GRID_STYLE

NONE

ΡΟΗ:

latest

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα για τον περίφημο διαγωνισμό στο "Αγλαΐα Κυριακού" για την παιδική παχυσαρκία. Πώς ακυρώθηκε η αρχική κατακύρωση, γιατί διαφώνησε μέλος του ΔΣ και πώς εμπλέκεται η σύζυγος του Γ. Στουρνάρα...

Από την Σμαράγδα Κοκκόρη. ΜΟΝΟ στο PRESS-GR.  Πολύ ευρύτερο φαίνεται ότι είναι το θέμα των διαγωνισμών στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυρια...

Από την Σμαράγδα Κοκκόρη.
ΜΟΝΟ στο PRESS-GR. 

Πολύ ευρύτερο φαίνεται ότι είναι το θέμα των διαγωνισμών στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού που κατέληξε στη σύλληψη του Χ. Τομπούλογλου.
Κατ' αρχάς ο διαγωνισμός αφορούσε ένα, μόνο, τμήμα του έργου «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας - Δράσεις για την άσκηση και την Υγιεινή Διατροφή».
Συνολικά το σχέδιο δράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία "Αποτύπωση, πρόληψη και αντιµετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας – δράσεις για την άσκηση και την υγιεινή διατροφή" ήταν προϋπολογισµού 2.790.032,00 € και είχε δρομολογηθεί με διάφορες τροποποιήσεις, όπως προκύπτει από τις διάφορες αποφάσεις, από το 2010. Είναι προς διερεύνηση τι ακριβώς από αυτά έχει υλοποιηθεί και με ποιο τρόπο μέχρι σήμερα.
Μία από τις τροποποιήσεις, στις 13 Μαρτίου 2013, αφορά την "Σύµβαση του Υποέργου 1, – Αυτεπιστασία «∆ιεξαγωγή Πανελλαδικής Επιδηµιολογικής Έρευνας στο Μαθητικό Πληθυσµό - ∆ράσεις Αγωγής και Προαγωγής Υγείας του Παιδικού Πληθυσµού» (Άσκηση & Υγιεινή ∆ιατροφή µε κωδικό ΟΠΣ 301205), ως προς το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού Ι∆ΟΧ 21 ατόµων τον Απρίλιο του 2013 και 24 ατόµων τον Οκτώβριο του 2013(αντί του συνόλου των 45 ατόµων τον Οκτώβρη του 2013), µε τελικό ποσό 1.944.513,14€ όπως αυτό αναλύεται στον παραπάνω Πίνακα και βάσει του υπ’αρ. 902/Φ. ΠΡΟΕΓΚ./301205/Υ/Ε1/07-03-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας".

Ο επίμαχος διαγωνισμός που προκάλεσε τη σύλληψη Τομπούλογλου αφορούσε το τμήμα παροχής υπηρεσιών «Διοργάνωσης Ενημερωτικών Εκδηλώσεων - Ημερίδων - Δημοσιοποίησης- Καταχωρήσεων στον Ημερήσιο Τύπο - στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., α΄ και β΄ φάσης» με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 280.000,00 €.
Τελικά στις 6 Ιουνίου 2013 υπήρξε κατακύρωση του Α΄ Επαναληπτικού ∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών «∆ιοργάνωση Ενηµερωτικών Εκδηλώσεων -
Ηµερίδων – ∆ηµοσιοποίηση – Καταχωρήσεις στον Ηµερήσιο Τύπο – στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. α΄ και β΄ φάσης» της πράξης, «Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας - ∆ράσεις για την άσκηση και την Υγιεινή ∆ιατροφή» µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (MIS 301205), στην µειοδότρια εταιρεία NEXT COM A.E.
συνολικής δαπάνης 209.936,40 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ". Είναι η εταιρεία που κατήγγειλε τον Τομπούλογλου.
Από το πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ προκύπτει όμως κάτι ενδιαφέρον. Η κ. Ρ. Θεάκου που ήταν αναπληρωτής διοικητής του Νοσοκομείου "έδωσε λευκή ψήφο διότι όπως ανέφερε κατά τον Επαναληπτικό ∆ιαγωνισµό οι εταιρείες προσέφεραν για το ίδιο έργο, υψηλότερες προσφορές από αυτές που είχαν προσφέρει κατά τον ακυρωθέντα προηγούµενο διαγωνισµό". Τι σημαίνει αυτό; Έκαναν την δεύτερη φορά υψηλότερες προσφορές από την πρώτη που είχε ακυρωθεί;; Πώς έγινε αυτό;;Τι έχει όμως προηγηθεί; Έχει κι αυτό ενδιαφέρον...

Στις 20 Ιουλίου 2012 το ΔΣ του Νοσοκομείου εκτός ημερήσιας διάταξης ...
Και µετά από διαλογική συζήτηση οµόφωνα
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
Την έγκριση :
1. των πρακτικών αξιολόγησης των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Τεχνικών Προσφορών του ∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών «∆ιοργάνωση Ενηµερωτικών Εκδηλώσεων - Ηµερίδων – ∆ηµοσιοποίηση – Καταχωρήσεις στον Ηµερήσιο Τύπο – στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. α΄και β΄φάσης» της πράξης, «Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη ∆ηµόσια Υγεία: Αποτύπωση, Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας - ∆ράσεις για την άσκηση και την Υγιεινή ∆ιατροφή» µε συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 280.000,00 €.
2. αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS, INTRAWAY ΕΠΕ και MSCOMM A.E που συµµετείχαν στο δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό και έγιναν αποδεκτές από την επιτροπή διενέργειάς, ως πληρούσες τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Ποια είναι η MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS; Η εταιρεία που έχει γενική διευθύντρια την κ. Λίνα Νικολοπούλου, σύζυγο του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα...


Στις 5 Οκτωβρίου 2012 το ΔΣ  κατακυρώνει τον διαγωνισμό στην εταιρεία INTRAWAY ΕΠΕ έναντι 193.110 ευρώ. 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2012 το ΔΣ αποφασίζει τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού που καταλήγει υπέρ της εταιρείας NEXT COM A.E. με συνολική δαπάνη 209.936,40 € αυτή τη φορά...

Αυτά τα στοιχεία, επίσημα, βρήκαμε. Αυτά τα ερωτήματα προκύπτουν... 

1 σχόλιο

  1. ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ...........?????Ο ΓΙΑΝΝΟΣ.....ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ.....ΙΣΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ...ΤΟΥ!!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση