICATIONS ΙΚΕ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», με έδρα το Χαλάνδρι, «που κατέθεσε τη σχετική προσφορά», όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του υπουργείο Τουρισμού.

Στη διάρκεια της Ημερίδας «προβλέπεται να γίνει αποτίμηση της τουριστικής σεζόν και θα συζητηθούν τα επόμενα σημαντικά βήματα στον τομέα του τουρισμού, μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, ενώ θα τιμηθούν για την προσφορά τους στελέχη που έχουν συνεισφέρει διαχρονικά στη ανοδική πορεία των δεικτών του τουρισμού».

Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης ανέρχεται σε 23.560 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% «και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Τουρισμού, οικονομικού έτους 2023».

Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει η υπηρεσιακή γραμματέας Σταυρούλα Μηλιάκου: «Ενοικίαση Αίθουσας και διαμόρφωσή της, catering, sitting, δημιουργία ταυτότητας, δημιουργία και επιμέλεια βίντεο, δημιουργία εικαστικών, δημιουργία banner-roll-up, δημιουργία προσκλήσεων, backdrop, εκτυπώσεις, οπτικοακουστικό εξοπλισμό, φωτισμό, βιντεοσκοπική – φωτογραφική κάλυψη – υπηρεσίες μοντάζ και αναμνηστικές πλακέτες».

Το ποσό μοιάζει αρκετά υψηλό για μια εκδήλωση που θα γίνει σε μια ημέρα και θα διαρκέσει κάποιες ώρες. Όμως, αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης δεν υπάρχει στην σχετική απόφαση, αφού δεν αναφέρονται άλλες προσφορές εταιριών για την διεκδίκηση του έργου.

Επίσης, δεν αναγράφεται πουθενά σε ποια ημερομηνία αποφασίστηκε από το υπουργείο Τουρισμού η διεξαγωγή της εν λόγω ημερίδας, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό τι χρονικά περιθώρια υπήρχαν για διαγωνισμό κι αν προέκυπτε πράγματι λόγος για κατεπείγουσες διαδικασίες σε χρόνο – ρεκόρ, με απόφαση απευθείας ανάθεσης στις 23 Ιανουαρίου για μια ημερίδα στις 31 του ίδιου μήνα.
Αναρτημένο έγγραφο στο ΓΕΜΗ που συντάχθηκε τον Απρίλιο 2021 όπου φαίνεται η μετοχική ιδιότητα του κ. Ντόκορου στην εταιρεία GR8

Ποια είναι η εταιρεία «GR8» με αρχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ
Τα ερωτήματα πληθαίνουν με τον σχετικό έλεγχο της εταιρείας, η οποία θα εισπράξει τελικά τα 23.560 ευρώ.

Η «GR8 COMMUNICATIONS ΙΚΕ» ή «CRE8» όπως λεγόταν αρχικά, ιδρύθηκε την 16η Απριλίου 2021 με ΑΦΜ 801538402 και αριθμό ΓΕΜΗ 158740803000, επί της οδού Αγ. Παρασκευής 107 στο Χαλάνδρι.

Στο πρακτικό της ίδιας ημέρας εμφανίζονται ως εταίροι και διαχειριστείς τρία άτομα: Ο Δημήτριος Ντόκορος του Λάμπρου και της Ακριβής, η Γραμματική Μιχαηλίδου και ο Φώτιος Κωνσταντόπουλος. Το αρχικό κεφάλαιο ήταν 1.000 ευρώ.

Η αυτοματοποιημένη καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) έγινε στις 7 Μαϊου 2021.

Μόλις τρεις μέρες μετά, στις 10.5.21, υπάρχει νέα ανάρτηση στο ΓΕΜΗ στην οποία φαίνεται οι τρεις συμβαλλόμενοι να αλλάζουν την επωνυμία της εταιρείας από «CRE8» σε «GR8» και να τροποποιούν τη διαχείριση της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται, «σκοπός της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ, οι υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, οι υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείου ύπνου, οι δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο κ.α., οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, οι υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας κ.α.».

Στο επάγγελμα του Δημήτριου Ντόκορου αναφέρεται «επιχειρηματίας», ενώ στο άρθρο 8 για τον τρόπο διαχείρισης προβλέπεται:

«Με το παρόν καταστατικό η διοίκηση της εταιρείας, η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται στον/στους: Για αόριστη διάρκεια, ο/η ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΚΟΡΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΚΡΙΒΗ, κάτοικος ΑΘΗΝΑ, επάγγελμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ».


Δεν υπάρχουν σχόλια

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση