GRID_STYLE

NONE

ΡΟΗ:

latest

Σκέψεις και για δημιουργία θυγατρικής στην Τρ. Κύπρου

Μια νέα σκέψη τέθηκε  στο τραπέζι της μαραθώνιας συνεδρίας του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου με τους συμβούλους τη...Μια νέα σκέψη τέθηκε  στο τραπέζι της μαραθώνιας συνεδρίας του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου με τους συμβούλους της από την HSBC, σε σχέση με τη λήψη απόφασης για διαχείριση των μη.
εξυπηρετούμενων δανείων και της ανάγκης μεταφοράς τους σε νέα εταιρεία. Όπως πληροφορούμαστε, από πλευράς του συμβουλίου υπήρξε εισήγηση, αντί για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, της «τράπεζας αναπτύξεως» όπως την ονόμασε ο πρόεδρος του συμβουλίου του συγκροτήματος, Κρίστης Χασάπης, να γίνει εσωτερικός διαχωρισμός με τη δημιουργία μιας θυγατρικής εταιρείας, στην οποία να μεταφερθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Όπως εξήγησε το συμβούλιο, με αυτόν τον τρόπο θα κερδηθεί χρόνος, για πιθανή προσέλκυση επενδυτών, θα κερδηθούν όμως και εντυπώσεις, αφού θα θεωρηθεί ότι η Τράπεζα Κύπρου ξεφορτώθηκε τα προβληματικά δάνεια, τα οποία μεταφέρθηκαν σε θυγατρική. Η εισήγηση αυτή φαίνεται ότι δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την HSBC, αφού ουσιαστικά δεν απαλλάσσει την Τράπεζα Κύπρου από κανένα φορτίο, μιας και ιδιοκτήτης της θυγατρικής θα είναι η ίδια και κατ’ επέκτασιν και ο ιδιοκτήτης -και πάλιν- των προβληματικών δανείων. Τα οικονομικά της δεδομένα παραμένουν τα ίδια, δηλαδή προβληματικά.

«Κάτι τέτοιο θα είναι μια τρύπα στο νερό», είπαν στην εφημερίδα μας κύκλοι, που είναι σε θέση να γνωρίζουν τι ακριβώς συζητείται στα κεντρικά γραφεία του συγκροτήματος, στην Αγία Παρασκευή.

Πού θα βρεθούν τα λεφτά

Οι σκέψεις και οι εισηγήσεις εναλλάσσονταν στη χθεσινή σύσκεψη, με κύριο προβληματισμό την πηγή της χρηματοδότησης της νέας εταιρείας, η οποία θα αγοράσει τα δάνεια από την Τράπεζα Κύπρου. Όπως έγραψε χθες η εφημερίδα μας, η σκέψη που γίνεται είναι όπως το συγκρότημα πωλήσει στην «τράπεζα αναπτύξεως» τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στη δίκαιη αξία τους. Η σκέψη αυτή σκοντάφτει στο πρόβλημα της αποπληρωμής από την «τράπεζα αναπτύξεως» των δανείων. Πού θα βρεθούν, δηλαδή, αρκετά δισεκατομμύρια, ώστε να αγοράσει τα δάνεια από την Τράπεζα Κύπρου.

Η νέα τράπεζα, η αναπτύξεως, είναι μια οντότητα, η οποία δεν έχει καθόλου κεφάλαια για να αποπληρώσει την περιουσία -τα δάνεια- που θα αγοράσει από την Τράπεζα Κύπρου. Οι εισηγήσεις που συζητήθηκαν στη διήμερη σύσκεψη, αφορούν σε μεταφορά μέρους του ELA από την Τράπεζα Κύπρου στην «τράπεζα αναπτύξεως». Η κίνηση αυτή θα έχει δύο πλεονεκτήματα και για τις δυο:

Η μεν Κύπρου θα ξεφορτωθεί κακά δάνεια και ELA, η δε αναπτύξεως θα αποκτήσει σε χαμηλή τιμή δάνεια (περιουσία δηλαδή), χωρίς να τα πληρώσει. Έναντι της αξίας τους, όμως, θα αναλάβει την υποχρέωση της αποπληρωμής μέρους του ELA, τον οποίο οφείλει η Τράπεζα Κύπρου στην Κεντρική και αυτή με τη σειρά της στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Και αυτή η εισήγηση, όμως, παρουσιάζει προκλήσεις, μιας και ELA δικαιούνται να έχουν μόνον τράπεζες. Η «τράπεζα αναπτύξεως», η οποία δεν θα ασκεί τραπεζικές εργασίες, αλλά θα ασχολείται αποκλειστικά με την είσπραξη δανείων, δεν μπορεί να έχει στην κατοχή της ELA.

Το πρόβλημα φαίνεται να βρίσκει τη λύση του σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Γιούρογκρουπ, όργανα τα οποία θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους ώστε ο ELA της «τράπεζας αναπτύξεως» να μετατραπεί σε πολύ μακροχρόνιο δάνειό της, από την Κεντρική Τράπεζα.

* Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέρσι το καλοκαίρι η Τρόικα είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο η ΕΚΤ να μπορεί να εξετάσει το θέμα, όμως η συζήτηση δεν είχε συνέχεια εξαιτίας πολιτικών κυρίως αντιδράσεων και κυρίως από την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία στην ιδέα της νέας τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι για τη δημιουργία «κακής τράπεζας» είχε μιλήσει πρώτος ο προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Σοφοκλής Μιχαηλίδης, η αναφορά του όμως εκείνη είχε γίνει δεκτή με έντονες αντιδράσεις.

Υπάρχουν κι άλλες προκλήσεις

Πέραν των πιο πάνω, το όλο εγχείρημα, του διαχωρισμού δηλαδή, εμπερικλείει κι άλλες προκλήσεις τόσο για την ίδια την τράπεζα όσο και για το κράτος, το οποίο ενδέχεται να κληθεί να αναλάβει μέρος των ζημιών που θα προέλθουν από τη μη εξυπηρέτηση των δανείων, τα οποία θα μεταφερθούν στην «τράπεζα αναπτύξεως».

Συγκεκριμένα, όπως πληροφορούμαστε, με τον διαχωρισμό, ο οποίος επιβάλλεται να γίνει ώστε να καταστεί υγιής η υφιστάμενη τράπεζα, θα πωληθούν από την Τράπεζα Κύπρου στην «τράπεζα αναπτύξεως» δάνεια, τα οποία είναι μη εξυπηρετούμενα, στη δίκαιη τιμή τους, χαμηλότερα δηλαδή από την αξία τους. Αυτό, όμως, θα υποχρεώσει την υφιστάμενη τράπεζα να αναγνωρίσει πολλές ζημιές αμέσως, αφού το τίμημα πώλησης των δανείων θα είναι πιο χαμηλό από την πραγματική αξία τους. Με την πώλησή τους, όμως, έστω και σε τιμή χαμηλότερη της αξίας τους, η Τράπεζα Κύπρου θα απαλλαγεί από τεράστιο βάρος, αυτό του κινδύνου πολύ μικρής ή και καθόλου εξυπηρέτησης των δανείων αυτών.

Κρατική στήριξη ή κούρεμα

Η πώληση των δανείων σε χαμηλότερη τιμή, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας Κύπρου κάτω από το 9%, το οποίο επιβάλλεται να διαθέτει, με αποτέλεσμα να αρχίσει να αναζητεί νέα κεφάλαια, ώστε να αποκαταστήσει την κεφαλαιακή επάρκεια τού 9%. Τα ποσά όμως είναι τέτοια, που απαγορεύουν άντληση από την αγορά, από επενδυτές δηλαδή. Οι επιλογές σ’ αυτήν την περίπτωση είναι δύο:

- Είτε στήριξη από το κράτος,
- Είτε κούρεμα καταθέσεων.

Οτιδήποτε λεχθεί για χρησιμοποίηση των κρατικών εγγυήσεων που βρίσκονται στη διάθεση της Τράπεζας Κύπρου είναι άνευ αντικρίσματος, αφού οι κρατικές εγγυήσεις αποτελούν και θα είναι νέος δανεισμός της από το κράτος. Η τράπεζα, όμως, δεν χρειάζεται νέες επιβαρύνσεις, αλλά ενισχύσεις.

Ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης και ποιος ο χρηματοδότης;

Οικονομικοί αναλυτές, οι οποίοι κλήθηκαν να σχολιάσουν τις επιλογές και τις προκλήσεις ενώπιον του συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, συμφώνησαν ότι πρόκειται για κινήσεις προς την ορθή κατεύθυνση, διατήρησαν όμως επιφυλάξεις ως προς το εξής κρίσιμο σημείο:

«Να θεωρήσουμε ότι η λεγόμενη "τράπεζα αναπτύξεως" παίρνει τη συγκατάθεση τόσο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσο και του Γιούρογκρουπ και μετατρέπει τον ELA σε μακροχρόνιο δάνειο από την Κεντρική. Πώς θα το αποπληρώνει, αφού δεν θα έχει άλλες πηγές εισοδήματος πέραν της είσπραξης των δανείων, τα οποία αγόρασε από την Τράπεζα Κύπρου; Αν ληφθεί υπόψη ότι η δυνατότητα των οφειλετών να αποπληρώνουν τα ήδη μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους θα μειώνεται αντί να αυξάνεται στο προσεχές μέλλον, λόγω της οικονομικής κρίσης, η "τράπεζα αναπτύξεως" θα βρεθεί να σημειώνει ζημιές. Ποιος θα τις επιβαρυνθεί αυτές;».

Σε παρατήρησή μας ότι κανονικά τις ζημιές θα πρέπει να επωμισθεί ο ιδιοκτήτης της «τράπεζας αναπτύξεως», μας ετέθη και ερώτημα αλλά ταυτόχρονα δόθηκε και μια απάντηση, ως ενδεχόμενο:
«Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης; Φυσιολογικά, θα είναι η Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή το κράτος. Άρα οι ζημιές της "τράπεζας αναπτύξεως" θα μετακυλισθούν στο κράτος εν τέλει, το οποίο θα κληθεί να αποπληρώσει τις ζημιές τις οποίες αποφεύγει η Τράπεζα Κύπρου σήμερα, με την πώληση στη νέα τράπεζα των κακών δανείων της».

Σιγή ιχθύος

Πάντως, από πλευράς Τράπεζας Κύπρου, τηρείται μέχρι στιγμής σιγή ιχθύος. Κανείς από το συγκρότημα δεν ήταν διαθέσιμος για δηλώσεις ή έστω ανεπίσημη ενημέρωση για τα τεκταινόμενα, παρά τα εκτενή δημοσιεύματα στον χθεσινό Τύπο. Ο μόνος, ο οποίος τηρείται ενήμερος για τις εξελίξεις, είναι ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, που έχει και την ευθύνη της ενημέρωσης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.

sigmalive.com

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση