GRID_STYLE

NONE

ΡΟΗ:

latest

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ! «ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ οι μάσκες και οι αποστάσεις στους μαθητές, διότι...»

Petitlock  Απόφαση σταθμός από το οικογενειακό δικαστήριο της Βαϊμάρης . Δεν επιτρέπεται η επιβολή μάσκας και αποστάσεων στους μαθητές διότι...


Petitlock 
Απόφαση σταθμός από το οικογενειακό δικαστήριο της Βαϊμάρης. Δεν επιτρέπεται η επιβολή μάσκας και αποστάσεων στους μαθητές διότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους και από την άλλη δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

----------------------------------------------------

Στις 8 Απριλίου 2021, το Οικογενειακό Δικαστήριο της Βαϊμάρης αποφάσισε σε επείγουσα διαδικασία (Az. 9 F 148/21) ότι απαγορεύεται σε δύο σχολεία της Βαϊμάρης να επιβάλουν στους μαθητές την υποχρέωση να έχουν καλύμματα από το στόμα και τη μύτη κάθε είδους (συγκεκριμένα εξειδικευμένες μάσκες όπως μάσκες FFP2), που συμμορφώνονται με τις ελάχιστες αποστάσεις AHA και / ή συμμετέχοντας σε γρήγορες δοκιμές SARS-CoV-2. Ταυτόχρονα, το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να διατηρηθεί η διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο ( απόφαση πλήρους κειμένου, συμπεριλαμβανομένων τριών εκθέσεων εμπειρογνωμόνων).

Οι δικαστικές διαδικασίες είναι οι λεγόμενες διαδικασίες προστασίας των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 1666 παράγραφοι 1 και 4 του γερμανικού αστικού κώδικα (BGB), τον οποίο μια μητέρα είχε κινήσει για τους δύο γιους της, ηλικίας 14 και 8, αντίστοιχα, στο τοπικό δικαστήριο - οικογενειακό δικαστήριο. Είχε υποστηρίξει ότι τα  μέτρα  θα βλάψουν τα παιδιά της σωματικά, ψυχολογικά και εκπαιδευτικά χωρίς κανένα όφελος για τα παιδιά ή τρίτους. Αυτό θα παραβίαζε επίσης πολλά δικαιώματα των παιδιών και των γονέων τους σύμφωνα με το νόμο, το σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις.

Η διαδικασία σύμφωνα με το § 1666 BGB μπορεί να κινηθεί αυτεπαγγέλτως, είτε μετά από πρόταση οποιουδήποτε ατόμου είτε χωρίς τέτοιο πρόσωπο, εάν το δικαστήριο κρίνει απαραίτητη την παρέμβαση για λόγους συμφερόντων του παιδιού, § 1697a BGB.

Αφού εξέτασε την πραγματική και νομική κατάσταση και αξιολόγησε τις εκθέσεις, το Weimar Family Court κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ως τώρα  μέτρα αντιπροσωπεύουν έναν τρέχοντα κίνδυνο για την ψυχική, σωματική ή συναισθηματική ευημερία του παιδιού σε βαθμό που η περαιτέρω ανάπτυξη χωρίς η παρέμβαση είναι λογικά πιθανό να προκαλέσει σημαντική ζημία.

Ο δικαστής δήλωσε: «Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος εδώ. Επειδή τα παιδιά δεν διακυβεύονται μόνο στην ψυχική, σωματική και πνευματική τους ευημερία, αλλά και σήμερα πλήττονται από την υποχρέωση να φορούν μάσκες προσώπου κατά τη διάρκεια του σχολικού χρόνου και να διατηρούν την απόσταση μεταξύ τους και από άλλους ανθρώπους. Αυτό παραβιάζει πολλά δικαιώματα των παιδιών και των γονέων τους σύμφωνα με το νόμο, το σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις. Αυτό ισχύει ιδίως για το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και στη σωματική ακεραιότητα από το άρθρο 2 του βασικού νόμου, καθώς και το δικαίωμα από το άρθρο 6 του βασικού νόμου στην εκπαίδευση και τη φροντίδα από τους γονείς (επίσης όσον αφορά τα μέτρα υγειονομικής περίθαλψης και "αντικείμενα" που μεταφέρονται από παιδιά) ...

Με την απόφασή του, ο δικαστής επιβεβαιώνει την εκτίμηση της μητέρας: "Τα παιδιά έχουν υποστεί βλάβη σωματικά, ψυχολογικά και εκπαιδευτικά και τα δικαιώματά τους παραβιάζονται, χωρίς κανένα όφελος για τα ίδια τα παιδιά ή τρίτους."

Σύμφωνα με την πεποίθηση του δικαστηρίου, οι διαχειριστές σχολείων, οι δάσκαλοι και άλλοι δεν μπορούσαν να επικαλεστούν τις κρατικές νομικές διατάξεις στις οποίες βασίζονται τα μέτρα, επειδή είναι αντισυνταγματικά και άρα άκυρα. Αιτία: Παραβιάζετε την αρχή της αναλογικότητας που βασίζεται στο κράτος δικαίου (άρθρα 20, 28 του βασικού νόμου).

«Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, η οποία είναι επίσης γνωστή ως απαγόρευση της περίσσειας, τα μέτρα που προβλέπονται για την επίτευξη ενός νόμιμου σκοπού πρέπει να είναι κατάλληλα, απαραίτητα και αναλογικά με τη στενότερη έννοια - δηλαδή, όταν σταθμίζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που επιτυγχάνονται με αυτά. Τα μέτρα που δεν βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, σε αντίθεση με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του IFSG, είναι ήδη ακατάλληλα για την επίτευξη του θεμελιωδώς νόμιμου σκοπού που επιδιώκουν, δηλαδή για την αποφυγή της υπερφόρτωσης του συστήματος υγείας ή τη μείωση του ποσοστού μόλυνσης με το SARS-CoV- 2 ιός. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυσανάλογες με την στενότερη έννοια, επειδή τα σημαντικά μειονεκτήματα / παράπλευρες ζημίες που προκαλούνται από αυτά δεν αντισταθμίζονται από κανένα διακριτό όφελος για τα ίδια τα παιδιά ή τρίτους », δήλωσε ο δικαστής.

Διευκρινίζει: «Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι τα εμπλεκόμενα μέρη που πρέπει να δικαιολογήσουν την αντισυνταγματικότητα της παρέμβασης στα δικαιώματά τους, αλλά μάλλον το Ελεύθερο Κράτος της Θουριγγίας, το οποίο καταπατά τα δικαιώματα των εμπλεκομένων με το κράτος του νόμος, πρέπει να αποδείξει με τα απαραίτητα επιστημονικά στοιχεία ότι τα μέτρα που έχει καθορίσει είναι κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών και ότι, εάν είναι απαραίτητο. είναι αναλογικά. Μέχρι στιγμής, αυτό δεν συνέβη αρχικά. "

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΠΡΟΣΟΧΗ! Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το site. Η ανάρτηση των σχολίων μπορεί να έχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση